Akredytacja kierunku stosunki międzynarodowe: ocena pozytywna

Z radością informujemy, że w trwającym w tym roku akademickim procesie akredytacji trzech kierunków studiów w naszym Instytucie, Polska Komisja Akredytacyjna przyjęła uchwałę w sprawie oceny programowej kierunku stosunki międzynarodowe. Na podstawie przeprowadzonego procesu akredytacji i wizytacji Zespołu Oceniającego PKA, kierunek stosunki międzynarodowe otrzymał ocenę pozytywną na 6 lat i kolejna ocena programowa kierunku powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Bardzo dziękujemy wszystkim Pracownikom i Studentom, którzy przyczynili się do tego sukcesu naszej jednostki!

Published Date: 10.07.2021
Published by: Michał Dulak