Konferencja naukowa „Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej"

Konferencja „Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej" – zorganizowana 7 marca 2013 r. przez Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ) oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (INPiSM UJ) – stanowiła jeden z elementów projektu badawczego o tym samym tytule. Odbyła się ona w Sali Wystawowej A Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego i składała się z trzech paneli – ambasadorskiego, eksperckiego, który podzielony był na dwie części – ustrojowo-polityczną i międzynarodową – oraz panelu studenckiego. Ciekawa tematyka przyciągnęła liczne grono słuchaczy, a interesujące referaty każdorazowo wzbudzały ożywioną dyskusję.

 

Konferencja rozpoczęła się powitaniem gości przez organizatorów oraz prodziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktycznych dra hab. Andrzeja Dudka, prof. UJ. Zasadnicza cześć konferencje została zainaugurowana wykładem Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce Jego Ekscelencji Lukasa Beglingera na temat polityki neutralności Szwajcarii. Po wystąpieniu Ambasadora odbyła się dyskusja ze słuchaczami dotycząca nie tylko jego treści, ale również m.in. stosunków polsko-szwajcarskich. Po zakończeniu żywej debaty Ambasador udał się na spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Jego Magnificencją prof. dr. hab. med. Wojciechem Nowakiem, a słuchacze zostali zaproszeni na przerwę kawową.

Panel ekspercki był podzielony na dwie części – jego część ustrojowo-polityczną moderował dr Marcin Grabowski (UJ). Udział w niej wzięli następujący prelegenci:

 • prof. dr hab. Halina Florkowska-Frančić (UJ, „Polityka zagraniczna Szwajcarii w świetle referendów federalnych"),
 • dr Magdalena Ratajczak (UWr, „Szwajcarska dyplomacja publiczna"),
 • dr Ewa Myślak (UJ, „Natura demokracji szwajcarskiej"),
 • dr Dariusz Komorowski (UWr, „Przemowa Carla Spittelera »Unser Schweizer Standpunkt« - jej przyczyny i konsekwencje").

Druga część panelu eksperckiego – międzynarodowa – rozpoczęła się po przerwie obiadowej i była moderowana przez dr Agnieszkę Nitszke (UJ), opiekunkę naukową projektu „Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej". W tej części panelu udział wzięli:

 • dr Michał Tomczyk (UŁ, „Polityka Szwajcarii wobec UE. Wymiar polityczno-gospodarczy"),
 • dr Krzysztof Koźbiał (UJ, „Liechtenstein wobec Szwajcarii – konieczność czy związek z rozsądku?"),
 • dr Magdalena Musiał-Karg (UAM, „Stanowisko szwajcarskie wobec wydarzeń arabskiej wiosny – wybrane zagadnienia"),
 • dr hab. Andrzej Porębski (UJ, „Wielokulturowość Szwajcarii").

Ostatni panel – studencki – był moderowany przez Grzegorza Stachowiaka, przewodniczącego Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w nim wzięli:

 • Agnieszka Sowa (UJ, „Polityka migracyjna Konfederacji Szwajcarskiej"),
 • Simona Sienkiewicz (UJ, „Rola Konfederacji Szwajcarskiej w dialogu z Bliskim Wschodem"),
 • Tomasz Zacharski (UJ, „Siły zbrojne Konfederacji Szwajcarskiej"),
 • Ewa Wysocka (UJ, „Wpływ neutralności Szwajcarii na jej stosunki dyplomatyczne"),
 • mgr Rafał Bill (UEK, „Ekonomiczne uwarunkowania neutralności gospodarki szwajcarskiej".

Całe wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, na konferencję przybyło ponad 100 osób. Byli to głównie studenci (zarówno I, II, jak i III stopnia), ale pojawili się także pracownicy naukowi oraz ludzie niezwiązani z życiem akademickim, zainteresowani poruszaną problematyką. Wśród uczestników usłyszeć można było głosy uznania wobec wysokiego poziomu merytorycznego wystąpień oraz profesjonalnej organizacji.

 

Sprawozdanie z konferencji przygotowała:

Agnieszka Sowa, bezpieczeństwo narodowe, III rok studiów I stopnia

fot. Małgorzata Bucoń
Data publikacji: 15.03.2013
Osoba publikująca: Mateusz Kolaszyński