Realizacja międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”. Doświadczenie Gruzji

W dniach 23-28 listopada br. w Gruzji, we współpracy z Państwowym Uniwersytetem w Tbilisi odbyło się kilka działań związanych z realizacją międzynarodowego projektu badawczego „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego”.

25 listopada zorganizowane zostało seminarium eksperckie, podczas którego Dr Nino Lapiashvili oraz Dr Vakhtang Charaia przedstawili wyniki badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji społeczno-politycznej Gruzji. W seminarium udział wzięli przedstawiciele władz Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi Kanclerz Lasha Saghinadze, Prodziekan Wydziału Prawa Prof. Demetre Egnatashvili, a także Pani Radca Magdalena Wojdasiewicz z Ambasady RP w Tbilisi, która wskazała na najważniejsze aspekty dotyczące funkcjonowania Partnerstwa Wschodniego i przyszłości tego programu. Z kolei Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Prof. Ewa Bogacz-Wojtanowska podkreśliła kwestie związane z doświadczeniem transformacji jako istotnych części programu, a Zastępca Dyrektora INPiSM ds. ogólnych i międzynarodowych Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ omówił najważniejsze aspekty dotyczące roli i stanowiska Polski wobec Partnerstwa Wschodniego, a także agendę programu w najbliższej średnioterminowej perspektywie. Ze względu na uwarunkowania pandemiczne, seminarium zorganizowane zostało w formie hybrydowej, z uwzględnieniem ograniczonej liczby uczestników ze strony Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi.

Także 25 listopada delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięła udział w spotkaniu z władzami Ilia State University. Podczas rozmów omówione zostały potencjalne formy współpracy pomiędzy uczelniami i możliwości realizacji wspólnych projektów. Kwestie współpracy naukowej były również przedmiotem rozmów z Dyrektor Instytutu Studiów Europejskich Państwowego Uniwersytetu w Tbilisi Dr Nino Lapiashvili. W trakcie realizacji projektu delegacja Uniwersytetu Jagiellońskiego spotkała się także z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych i eksperckich. Podczas rozmów z dyrektorem The Foreign Policy Council Dr Grigolem Julukhidze odbyła się dyskusja dotycząca doświadczeń systemu transformacji społeczno-politycznej w Polsce oraz zmian systemowych w Gruzji, realizowanych w ramach procesu integracji europejskiej tego państwa.

Projekt „Rola i znaczenie Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego” realizowany jest przez międzynarodowe konsorcjum uniwersytetów, w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Państwowy Uniwersytet w Kiszyniowie, Państwowy Uniwersytet w Tbilisi, Państwowy Uniwersytet we Lwowie oraz Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa we Lwowie. Celem projektu jest przeprowadzenie badań dotyczących roli i znaczenia Partnerstwa Wschodniego w procesie transformacji państw objętych programem oraz analiza wpływu poszczególnych narzędzi w zakresie zmian systemowych w Armenii, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainie. Kierownikiem projektu jest Dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021”.

Data publikacji: 05.12.2021
Osoba publikująca: Jakub Żurawski