VIII Trójstronne Forum Młodzieży: Niemiecko-Polsko-Rosyjski Trialog

event-date: 17.05.2021 - 21.05.2021
Place: on-line

Inicjatywa Trójstronnego Forum Młodzieży powstała podczas NiemieckoRosyjskiego Parlamentu Młodzieży, który obradował w Moskwie w 2012 roku. Grupa uczestników zgłosiła pomysł zorganizowania wspólnego projektu z Polską. W 2013 roku powstało Trójstronne Forum Młodzieży: Niemiecko-Polsko-Rosyjski Trialog, którego pierwsza edycja odbyła się w Warszawie, a kolejne zostały zorganizowane w: Monachium (2014), Moskwie (2015), Wrocławiu (2016), Bad-Freienwalde (2017), Kazaniu (2018) i Gdańsku (2019).

Głównym celem Forum jest zainicjowanie otwartego dialogu między młodymi ludźmi z Niemiec, Polski i Rosji, a także pogłębienie wiedzy w oparciu o spotkania z przedstawicielami świata dyplomacji, polityki, nauki, ekonomii i wielu innych. Nasi uczestnicy mają możliwość dzielenia się opiniami oraz innowacyjnymi pomysłami, przyczyniając się w ten sposób do budowy niemiecko - polsko - rosyjskich relacji w przyszłości.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie projektem i pozytywne opinie uczestników organizujemy kolejną edycję Trójstronnego Forum. Z powodu wybuchu pandemii Covid-19 wydarzenie początkowo planowane na maj 2020 zostało przesunięte na maj 2021 r.

W tym roku wracamy do Niemiec, na kolejną rundę młodzieżowego forum. Ósma edycja Trójstronnego Forum Młodzieży: Niemiecko-Polsko-Rosyjski Trialog odbędzie się w Münster w dniach 17-21 maja 2021. Münster określane jest mianem „Miasta Pokoju”.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 10 przedstawicieli z każdego kraju zaangażowanego w projekt.

Mając na względzie obecną sytuację epidemiczną oraz bezpieczeństwo uczestników, tegoroczna edycja odbędzie się wyjątkowo w formie zdalnej. 

Wydarzenie organizowane jest przez niemiecką organizację DRJUG e.V., we współpracy z Forum Młodych Dyplomatów ze strony polskiej oraz rosyjską organizacją „Молодежная инициатива по сотрудничеству”.

W ramach wydarzenia uczestnikom zostanie przedstawione zadanie związane z kwestią społeczeństwa obywatelskiego, którego wypracowane rozwiązanie zaprezentują ostatniego dnia Forum.

Mając na względzie powyższe, do udziału w wydarzeniu zapraszamy osoby w wieku 18-26 lat, które w merytorycznej dyskusji potrafią zaprezentować ponadprzeciętną wiedzę oraz wykazują zaangażowanie w sprawy społecznogospodarcze.

Aplikować można przez stronę https://www.drjug.org/apply  do 30 kwietnia br do godz. 18:00.

Agenda tegorocznego spotkania koncentruje się na trzech obszarach:

  1. Współpraca międzynarodowa w obliczu globalnego kryzysu zdrowotnego: pandemia COVID-19.
  2. Trójstronna polityka energetyczna: ekologia i globalne ocieplenie.
  3. Wyzwanie XXI wieku: kryzys medialny w czasie narastającej dewaloryzacji informacji w Internecie.

Forum to doskonała okazja do skonfrontowania swoich poglądów z ekspertami oraz młodzieżą z Niemiec i Rosji, poszerzenia punktu widzenia, jak również możliwość nawiązania bezcennych przyjaźni na lata.

INFORMACJA

Published Date: 18.04.2021
Published by: Michał Dulak