Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla młodych pracowników naukowych do 35. roku życia

event-date: 26.03.2013

Wnioski można składać w sześciu kategoriach:

 1. wsparcie przygotowania wniosku do 7. Programu Ramowego, który mieliby realizować jedynie młodzi pracownicy oraz doktoranci WSMiP UJ (koszty budowy konsorcjum, tłumaczeń, weryfikacji językowej) – maksymalna wielkość dotacji – 4 tys. zł na wniosek;
   
 2. wsparcie wydania monografii napisanej przez pracownika (koszty wydawnicze) – maksymalna wielkość dotacji – 10 tys. zł na wniosek;
   
 3. wsparcie wydania publikacji zbiorowej przygotowanej tylko przez pracowników lub wraz z doktorantami (koszty wydawnicze) –  w skład zespołu przygotowującego pracę zbiorową mogą wchodzić tylko pracownicy WSMiP do 35. roku życia oraz doktoranci WSMiP – maksymalna wielkość dotacji – 10 tys. zł na wniosek;
   
 4. wsparcie przygotowania przez pracownika artykułu naukowego w języku angielskim (koszty weryfikacji językowej, a w przypadku czasopism z tzw. listy filadelfijskiej lub ERIH także koszty przedłożenia artykułu do publikacji) – maksymalna wielkość dotacji – 4 tys. zł na wniosek;
   
 5. wsparcie udziału pracownika w konferencji zagranicznej z referatem (opłata konferencyjna, koszty dojazdu i diet) – maksymalna wielkość dotacji – 4 tys. zł na wniosek;
   
 6. wsparcie wyjazdu badawczo-szkoleniowego (koszty udziału, dojazdu, diet) – maksymalna wielkość dotacji – 4 tys. zł na wniosek.

Wnioski należy składać zgodnie z zasadami podziału dotacji na załączonym formularzu wraz z ankietą działalności naukowej w latach zatrudnienia na UJ w podziale na liczbę tych lat. Formularz różni się nieznacznie od ankiety składanej do oceny okresowej.

Wniosek powinien być podpisany przez aplikującego oraz dyrektora instytutu bądź kierownika samodzielnej katedry. Wnioski niekompletne bądź nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przekazaniu środków przez MNiSW.

Published Date: 09.03.2013
Published by: Mateusz Kolaszyński