Studia podyplomowe

Z powodu niewystaczającej ilości kandydatów studia podyplomowe ,,Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe'' i ,,Wiedza o Społeczeństwie'' w roku akademickim 2015/16 nie zostaną uruchomione.
 
 
Studia podyplomowe z zakresu: "Wiedza o społeczeństwie"
Termin składania dokumentów: 01.09.2015 - 20.10.2015
 

Termin składania dokumentów: 01.09.2015 - 15.10.2015

Kwestionariusz dla kandydatów na studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim