Back

dr Ewa Szczepankiewicz- Rudzka - 5 listopada br. ćwiczenia do przedmiotu Bezpieczeństwo międzynarodowe dla I roku SM, 2. st

 

 

 

W dniu 5 listopada br. ćwiczenia do przedmiotu Bezpieczeństwo międzynarodowe dla I roku SM, 2. stopnia zostają odwołane. Ćwiczenia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.