Seminaria magisterskie i licencjackie

Seminaria magisterskie

Seminaria magisterskie 2018/19 sem. I

 

prof. dr hab. Marek Bankowicz

Współczesne systemy polityczne

Termin seminarium w I sem.

Środa, godz.14:00 - 15:30, ul.Jabłonowskich 5, pok. 14.


prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Polska myśl polityczna XVI-XIX w. Kultury i cywilizacje. Filozofie społeczne Wschodu – Indie, Chiny i Japonia. Procesy modernizacji. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne.

Termin seminarium w I semestrze:

Poniedziałek, godz.16:30-18:00, al.Mickiewicza 3, pok.229

 

dr hab. Piotr Borowiec

Współczesna polityka polska, socjologia polityki, metodologia badań politologicznych, teoria polityki.

Termin seminarium w I semestrze:

Poniedziałek, godz. 17.00-18.30, Zakład Teorii Polityki i Państwa UJ, ul.Jabłonowskich 5, pok. 15.

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Problematyka przemian politycznych, gospodarczo-społecznych państw Europy Południowo-Wschodniej i Środkowej z uwzględnieniem polskiego systemu politycznego.

Termin seminarium w I semestrze:

poniedziałek, godz.16.00 - 17.30, al.Mickiewicza 3, p. 319.

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki - tylko dla osób kontynujących

Współczesne stosunki międzynarodowe. Problemy polityki amerykańskiej, transatlantyckiej i europejskiej. Aspekty wojskowe polityki międzynarodowej.

 

dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Idee polityczne współczesnego świata; Historia myśli politycznej; Polska scena polityczna; Niemiecka myśl polityczna; Bieżące problemy bezpieczeństwa.

Termin seminarium w I sem.

Wtorek, godz. 11.00-12:30, ul. Jabłonowskich 5,pok.5.

Termin seminarium s.niestacjonarne:

seminarium o 7.30 w soboty (w terminach zjazdów), w sali nr 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Marek Czajkowski- studia stacjonarne i niestacjonarne

Stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo międzynarodowe w Europie. Bezpieczeństwo międzynarodowe w wymiarze militarnym i w wymiarze technologicznym. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Strategia i polityka militarna krajów świata

Termin seminarium w I sem.

Poniedziałek, godz.19:15-20:45, ul.Sławkowska 17, pok. 28 lub 29

 

dr hab. Paweł Frankowski - studia stacjonarne

Bezpieczeństwo regionalne i międzynarodowe. Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Dyplomacja uczestników subnarodowych. Polityka zagraniczna i wewnętrzna Stanów Zjednoczonych. Systemy federalne. Problemy globalizacji, Teorie stosunków międzynarodowych.

Termin seminarium w I sem.

Poniedziałek, godz.12:15-13:45, ul.Sławkowska 17, pok.29

 

  dr hab. Aleksander Głogowski

Współczesne problemy polityki międzynarodowej, Stosunki międzynarodowe w Azji i Oceanii, Bezpieczeństwo międzynarodowe, zagadnienia wojskowości, policja w II i III RP- studia stacjonarne i niestacjonarne.

Termin seminarium w I sem.

Czwartek, godz.17:00-18:30, ul.Wenecja 2, pok.9

 

 dr hab. Olgierd Grott- studia stacjonarne

Polska myśl polityczna. Doktryny polityczne. Historia polityczna Polski i świata. Bezpieczeństwo i obronność.

Termin seminarium w I semestrze:

Poniedziałek, godz. 18:15-19:45, al.Mickiewicza 3, sala 208

  

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie. Bezpieczeństwo transatlantyckie i rola NATO. Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka imigracyjna i azylowa Unii Europejskiej. Współpraca wywiadowcza w wymiarze europejskim i międzynarodowym.

Termin seminarium w I sem.

Poniedziałki w godz. 16.00-17.30 w pomieszczeniach ZBN, ul. Sławkowska 17, p. 29

 

dr hab. Agnieszka Kastory- studia stacjonarne i niestacjonarne

Współczesne problemy polityczne i międzynarodowe państw europejskich

Termin seminarium w I sem. 

Poniedziałek, godz. 14:30-16:00, al.Mickiewicza 3, sala 208

 

dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ- studia stacjonarne i niestacjonarne

Historia myśli politycznej i strategicznej; Realizm polityczny w Polsce i na świecie; Współczesne problemy polityczne; Nauka społeczna Kościoła.

Termin seminarium w I sem.

Poniedziałek, godz.17:15-18:45, al.Mickiewicza 3, s.5

 

dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo-studia stacjonarne

Współczesne doktryny prawno-polityczne, idee polityczne w stosunkach międzynarodowych, niedemokratyczne systemy władzy; autorytaryzmy, totalitaryzmy, ład społeczno-polityczny współczesnego świata, bezpieczeństwo państwa, Włochy współczesne.

Termin seminarium w I sem.

Poniedziałek, godz.8:00-9:30, al.Mickiewicza 3, pok.208

 

dr hab. Robert Kłosowicz, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe w Afryce. Polityka zagraniczna USA. Konflikty zbrojne we współczesnym świecie - tylko studia stacjonarne

Termin seminarium w I sem.

Poniedziałek, godz. 15:30-17:00, al.Mickiewicza 3, pok.212

 

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł - studia stacjonarne

Współczesne systemy polityczne. Partie i systemy partyjne. Polski system partyjny. Partie w UE.

Termin seminarium w I sem.

Poniedziałek, godz. 14:30-16:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.13

 

dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

1. Słabe i mocne strony systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.

2. Analiza funkcjonowania sytemu zarządzania kryzysowego w państwach Europy, w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chin.

3. Słabe i mocne strony ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce.

4. Analiza funkcjonowania sytemu ochrony infrastruktury krytycznej w Państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych.

5. Wykorzystanie technicznych środków wspomagania decyzji w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

6. Wpływ migracji na stan bezpieczeństwa wewnętrznego państw Unii Europejskiej.

7. Analiza metod hierarchizacji zagrożeń w aspekcie tworzenia planów sytemu zarządzania kryzysowego.

8. Analiza współpracy i współdziałania instytucjonalnego podmiotów bezpieczeństwa w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

9. Rola instytucji pozarządowych w systemie zarządzania kryzysowego.

10. Krajowy System Ratowniczo -Gaśniczy jako baza reagowania w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

11. Analiza współdziałania międzynarodowego w systemie zarządzania kryzysowego.

12. Analiza współpracy cywilno-wojskowej w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz w Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chin.

13.Wpływ komunikowania na sprawność i efektywność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

14.Wykorzystanie stanów nadzwyczajnych do minimalizacji strat w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

15. Edukacja jako narzędzie minimalizujące straty w przypadku sytuacji kryzysowych.

 

Termin seminarium w I semestrze:

Wtorek, godz.12:00-13:30, ul.Sławkowska 17, pok.28

 

prof. dr hab. Andrzej Mania- studia stacjonarne

Stany Zjednoczone – historia, polityka, społeczeństwo;

spotkania z seminarzystami (I i II rok) w poniedziałki o godz. 15:15-16:45, Rynek Gł. 34, sala 9

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur- studia stacjonarne

Problemy krajów Europy Środkowo-Wschodniej w XX i XXI wieku. Problematyka służb specjalnych ze szczególnym uwzględnieniem polskich służb specjalnych w XX i XXI wieku. Problematyka armii poszczególnych krajów. Polityka historyczna wybranych państw europejskich. Polska polityka zagraniczna. Historia Polski i powszechna XX i XXI wieku. Emigracja polska w XX wieku

Termin seminarium w I semestrze:

Czwartek, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, pok.122

 

dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ- studia stacjonarne

Historia myśli politycznej i filozofia polityki, w tym przede wszystkim teoria i praktyka demokracji, społeczeństwo obywatelskie, polska i zachodnia tradycja republikańska, wielokulturowość, problemy globalne, demokratyzacja w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Termin seminarium w I semestrze:

Środa, godz. 11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, pok.215
 

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka- studia stacjonarne

Współczesne problemy polityki międzynarodowej.

Termin seminarium w I semestrze:

Czwartek, godz.12:00-13:30, ul.Sławkowska 17, s.27

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska- studia stacjonarne

Problematyka doktrynalna, mniejszości narodowe i prawa człowieka.

Termin seminarium w I semestrze:

Czwartek, godz. 13:00-14.30, ul.Jabłonowskich 5, pok.5.

 

prof. dr hab. Bogdan Szlachta- studia stacjonarne i niestacjonarne

Nowożytne idee polityczne i prawne. Historia myśli politycznej i filozofia prawa. Filozofia polityki. Historia doktryn politycznych i prawnych.

Wtorek, godz.16:30 w pok. 215, al.Mickiewicza 3

 

 

dr hab. Monika Ślufińska- studia stacjonarne i niestacjonarne

Komunikowanie społeczne, komunikowanie polityczne, problematyka doktrynalna. Historia myśli politycznej.

Termin seminarium w I semestrze:

Czwartek, godz. 8:00-9:30, pok.221, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Geografia polityczna, geopolityka i geostrategia

Termin seminarium w I semestrze:

Poniedziałek, godz. 9:30-11:00, al.Mickiewicza 3, s.6

 

prof. dr hab. Janusz Węc- studia stacjonarne i niestacjonarne

Integracja europejska, reforma ustrojowa Unii Europejskiej, procesy integracyjne na świecie, europejskie i pozaeuropejskie organizacje międzynarodowe zajmujące się tematyką gospodarczą, teoria stosunków międzynarodowych, stosunki polsko-niemieckie. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, Relacje NATO-UE, Bezpieczeństwo międzynarodowe.

Seminarium w I sem. - studia stacjonarne

Poniedziałek, godz. 17:15-18:45, ul.Wenecja 2, gab. 20-21

Seminarium w I sem. - studia niestacjonarne

Sobota, w terminach zjazdów, godz.16:10-17:50, ul.Wenecja 2, gab.20-21

 

 

dr hab. Tomasz Wieciech - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Współczesne systemy polityczne. Powszechna historia ustroju. Polityka i ustrój państw anglosaskich. Federalizm.

 

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie 2018/19 sem. I

 


dr Piotr Bajor - studia stacjonarne

1. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Polski

2. Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych

Termin seminarium w I semestrze:

środa,  godz.15:45-17:15 al.Mickiewicza 3, s.208.

 

dr Agnieszka Czubik- studia stacjonarne

 1. Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce i na świecie

 2. Prawo międzynarodowe publiczne

Termin seminarium w I semestrze:

środa, godz.12. 45-14.15, al. Mickiewicza 3, pok. 225

 

dr Zbigniew Czubiński - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

 1. Współczesna dyplomacja i stosunki konsularne

 2. Prawo Unii Europejskiej

 3. Prawo międzynarodowe

 4. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych

 

dr Dominika Dziwisz (tylko studia stacjonarne)

Cyberbezpieczeństwo  i nowe zagrożenia bezpieczeństwa w XXI wieku

Termin seminarium w I semestrze:

środa, godz. 13.00-14.30, s. 226, Al. Mickiewicza 3.


dr Marcin Grabowski (tylko studia stacjonarne)

 1. Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku

 2. Konflikty międzynarodowe po 1945 roku

 3. Region Azji i Pacyfiku

 4. Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 5. Stany Zjednoczone – polityka wewnętrzna i zagraniczna

Termin seminarium w I sem.

poniedziałki, godz. 12:30-14:00, ul. Sławkowska 17, s. 109.


dr Łukasz Jakubiak- studia stacjonarne

 1. Konstytucjonalizm

 2. Systemy polityczne współczesnych państw

 3. Ustrojowe podstawy bezpieczeństwa państwa

Termin seminarium w I sem.

czwartek, godz.8:10 - 9:40 w pok. 11, ul.Jabłonowskich 5

 

dr Adam Kirpsza - studia stacjonarne

 1. Integracja europejska

 2. Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej

 3. System instytucjonalny UE

 4. Prawo UE

 5. Analiza ilościowa zjawisk międzynarodowych

 6. Teoria i metodologia stosunków międzynarodowych

 7. Politologia aplikacyjna (przygotowanie projektów badawczych możliwych do wdrożenia w praktyce)

Termin seminarium w I semestrze:

środa, godz. 9:30-11:00 w sali 20 na ul. Wenecja 2

 

dr Mateusz Kolaszyński - studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. System bezpieczeństwa państwa
 2. Polityka kryminalna
 3. Służby specjalne i policyjne w państwie demokratycznym
 4. Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym

 

Termin seminarium w I semestrze, studia stacjonarne:

środa 14:15:15:45, al.Mickiewicza 3, s.208

Termin seminarium w I semestrze, studia niestacjonarne:

niedziela (w terminach zjazdów), godz.9:00-10:30, al.Mickiewicza 3, s.7.

 

dr Renata Król- Mazur - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Zakres zainteresowań to:

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, konflikty etniczne i religijne, problematyka mniejszości narodowych i etnicznych, historia, religia w wymiarze politycznym, dyplomacja polska XX i XXI w., problematyka krajów byłego ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem regionu Kaukazu, pamięć i polityka historyczna.

 

dr Małgorzata Kułakowska - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Socjologia polityki, antropologia społeczno-polityczna, społeczeństwo brytyjskie

 

dr Ireneusz Maj - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Zagadnienia z bezpieczeństwa narodowego, stosunków międzynarodowych i historii politycznej

 

dr Maciej Miżejewski- - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

 1. Polityka medialna w Unii Europejskiej

 2. Analiza wybranych rynków medialnych na świecie, a w szczególności system medialny Włoch, jego prawne i polityczne aspekty.

 3. Public relations, kreowanie wizerunku firmy w mediach, wykonywanie zawodu dziennikarza, jego prawne i polityczne aspekty

 

dr Agnieszka Nitszke- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Integracja europejska i pozaeuropejska

 2. Partie i systemy partyjne w Europie

Termin seminarium w I sem.

wtorek, godz.15:30-17:00, ul.Wenecja 2, pok.20-21

 


dr Marta Polaczek-Bigaj- w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

Transformacja polskiego systemu medialnego w okresie PRL i po roku 1989

Historia ustroju Polski 1916-1989

RSW Prasa Książka Ruch - jej historia i rola w polskim systemie prasowym

Wolność mediów w Polsce i na świecie

Obszar zainteresowań:

 • Media w Polsce

 • Prawo medialne

 • Prawo prasowe

 • Radiofonia i telewizja - od okresu powojennego do współczesności

 

dr Błażej Sajduk- studia stacjonarne

Problematyka współczesnego  świata, bezpieczeństwo narodowe, nowoczesne technologie, metodologia i analiza politologiczna

Termin seminarium w I semestrze:

środa, godz. 11:00 – 12:30 al. Mickiewicza 3 , sala 229.

 

 dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka - studia stacjonarne i niestacjonarne

Problemy bezpieczeństwa, transformacje społeczno-polityczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, kultura islamu.

Termin seminarium w I semestrze:

środa, godz 13.00-14:30, al.Mickiewicza 3, pok.226

 

dr Marcin Tarnawski (studia stacjonarne)

 1. Bezpieczeństwo energetyczne

 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne

 3. Gospodarka światowa

 4. Integracja gospodarcza

 5. Polityka bezpieczeństwa i zagraniczna poszczególnych państw

 6. Strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw

 7. Bezpieczeństwo militarne

 8. Teorie bezpieczeństwa

Termin seminarium w I sem.

środa, godz.16:00-17:30, al.Mickiewicza 3, s.226


dr Rafał Wordliczek - stacjonarne i niestacjonarne

 1. Historia powszechna od 1648 do współczesności

 2. Problemy bezpieczeństwa w zachodniej hemisferze

 3. Stany Zjednoczone we współczesnym systemie bezpieczeństwa

 4. Problemy bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w regionie śródziemnomorskim

Termin seminarium w sem.zimowym 18/19:

piątek g. 12.30-14.00 ul.Sławkowska 17 p. 110

Termin seminarium w sem.zimowym 18/19 - studia niestacjonarne

niedziela (w terminach zjazdów), godz. 11.50-13.20, ul. Sławkowska 17 p. 110

 

dr Rafał Woźnica-studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe

 2. Przestępczość zorganizowana

 3. Historia współczesna

Termin seminarium w sem.zimowym 18/19:

piątek g. 15:30-18:30 ul.Sławkowska 17, pok.27 (co dwa tygodnie, terminy ustalone z drem Rafałem Woźnicą)


dr Beata Zając- studia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Analiza różnorodnych przejawów dyskursu medialnego

 2. Medialne obrazy świata (osób, instytucji, zjawisk, wydarzeń itd.)

 3. Język mediów

 4. Język polityki

 5. Perswazyjne wymiary dyskursu

Termin seminarium w I semestrze:

czwartek, godz.11:00-12:30, al.Mickiewicza 3, pok.221


dr Jakub Żurawski  - w związku z niewypełnionym limitem, seminarium nieuruchomione w roku akademickim 18/19

 1. Komunikowanie polityczne w nowych mediach.

 2. Demokracja elektroniczna (cyberdemokracja, e-demokracja, e-głosowanie, e-aktywizm, hacktywizm, e-mobilizacja, partie polityczne w dobie demokracji elektronicznej etc.)

 3. Cyfryzacja państwa (cyfryzacja administracji, polityka państwa w kwestiach społeczeństwa informacyjnego, szerokopasmowości, informatyzacji, e-usług etc.)

 4. Marketing polityczny (współczesne kampanie wyborcze w aspekcie komunikacyjnym oraz rywalizacji podmiotów na rynku politycznym, szczególnie w kontekście wykorzystania nowych mediów)

 

 

Informacje

 • Terminy seminariów (jeśli nie podano tutaj) można znaleźć w ogłoszeniach oraz w USOSie.

 

 • Niektóre seminaria prowadzone są tylko dla studiów stacjonarnych.

 

 • Maksymalna liczba studentów zapisana na jedno seminarium to 10.

 

 • Minimalna liczba studentów do uruchomienia seminarium to 8.