dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek - ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej z TSM - 22.02.2019

Read More About dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek - ostatni termin egzaminu w sesji poprawkowej z TSM - 22.02.2019 »

Prof. dr hab. Ewa Bujwid - Kurek - spotkanie organizacjne z seminarzystami w II sem. - 25.02.2019

Read More About Prof. dr hab. Ewa Bujwid - Kurek - spotkanie organizacjne z seminarzystami w II sem. - 25.02.2019 »

mgr Marcin Szymański - egzamin poprawkowy 20.02.2019

Read More About mgr Marcin Szymański - egzamin poprawkowy 20.02.2019 »

dr hab. Piotr Kimla,prof. UJ - zmiana godziny egzaminu z przedmiotu Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej - I SM

Read More About dr hab. Piotr Kimla,prof. UJ - zmiana godziny egzaminu z przedmiotu Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej - I SM »

dr hab. Adrian Tyszkiewicz - zmiana terminów egzaminów na studiach niestacjonarnych, egzaminy z 17.02. przeniesione na 22.02.br.

Read More About dr hab. Adrian Tyszkiewicz - zmiana terminów egzaminów na studiach niestacjonarnych, egzaminy z 17.02. przeniesione na 22.02.br. »

dr Małgorzata Kułakowska - dyżur w sesji poprawkowej

Read More About dr Małgorzata Kułakowska - dyżur w sesji poprawkowej »

dr Agnieszka Nitszke - dyżur przeniesiony z 18 lutego na 19 lutego br.

Read More About dr Agnieszka Nitszke - dyżur przeniesiony z 18 lutego na 19 lutego br. »

dr hab. Agnieszka Kastory - egzaminy poprawkowy przeniesiony z 22.02. - Historia polityczna Europy po 1945 - III SM

Read More About dr hab. Agnieszka Kastory - egzaminy poprawkowy przeniesiony z 22.02. - Historia polityczna Europy po 1945 - III SM »

dr Maksymilian Galon - dyżur 20.02.19

Read More About dr Maksymilian Galon - dyżur 20.02.19 »

dr Rafał Woźnica - dyżur w sesji poprawkowej 19.02.br.

Read More About dr Rafał Woźnica - dyżur w sesji poprawkowej 19.02.br. »

prof. dr hab. Bogdan Szlachta - egzamin poprawkowy dla s. niestacjonarnych - 16.02.2019

Read More About prof. dr hab. Bogdan Szlachta - egzamin poprawkowy dla s. niestacjonarnych - 16.02.2019 »

dr hab. Łukasz Jakubiak - najbliższy dyżur 18.02.2019r.

Read More About dr hab. Łukasz Jakubiak - najbliższy dyżur 18.02.2019r. »

dr Piotr Bajor - najbliższy dyżur 19.02.2019

Read More About dr Piotr Bajor - najbliższy dyżur 19.02.2019 »

dr Renata Król-Mazur - dyżury

Read More About dr Renata Król-Mazur - dyżury »

dr hab. Agnieszka Kastory - dyżur 21.02.br

Read More About dr hab. Agnieszka Kastory - dyżur 21.02.br »

dr Arkadiusz Górnisiewicz - najbliższy dyżur 18.02.2019r.

Read More About dr Arkadiusz Górnisiewicz - najbliższy dyżur 18.02.2019r. »

prof. dr hab. Bogdan Szlachta - dyżur 12 lutego br.

Read More About prof. dr hab. Bogdan Szlachta - dyżur 12 lutego br. »

dr Joanna Mormul - najbliższy dyżur 18 lutego br.

Read More About dr Joanna Mormul - najbliższy dyżur 18 lutego br. »

dr hab. Mirella Korzeniewska - Wiszniewska - najbliższy dyżur 16 lutego 2019r.

Read More About dr hab. Mirella Korzeniewska - Wiszniewska - najbliższy dyżur 16 lutego 2019r. »

Rejestracja na zajęcia w INPiSM UJ - 2 semestr 2018/19

Read More About Rejestracja na zajęcia w INPiSM UJ - 2 semestr 2018/19 »