W poszukiwaniu synergii. Na czym polega globalne przywództwo polityczne? - wykład prof. Małgorzaty Zachary-Szymańskiej

event-date: 20.05.2021
Place: Microsoft Teams
organizer: Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego UJ zaprasza na wykład nt. „W poszukiwaniu synergii. Na czym polega globalne przywództwo polityczne?”, w ramach cyklu wykładów online pod hasłem „Leadership/Przywództwo”. Wygłosi go dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin: 20 maja 2021 r., 18:00-19:30

Wykład odbędzie sie online, na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a87432a8d798848488e40ce051a79d936%40thread.tacv2/1620660207278?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%224be3b33c-324d-47b2-8d12-ddd5669e0b1d%22%7d

Dr hab. Małgorzata Zachara-Szymańska, prof. UJ pracuje w Zakładzie Amerykanistyki
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych. Zajmuje się przekształceniami porządku międzynarodowego w różnych jego aspektach. Przygotowuje książkę na temat przywództwa globalnego. Interesuje ją przede wszystkim to, jak państwa, organizacje i jednostki poradzą sobie z problemami współzależności w momencie, kiedy globalizacja przestała być wiodącym programem politycznym na świecie. Publikowała na łamach wiodącego międzynarodowego czasopisma z zakresu studiów nad przywództwem – „Leadership". Autorka kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Published Date: 13.05.2021
Published by: Jakub Żurawski