Debata: Bośnia i Hercegowina - 20 lat po Dayton

W listopadzie 1995 r. w Dayton (USA) doszło do zawarcia układu kończącego wojnę w Bośni i Hercegowinie, która była najkrwawszym konfliktem zbrojnym w Europie po II wojnie światowej. Porozumienie pokojowe zostało uroczyście popisane w grudniu 1995 r. w Paryżu. Przez 20 lat wspólnota międzynarodowa włożyła wiele pieniędzy w odbudowę zrujnowanego kraju, co jednak nie przełożyło się na pełną stabilizację sytuacji. Kompromisowa formuła nowego państwa okazała się tak skomplikowaną, że analitycy mówią o braku implementacji postanowień z Dayton i pogłębiającym się paraliżu instytucji. Media nieustannie donoszą o radykalizacji postaw, tendencjach separatystycznych, czy komórkach islamskich fundamentalistów. Bośnia i Hercegowina ciągle służy za modelowy przykład pokoju negatywnego, brakuje jednak szeroko zakrojonych inicjatyw na rzecz budowania postaw obywatelskich ponad etnicznymi podziałami. Dodatkowo, frustracje pogłębiają: przedłużający się kryzys gospodarczy oraz skutki katastrofalnej powodzi z 2014 r. 
 

9 grudnia 2015 r. Centrum Naukowo-Badawcze Uniwersytetu Łódzkiego „Bałkany na przełomie XX/XXI w." oraz 6 Dzielnica zorganizowały debatę na temat problemów, wyzwań, zagrożeń i perspektyw Bośni i Hercegowiny. W debacie udział wzięli:

  • dr hab., prof. WSB Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie)
  • dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński)
  • dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki)
  • mgr Tomasz Lachowski (Uniwersytet Łódzki).


Spotkanie poprowadził mgr Sławomir Lucjan Szczesio (Uniwersytet Łódzki)

 

Wydarzenie na Facebooku

 

 

Notki o uczestnikach:


Dr hab., prof. WSB Krzysztof Krysieniel (Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie) – politolog, prodziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, członek Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie - ekspert w dziedzinie prawno-konstytucyjnych aspektów rozszerzenia UE na Bałkany; autor i współautor wielu publikacji poświęconych państwom bałkańskim, m.in.: "W cieniu Dayton. Bośnia i Hercegowina między etnokracją i demokracją konsocjonalną", "System polityczny Republiki Chorwacji", "Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii".

Dr Mirella Korzeniewska-Wiszniewska (Uniwersytet Jagielloński) – politolog, adiunkt w Katedrze Historii Współczesnej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ; członkini Komisji Bałkanistyki PAN (oddział w Poznaniu), Komisji Środkowoeuropejskiej PAU oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów nad Europą Południowo-Wschodnią (AIESEE); autorka i redaktorka wielu publikacji dotyczących państw post-jugosłowiańskich, jak np. „Serbia pod rządami Slobodana Miloševicia. Serbska polityka wobec rozpadu Jugosławii w latach dziewięćdziesiątych XX wieku", „Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu", "Bosnia and Hercegovina and its Political Kaleidoscope. General Elections 2014".

Dr Magdalena Rekść (Uniwersytet Łódzki) – politolog, adiunkt w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, sekretarz naukowy w Centrum Naukowo-Badawczym UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w"; członkini m.in. Komisji Bałkanistyki PAN (oddział w Poznaniu). Autorka i współautorka wielu publikacji poświęconych Europie Południowo-Wschodniej, w tym „Mity narodowe i ich rola w kreowaniu polityki na przykładzie państw byłej Jugosławii" oraz „Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych".

Mgr Tomasz Lachowski (Uniwersytet Łódzki) – prawnik, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Zajmuje się tematyką sprawiedliwości okresu przejściowego (transitional justice), tj. kreśleniem polityki rozliczeń zbrodni międzynarodowych i poważnych naruszeń praw człowieka w społeczeństwach post-konfliktowych i post-autorytarnych. Prowadził swoje badania w Armenii, Bośni i Hercegowinie, Bangladeszu, Egipcie, Gruzji (i Abchazji), Mołdawii (i Naddniestrzu), Mozambiku oraz Ukrainie. Ponadto, zastępca redaktora naczelnego magazynu „Stosunki Międzynarodowe". Regularnie publikuje w takich czasopismach jak: „Nowa Europa Wschodnia", „New Eastern Europe", „Rzeczpospolita Plus Minus", „Nový Prostor" (Czechy), „The Daily Star" (Bangladesz).

Mgr Sławomir Lucjan Szczesio - historyk, asystent w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ; sekretarz naukowy Centrum Naukowo-Badawczego UŁ „Bałkany na przełomie XX/XXI w."; autor, współautor i współredaktor kilkunastu publikacji poświęconych historii Jugosławii oraz roli społeczności międzynarodowej w konfliktach jugosłowiańskich, np. „Źródła nienawiści. Konflikty etniczne w krajach postkomunistycznych", „Bośnia i Hercegowina 15 lat po Dayton. Przeszłość – teraźniejszość – perspektywy" oraz „Bałkany Zachodnie między przeszłością a przyszłością".

Data publikacji: 16.12.2015
Osoba publikująca: Jakub Żurawski