red. Leszek Rafalski - dyżur w czwartki

Read More About red. Leszek Rafalski - dyżur w czwartki »

prof.dr hab. Włodzimierz Bernacki - konwersatorium, dyżur i seminarium w dn. 5 listopada br.

Read More About prof.dr hab. Włodzimierz Bernacki - konwersatorium, dyżur i seminarium w dn. 5 listopada br. »

dr hab. Tomasz Wieciech - wykład z Historii instytucji politycznych 6 listopada.

Read More About dr hab. Tomasz Wieciech - wykład z Historii instytucji politycznych 6 listopada. »

komunikat nr 19 Rektora UJ z 24 października 2018 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada 2018 roku.

Read More About komunikat nr 19 Rektora UJ z 24 października 2018 roku w sprawie dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada 2018 roku. »

Godziny dziekańskie w dniu 31 października br. od godz. 15:00

Read More About Godziny dziekańskie w dniu 31 października br. od godz. 15:00 »

dr Agnieszka Nitszke - dyżur we wtorek 30 października br.

Read More About dr Agnieszka Nitszke - dyżur we wtorek 30 października br. »

Biblioteka INPiSM - 2-3.11.2018

Read More About Biblioteka INPiSM - 2-3.11.2018 »

Dostępność sekretariatów INPiSM w dniach od 1 do 4 listopada br.

Read More About Dostępność sekretariatów INPiSM w dniach od 1 do 4 listopada br. »

dr hab. Agnieszka Kastory - ostateczny termin seminarium magisterskiego

Read More About dr hab. Agnieszka Kastory - ostateczny termin seminarium magisterskiego »

dr hab. Anna Citkowska - Kimla, prof. UJ - seminarium s. niestacjonarne

Read More About dr hab. Anna Citkowska - Kimla, prof. UJ - seminarium s. niestacjonarne »

dr Magdalena Kozub-Karkut - dyżur w najbliższą środę, tj. 31.10.2018 r.

Read More About dr Magdalena Kozub-Karkut - dyżur w najbliższą środę, tj. 31.10.2018 r. »

prof. dr hab. Ewa Bujwid - Kurek - dyżur 29.10.18

Read More About prof. dr hab. Ewa Bujwid - Kurek - dyżur 29.10.18 »

Dr Ireneusz Maj - zmiana terminu dyżur w sem.I

Read More About Dr Ireneusz Maj - zmiana terminu dyżur w sem.I »

dr Maciej Miżejewski - ogłoszenie dla studentów I stopnia politologii II r. spec. dziennikarskiej

Read More About dr Maciej Miżejewski - ogłoszenie dla studentów I stopnia politologii II r. spec. dziennikarskiej »

Prof. dr hab. Artur Gruszczak - zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do studiów strategicznych - S.NIESTACJONARNE

Read More About Prof. dr hab. Artur Gruszczak - zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do studiów strategicznych - S.NIESTACJONARNE »

Terminy szkoleń bibliotecznych

Read More About Terminy szkoleń bibliotecznych »

dr Magdalena Trzcionka - zajęcia i dyżur w dniu 25.10.18

Read More About dr Magdalena Trzcionka - zajęcia i dyżur w dniu 25.10.18 »

dr Joanna Mormul - dyżur oraz ćwiczenia z Historii stosunków międzynarodowych 1648-1945 (wszystkie grupy)

Read More About dr Joanna Mormul - dyżur oraz ćwiczenia z Historii stosunków międzynarodowych 1648-1945 (wszystkie grupy) »

mgr Marta Cimke - dyżury w semestrze zimowym 2018/19

Read More About mgr Marta Cimke - dyżury w semestrze zimowym 2018/19 »

dr Arkadiusz Nyzio - ćwiczenia z przedmiotu Stosunki międzynarodowe. Informacja o sali i godzinach zajęć

Read More About dr Arkadiusz Nyzio - ćwiczenia z przedmiotu Stosunki międzynarodowe. Informacja o sali i godzinach zajęć »