Back

Organizacja pracy administracji INPiSM UJ (25.05-30.06.2020)

1) Wprowadzony zostaje bezwzględny nakaz przestrzegania zasady zachowania min. 1,5 m odległości pomiędzy pracownikami a interesantami.

2) Załatwianie spraw odbywa się zdalnie albo bezpośrednio w punkcie kontaktowym na I p. budynku przy ul. Jabłonowskich 5 (po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu wizyty w celu przygotowania bezpiecznej i szybkiej obsługi).

3) Wprowadza się obowiązek odnotowania przybycia interesanta poprzez każdorazowy wpis w dzienniku wizyt (wersja cyfrowa; konieczne jest podanie imienia i nazwiska oraz nr tel. kontaktowego)

4) Interesanci są obowiązani posiadać i używać maseczek ochronnych, rękawic oraz zdezynfekować ręce odpowiednim preparatem będącym na wyposażeniu jednostki.

5) W punkcie kontaktowym odbywa się wymiana korespondencji, dokumentów, druków przy zachownaiu zasady ograniczenia kontaktu bezpośredniego do niezbędnego minimum.

6) Pracownicy obowiązani są do używania - maseczek ochronnych, przyłbic oraz dostarczonych przez pracodawcę ( DAN UJ - w uzgodnieniu z kierownictwem jednostki) rękawiczek jednorozowych oraz płynów do dezynfekcji rąk i blatów.