dr Katarzyna du Vall - dodatkowy egzamin z przedmiotu „Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej” - 10/07/20

Read More About dr Katarzyna du Vall - dodatkowy egzamin z przedmiotu „Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej” - 10/07/20 »

dr hab.Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ - egzamin poprawkowy

Read More About dr hab.Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ - egzamin poprawkowy »

dr Tomasz Pugacewicz - sesja poprawkowa

Read More About dr Tomasz Pugacewicz - sesja poprawkowa »

Organizacja pracy Biblioteki INPiSM w wakacje

Read More About Organizacja pracy Biblioteki INPiSM w wakacje »

dr Katarzyna du Vall - egzaminy 25.06.20 z „Podstaw wiedzy o państwie i prawie” oraz „Metodyki pracy naukowej i ochrony własności intelektualnej”

Read More About dr Katarzyna du Vall - egzaminy 25.06.20 z „Podstaw wiedzy o państwie i prawie” oraz „Metodyki pracy naukowej i ochrony własności intelektualnej” »

Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ- terminy zaliczeń i egzaminów –sesja poprawkowa letnia – wrzesień 2020

Read More About Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ- terminy zaliczeń i egzaminów –sesja poprawkowa letnia – wrzesień 2020 »

prof. dr hab.Grzegorz Mazur - egzaminy na platformie Pegaz

Read More About prof. dr hab.Grzegorz Mazur - egzaminy na platformie Pegaz »

Dr hab.Aleksander Głogowski, prof.UJ - egzamin z Negocjacji i umów międzynarodowych w dn.26/06/20 na platformie PEGAZ

Read More About Dr hab.Aleksander Głogowski, prof.UJ - egzamin z Negocjacji i umów międzynarodowych w dn.26/06/20 na platformie PEGAZ »

Dyżur dra Rafała Woźnicy w tradycyjnej formie w dniu 19/06/20

Read More About Dyżur dra Rafała Woźnicy w tradycyjnej formie w dniu 19/06/20 »

dr Irena Głuszyńska - egzamin z Międzynarodowych stosunków kulturalnych na platformie Pegaz

Read More About dr Irena Głuszyńska - egzamin z Międzynarodowych stosunków kulturalnych na platformie Pegaz »

dr Wiktor Hebda - egzamin dla II P od godz. 12:00 w dniu 18 czerwca br.

Read More About dr Wiktor Hebda - egzamin dla II P od godz. 12:00 w dniu 18 czerwca br. »

Godziny pracy Biblioteki INPiSM UJ - 16.06.2020

Read More About Godziny pracy Biblioteki INPiSM UJ - 16.06.2020 »

dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka - dyżur w sesji i egzamin z przedmiotu Status kobiety w Islamie

Read More About dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka - dyżur w sesji i egzamin z przedmiotu Status kobiety w Islamie »

prof.dr hab.Ewa Bujwid-Kurek - kontakt mailowy

Read More About prof.dr hab.Ewa Bujwid-Kurek - kontakt mailowy »

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof UJ – dyżury w sesji

Read More About dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof UJ – dyżury w sesji »

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - egzamin z przedmiotu Cywilizacje świata przeniesiony na piątek 19/06

Read More About prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - egzamin z przedmiotu Cywilizacje świata przeniesiony na piątek 19/06 »

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - dyżur w sesji 19/06/20

Read More About prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki - dyżur w sesji 19/06/20 »

dr Renata Król-Mazur - dyżury w sesji

Read More About dr Renata Król-Mazur - dyżury w sesji »

dr Tomasz Pugacewicz - egzamin z przedmiotu Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA przeniesiony na 16/06/20

Read More About dr Tomasz Pugacewicz - egzamin z przedmiotu Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA przeniesiony na 16/06/20 »

dr Dominika Dziwisz - dyżury w sesji

Read More About dr Dominika Dziwisz - dyżury w sesji »