Back

Godziny pracy Biblioteki Jagiellońskiej i bibliotek systemu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Komunikat w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) komunikujemy, co następuje:

1. Biblioteka Jagiellońska i biblioteki systemu bibliotecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego zostają zamknięte dla czytelników od 12 do 25 marca 2020 r.

2. Terminy zwrotów wypożyczonych książek zostają automatycznie prolongowane.

3. Opłaty za książki przetrzymane w tym okresie nie będą naliczane.

4. Nie ma możliwości składania zamówień.

5. Realizacja książek zarezerwowanych w systemie nastąpi po otwarciu bibliotek.

6. Odwołujemy wszystkie imprezy organizowane w pomieszczeniach bibliotecznych jednostek tworzących system biblioteczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Równocześnie zachęcamy Studentów i Pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego do zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych dostępnych pod adresem: https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe oraz zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych: https://fbc.pionier.net.pl/

Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk Dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego Dyrektor Biblioteki Jagiellońskie