Jubileusz 20-lecia powstania Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ

3 grudnia 2016 r. Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego świętowało swoją dwudziestą rocznicę istnienia. W związku z tym jubileuszem zorganizowane zostało uroczyste spotkanie, w którym udział wzięły władze uczelni, pracownicy naukowi, członkowie honorowi Koła oraz jego działacze na przestrzeni lat.

Historia Koła zaczęła się w październiku 1996 r., gdy ówczesny Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ – prof. dr hab. Andrzej Mania oraz Kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych UJ – prof. dr hab. Erhard Cziomer wyrazili zgodę na utworzenie Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ.

Od tamtego czasu KSSM UJ jest prężnie działającą organizacją studencką, wielokrotnie wyróżnianą za swoją działalność w prestiżowym konkursie StRuNa, nad którym honorowy patronat sprawuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Obecnie w Kole działa sześć sekcji tematycznych: Sekcja Prawa Międzynarodowego i Praktyki Dyplomatycznej, Sekcja Azjatycka, Sekcja Wschodnia, Sekcja Europejska, Sekcja Afrykańska oraz Sekcja Strategii i Bezpieczeństwa Międzynarodowego. KSSM UJ organizuje wiele wydarzeń: spotkania otwarte, konferencje ogólnopolskie, debaty. Zdecydowanie największym wydarzeniem jest organizowany od 2010 roku Festiwal Dyplomatyczny.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego w trakcie uroczystości były reprezentowane przez Prorektora UJ ds. dydaktyki w latach 2008-2016 Prof. dr. hab. Andrzeja Manię, Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Prof. dr. hab. Zdzisława Macha, Prodziekana ds. dydaktycznych WSMiP Dr. hab. Pawła Laidlera, prof. UJ oraz zastępcę Dyrektora ds. dydaktycznych INPiSM dr. Pawła Ścigaja. W uroczystości wziął również udział opiekun naukowy KSSM dr Piotr Bajor, który wygłosił wykład inauguracyjny poświęcony ładowi geopolitycznemu i wyzwaniom bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej zdjęć w galerii TUTAJ

 

Data publikacji: 18.12.2016
Osoba publikująca: Jakub Żurawski