Udział przedstawicieli Koła Bezpieczeństwa Narodowego w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013

            Przedstawiciele Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego UJ w dniach 17-19.04.2013 mieli okazję brać udział w Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013 jak również towarzyszącej im VI Międzynarodowej Konferencji Policyjnej, „Narodowy Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach".

            Podczas trzech dni obecności w Warszawie mieli oni możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji funkcjonujących w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego. Porozmawianie twarzą w twarz z policjantami, strażnikami celnymi czy funkcjonariuszami Inspekcji Ruchu Drogowego dostarczyło wielu informacji, o które nieraz trudno w oficjalnym przekazie. Również nawiaząne kontakty z branżowymi wydawnictwami są obiecującą zapowiedzią owocnej współpracy w przyszłości.

            Oprócz obecności na Targach, członkowie Koła uczestniczyli w szeregu seminariów organizowanych obok głównej konferencji. Pierwszego dnia było to seminarium pt. „Bezpieczny biznes" zaproponowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W debacie moderowanej przez Pawła Wojtunika, Szefa CBA, prelegenci wypowiadali się na tematy odnoszące się do takich kwestii jak ocena ryzyka, rola nauki w kształtowaniu rozwoju służb państwowych, lobbing, etyka w biznesie czy też monitorowanie pracy przedsiębiorstw.

            Drugiego dnia seminarium zorganizowała Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Miało ono tytuł „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego". Tym razem uczestnicy debaty skupiali się w dużej mierze na przybliżeniu idei PPP zebranym, jak również podawaniu przykładów państw, które z sukcesami realizują projekty w tej formule.

            Ostatniego dnia konferencji zainteresowani wzięli udział w Konferencji Naukowo-Technicznej „Bezpieczeństwo i kryptografia" organizowanej przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Tematyka tego dnia skupiała się przede wszystkim na sposobach ochrony informacji niejawnych w zróżnicowanych środowiskach.

            Wszystkie seminaria i debaty, w których uczestniczyli studenci wnosiły niezwykły zasób wiedzy. Często po raz pierwszy spotykali się oni z danymi zagadnieniami lub też mieli okazję spojrzeć na znane sobie kwestie z zupełnie innej strony. Dodatkowo spotkania z otwartymi i skorymi do rozmowy ludźmi zachęciły do dalszego rozwoju oraz eksploracji omawianych dziedzin. W połączeniu z możliwością zobaczenia najnowszego sprzętu, jak również rozmowy z potencjalnymi pracodawcami, obecność KNBN UJ na Targach oraz Konferencji okazała się być niezwykle wartościowa. Tego rodzaju doświadczenia na długo zapadają w pamięć i kształtują przyszłe wybory.

Data publikacji: 12.05.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński