Międzynarodowa konferencja "New Security Challenges and Their Influence on Leaders' Development and Education"

W dniach 17-18 grudnia 2014 roku Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwem Komponentu Wojsk Specjalnych zorganizował międzynarodową konferencję naukowo-szkoleniową New Security Challenges and Their Influence on Leaders' Development  and Education. Konferencja odbyła się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wiodącymi tematami konferencji były współczesne zagrożenia na świecie, stanowiące wyzwanie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz jego członków, a także zagadnienia związane z kształceniem studentów oraz szkoleniem podoficerów sił specjalnych. Z ramienia Centrum Operacji Specjalnych głównym koordynatorem konferencji był starszy chorąży sztabowy Tomasz Świerad, natomiast ze strony uniwersytetu dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ oraz dr Michał Matyasik, jako współkoordynator. Aktywny udział przy organizacji konferencji wzięli również studenci z Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ. Konferencja była kolejnym interesującym przykładem współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a polskimi siłami specjalnymi na podstawie umowy zawartej w 2012 roku.

Pierwszy dzień konferencji (17 grudnia 2014) rozpoczął się od wizyty w Bibliotece Jagiellońskiej, gdzie uczestnikom zostały zaprezentowane tak unikatowe zbiory, jak oryginalne wydania dzieł Kopernika, Ptolemeusza, średniowieczne mapy, zabytkowe zbiory literatury militarnej i zapisy nutowe Szopena, Bacha i Mozarta. Po przejściu uczestników do Auli Jagiellońskiej Collegium Maius, konferencję otworzył prof. dr hab. Andrzej Mania - prorektor UJ ds. dydaktycznych. Następnie głos zabrał generał Marshall B. Webb – dowódca operacji specjalnych NATO (NSHQ), który przedstawił referat pt. Special Forces in Europe post-„Berlin Wall" – hybrid war. Kolejni mówcy poruszyli takie tematy jak: Russian Actions against Ukraine – Possible Interpretations (dr Marek Czajkowski, INPiSM UJ), European and Euro-atlantic security (dr hab., Artur Gruszczak, prof. UJ, INPiSM UJ), Irregular warfare in Europe (CMSgt. Gregory Smith, Universytet Połączonych Operacji Specjalnych z USA) oraz Russian STRATCOM (płk Saulius Guzevicius z Departamentu Strategii Komunikacyjnej Biura Obrony Narodowej Litwy).

Drugi dzień konferencji (18 grudnia 2014) odbywał się pod hasłem Fire in the East – Challenges to NATO's security. Uczestnicy kontynuowali prezentacje i debaty w Sali im. M. Bobrzyńskiego w Collegium Maius. Wśród wygłoszonych referatów znalazły się takie tematy jak: Security in the Baltic Region from MNCNE perspective (ppłk Jessica Voss, Międzynarodowy Korpus Północnowschodni ze Szczecina), Geopolitics of Central Asia after 2014 Annexation of Crimea (dr Ainis Razma, Litewska Akademia Wojskowa w Wilnie), Security Cultures Interaction Model – the case of Syria (dr Kamila Trochowska, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), 2014 Crisis: Changing Demand for Defense in Europe? (płk Vladan Holcner, Akademia Obrony w Brnie), Lessons Learned from Operation Unified Protector in Libya (ppłk Sławomir Cieślewicz, Centrum Doktryń i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy) oraz Where the West Meets the East: Foreign Fighters in Syria – Image in the Media (mgr Cyprian Kozera, Akademia Obrony Narodowej w Warszawie). 

W konferencji wzięło udział około 60 uczestników reprezentujących siły specjalne i środowiska akademickie ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Włoch, Holandii oraz Polski.

W zgodnej ocenie uczestników, konferencja została uznana za udaną, twórczą i motywującą do dalszych badań w zakresie współczesnego bezpieczeństwa. Była kolejnym potwierdzeniem owocnej i perspektywicznej współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a instytucjami reprezentującymi siły zbrojne z kraju i zagranicy.

fot. Michał Matyasik, Krzysztof Płażuk