Back

dr Agnieszka Nitszke - kolokwium poprawkowe - Integracja europejska 06.02.2020, godzina 12:00

 

 

Informuję, że kolokwium poprawkowe z Integracji europejskiej u Pani dr Agnieszki Nitszke odbędzie się 06.02.2020, godzina 12:00, al. Mickiewicza 3, pok. 5