Back

dr hab. Anna Citkowska - Kimla, prof.UJ - spotkanie organizacyjne seminarium mag. na studiach niestacjonarnych

 

Na prośbę Pani Profesor Citkowskiej - Kimla, uprzejmie informuję, że pierwsze spotkanie organizacyjne,  Pani Profesor z seminarzystami niestacjonarnymi, odbędzię się w sobotę 20.10.br. o godz. 9:30 w sali 3 al.Mickiewicza 3.