Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Programy studiów

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus.

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia – studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia – studia stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia – studia niestacjonarne

Politologia I stopnia – studia stacjonarne

Politologia II stopnia – studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe I stopnia – studia stacjonarne

Stosunki międzynarodowe II stopnia – studia stacjonarne

Ścieżki specjalnościowe

Studia I stopnia

Na studiach I stopnia studenci mają możliwość profilowania kształcenia zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w ramach jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych. Wybór ścieżki specjalizacyjnej dokonywany jest na podstawie pisemnej deklaracji studentów pierwszego roku studiów składanej do 15 czerwca. Minimalna liczba osób dla poszczególnych ścieżek wynosi 15 osób.

Politologia: komunikowanie i doradztwo polityczne, instytucje i zarządzanie polityką

Stosunki międzynarodowe: bezpieczeństwo narodowe, dyplomacja współczesna

Bezpieczeństwo narodowe: bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze, bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia II stopnia

Osoba zakwalifikowana do wpisu na studia II stopnia wybiera jedną z oferowanych ścieżek specjalizacyjnych na danym kierunku studiów przed rozpoczęciem studiów (informuje o wyborze podczas dokonywania wpisu w jednostce) i kontynuuje ją do końca studiów II stopnia

Politologia: analiza polityki, polityka i media

Stosunki międzynarodowe: studia globalne i regionalne, studia strategiczne

Bezpieczeństwo narodowe: bezpieczeństwo i porządek publiczny, zarządzanie kryzysowe