Zagadnienia do egzaminu magisterskiego (obowiązujące od roku akad. 2017/2018)

Egzamin dyplomowy obejmuje dwa pytania odnoszące się do pracy magisterskiej oraz jedno zagadnienie losowane z listy 20 zagadnień magisterskich dla kierunku [bezpieczeństwo narodowe / politologia / stosunki międzynarodowe] przyjętej przez Radę INPiSM w roku akademickim poprzedzającym obronę pracy magisterskiej

 

Aktualnie obowiązujące listy zagadnień dla trzech kierunków studiów I stopnia zostały przyjęte przez Radę INPiSM 7 września 2017 r.

Politologia II st.

Stosunki międzynarodowe II st.

Bezpieczeństwo narodowe II st.