Back

dr Arkadiusz Nyzio - dyżury w sesji

 
 
Dyżury w sesji:
 
31 stycznia (piątek), godz. 15-16, pok. 28 lub 29, ul. Sławkowska 17,
 
21 lutego (piątek), godz. 15-16, pok. 28 lub 29, ul. Sławkowska 17.