Political Systems: An Academic Handbook

The first volume of a new textbook "Political Systems: An Academic Handbook," edited by Prof. Marek Bankowicz and Prof. Beata Kosowska-Gąstoł, has been released by the Jagiellonian University Press. Unlike most of the available textbooks on the subject, the first volume is based on a comparative approach, discussing the subject institution-by-institution, rather than country-by-country. It also differs from most of the academic textbooks currently in use in Poland by approaching the subject from the point of view of political science rather than constitutional law, and therefore devoting more space to political practice.

Problematyka systemów politycznych to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych we współczesnej politologii. Zajmuje również ważne miejsce w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Bez poznania instytucji, zasad, wartości i mechanizmów systemów politycznych niemożliwe jest osiągnięcie efektów kształcenia w dziedzinie nauki o polityce. […] Autorzy publikacji przygotowali opracowanie, które przystępnie prezentuje aktualny stan badań oraz systematyzuje poglądy i ujęcia prezentowane w literaturze przedmiotu. Selekcja podejmowanych zagadnień, jak również sposób ich przedstawienia zasługują na jednoznacznie pozytywną ocenę. Podręcznik jest godny polecenia nie tylko studentom i doktorantom, lecz także wszystkim czytelnikom zainteresowanym bliższym poznaniem zasad, instytucji i mechanizmów współczesnych systemów politycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Sokoła

Niniejszy tom jest typowym podręcznikiem akademickim, dostosowanym do potrzeb dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim. Obejmuje on wszystkie najważniejsze zagadnienia będące tradycyjną częścią politologii porównawczej w zawężonym sensie comparative politics and government, i to nie tylko w Polsce, ale także na świecie.

Z recenzji prof. Ph Dr. Michala Kubáta

Published Date: 04.11.2019
Published by: Dariusz Stolicki