Międzynarodowa konferencja „Macedonia i Polska w trakcie procesów modernizacji w XIX-XXI w. Historia-Polityka-Język-Kultura-Literatura"

26 i 27 maja 2015 r. w Skopje w Macedonii odbyła się konferencja Macedonia i Polska w trakcie procesów modernizacji w XIX-XXI w. Historia – Polityka – Język – Kultura – Literatura. Wydarzenie było już 8. spotkaniem naukowców i doktorantów z Polski i Macedonii, będące wyrazem długoletniej współpracy Katedry Historii Współczesnej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutem Narodowej Historii w Skopju.

Obrady konferencji zainaugurował prof. Dragi Gjorgiev, dyrektor Instytutu Historii Narodowej. Jako pierwsza, swój referat wygłosiła prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka,  która przedstawiła zarys problematyki związanej z sytuacją mniejszości macedońskiej w Grecji, na tle sytuacji innych mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych. W tym samym panelu  głos zabrała dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, która przedstawiła położenie serbskiej mniejszości w Macedonii po 2001 r. Pani doktor moderowała również kolejny panel obrad, w którym swoje wystąpienie zaprezentował dr Rafał Woźnica, który przedstawił analizę porównawczą walki z praniem brudnych pieniędzy w Polsce i w Macedonii. Panel językowy swoim wystąpieniem rozpoczął prof. dr hab. Maciej Kawka. W drugim dniu konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali również doktoranci Katedry Historii Współczesnej – mgr Katarzyna Kropiak oraz mgr Daniel Wilk.

Połączonym wydarzeniem, które odbyło się jako impreza towarzysząca konferencji, była promocja książek, będących owocem współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Instytutu Historii Narodowej w Skopiu. Dyrektor Instytutu Historii Narodowej, prof. Dragi Gjorgiev zaprezentował numer specjalny czasopisma Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ – „Politeji", poświęcony Macedonii, pt. Macedonia in 20th and 21st century, history, religion, culture, language, law, politics pod red. dr Mirelli Korzeniewskiej –Wiszniewskiej, w którym znalazły się artykuły podsumowujące siódmą polsko – macedońską konferencję, która odbyła się w Krakowie w 2013 r.

Następnie prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka zaprezentowała tom Македонија – Полска. Историја, култура, јазик, литература, медиуми, wydany przez Instytut Historii Narodowej w Skopje przy dofinansowaniu Ambasady Rzeczpospolitej  Polskiej w Skopju.

Została także zaprezentowana najnowsza książka prof. dr hab. Ireny Stawowy–Kawki Albańczycy w Macedonii. 1944-2001, wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W promocji książek uczestniczył także Ambasador Rzeczpospolitej Polski w Republice Macedonii Jacek Multanowski, który wygłosił wystąpienie na temat polskich śladów w Skopiu oraz kontaktów kulturalnych pomiędzy obydwoma państwami.

W obradach konferencji wzięło udział około trzydziestu profesorów doktorów i doktorantów, zainteresowanych tematyką współpracy polsko- macedońskiej. Interdyscyplinarny charakter konferencji ukazał możliwość wielopłaszczyznowego ujęcia tematu, a także stał się przestrzenią do konfrontacji poglądów i doświadczeń specjalistów z różnych obszarów wiedzy.

Opracowała: Katarzyna Kropiak

Data publikacji: 26.06.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski