Back

dr Dominika Dziwisz - kolokwium poprawkowe i dyżur

 
Kolokwium poprawkowe z Ochrony własności Intelektualnej:
SM i BN (s. stacjonarne) 05.02.2020, godz. 16:00, s. 208, Al. Mickiewicza 3.
BN (s. niestacjonarne) 08.02.2020, godz. 9:00, s. 208, Al. Mickiewicza 3.
 
Dyżur w sesji:
05.02.2020, godz. 15.00-16.00, s. 225, Al. Mickiewicza 3.