dr hab. Aleksander Głogowski - dyżur 13.09.18

Read More About dr hab. Aleksander Głogowski - dyżur 13.09.18 »

prof. dr hab. Michał Chorośnicki - pierwsze spotkanie w roku akademickim 2018/19 z seminarzystami II roku

Read More About prof. dr hab. Michał Chorośnicki - pierwsze spotkanie w roku akademickim 2018/19 z seminarzystami II roku »

Dr Zbigniew Czubiński - dodatkowy dyżur 12.09.18

Read More About Dr Zbigniew Czubiński - dodatkowy dyżur 12.09.18 »

dr hab. Krystyna Daniel - egzamin poprawkowy dla st. stacjonarnych i niestacjonarnych w trybie przywróconego terminu oraz dyżur

Read More About dr hab. Krystyna Daniel - egzamin poprawkowy dla st. stacjonarnych i niestacjonarnych w trybie przywróconego terminu oraz dyżur »

dr Magdalena Trzcionka - dyżur 11.09.18

Read More About dr Magdalena Trzcionka - dyżur 11.09.18 »

prof. dr hab. Artur Gruszczak - egzamin poprawkowy z przedmiotu "Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE" i dyżur

Read More About prof. dr hab. Artur Gruszczak - egzamin poprawkowy z przedmiotu "Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE" i dyżur »

dr hab. Olgierd Grott - ostatni dyżur w sesji poprawkowej

Read More About dr hab. Olgierd Grott - ostatni dyżur w sesji poprawkowej »

prof.dr hab.Włodzimierz Bernacki - dyżur i egzamin poprawkowy 10.09.2018 - ZMIANA GODZINY

Read More About prof.dr hab.Włodzimierz Bernacki - dyżur i egzamin poprawkowy 10.09.2018 - ZMIANA GODZINY »

prof. dr hab. Barbara Stoczewska - seminarium organizacyjne 11.10.18

Read More About prof. dr hab. Barbara Stoczewska - seminarium organizacyjne 11.10.18 »

dr hab. Marek Czajkowski - dyżur 11.09.18

Read More About dr hab. Marek Czajkowski - dyżur 11.09.18 »

dr hab. Małgorzata Kiwior - Filo - dodatkowy dyżur 11.09.18

Read More About dr hab. Małgorzata Kiwior - Filo - dodatkowy dyżur 11.09.18 »

dr hab. Olgierd Grott - dyżury i egzaminy poprawkowe

Read More About dr hab. Olgierd Grott - dyżury i egzaminy poprawkowe »

dr hab. Adrian Tyszkiewicz - poprawa kolokwium z przedmiotu Historia Polski dla Politologii

Read More About dr hab. Adrian Tyszkiewicz - poprawa kolokwium z przedmiotu Historia Polski dla Politologii »

dr hab.Agnieszka Kastory - dyżury w sesji poprawkowej

Read More About dr hab.Agnieszka Kastory - dyżury w sesji poprawkowej »

Z-ca dyrektora ds.ogólnych dr hab. Adrian Tyszkiewicz - dyżur 05.09.2018

Read More About Z-ca dyrektora ds.ogólnych dr hab. Adrian Tyszkiewicz - dyżur 05.09.2018 »

dr Łukasz Jakubiak -dyżury w sesji poprawkowej

Read More About dr Łukasz Jakubiak -dyżury w sesji poprawkowej »

dr Ewa Szczepankiewicz - Rudzka - dyżur 13.09.2018

Read More About dr Ewa Szczepankiewicz - Rudzka - dyżur 13.09.2018 »

prof. dr hab. Michał Chorośnicki - egzamin poprawkowy i dyżur

Read More About prof. dr hab. Michał Chorośnicki - egzamin poprawkowy i dyżur »

dr Marcin Tarnawski - dyżur 13.09.2018

Read More About dr Marcin Tarnawski - dyżur 13.09.2018 »

Przypomnienie! Egzamin poprawkowy w trybie nadzwyczajnym u Pana Profesora Węca w dniu 04.09.2018

Read More About Przypomnienie! Egzamin poprawkowy w trybie nadzwyczajnym u Pana Profesora Węca w dniu 04.09.2018 »