Chair in Contemporary Political and Party Systems

The area of research interests

The interests and the areas of scientific activity of the members of our staff seem to be very diverse, yet there is a common denominator of all our endeavours, namely the topic of political system and democracy. Both these phenomena are analysed with the use of various research methods, such as comparative method, system analysis and empirical studies. This work resulted in numerous critically acclaimed articles and facilitated the development of our teaching programme. The following issues are scrupulously analysed and investigated here: totalitarianism and authoritarianism, political leadership, party systems and electoral systems, local authorities, public administration, political and social role of the Internet as well as management and administration. All these issues are studied from various perspectives, and different contexts and determining factors are taken into account. Staff members of the Chair in Contemporary Political Systems also study contemporary political history of the world. This list is not complete, though. The study of the world of politics generates new research areas, which help us to understand the world around us better.

Contact details

prof. Marek Bankowicz, PhD

address: ul. Jabłonowskich 5, 2nd floor, room No. 14

 

Dominik Sieklucki, PhD

Maksymilian Galon, PhD

address: ul. Jabłonowskich 5, 2nd floor, room No. 12

Phone number: 12 423-11-27

 

Mail should be sent to the following address:

 

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
ul. Jabłonowskich 5
31-114 Kraków

Head of the Chair: prof. Marek Bankowicz, PhD

Position: professor

Research interests:

Prof. Marek Bankowicz’s scientific activity focuses on the following research areas:

 • political systems,
 • democracy,
 • authoritarianism and totalitarianism,
 • political leadership,
 • contemporary political history of the world.

USOSWeb profile

 

Publications and more information

prof. of UJ Krzysztof Szczerski, PhD

Position: professor

 

Research interests:

 • processes of European integration, political system of the European Union
 • Polish foreign policy
 • state management, public administration reforms, the Europeanization of administration, management in public policy
 
Publications and more information

prof. of UJ Dominik Sieklucki, PhD

Position: professor

Research interest:

Political systems, electoral systems, party systems, local authority and public administration. The author of more than thirty scientific papers including the monographs: Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 and Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Office hours for PhD students

USOSWeb profile

Publications and more information

Maksymilian Galon, PhD

Position: assistant lecturer with a doctor's degree

 

Research interests:

 

Maksymilian Galon’s scientific activity focuses on the following research areas:

 • democracy and political system
 • the Internet
 • administration and management
 • implementation
 • political leadership

USOSWeb profile

 

Publications and more information

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte systemy polityczne ze szczególnym uwzględnieniem partii poli­tycz­nych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym i ponadnarodowym, w tym:

 • Teoria partii i systemów partyjnych
 • Struktury organizacyjne partii politycznych
 • Międzynarodowe organizacje partii
 • Relacje między organizacjami partii chadeckich i konserwatywnych na płaszczy­źnie europejskiej
 • Europejskie partie polityczne, transnarodowe organizacje partii, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
 • Europeizacja partii politycznych
 • Wielopoziomowe systemy partyjne

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

 • Konstytucjonalizm amerykański okresu wczesnej republiki
 • Konstytucjonalizm państw anglosaskich
 • Federalizm
 • Parlamentaryzm

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

 • System polityczny Francji
 • Systemy polityczne państw anglosaskich
 • Instytucje demokracji bezpośredniej

Wizytówka w USOSWeb

dr Maksymilian Galon

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

W swojej pracy naukowej dr Maksymilian Galon koncentruje się na zagadnieniach:

 • demokracji i systemu politycznego
 • Internetu
 • organizacji i zarządzania
 • implementacji
 • przywództwa politycznego

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

 

 

dr Dariusz Stolicki

Stanowisko: adiunkt

Zastępca Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Zainteresowania badawcze:

 • konstytucjonalizm amerykański (federalny i stanowy)
 • system prawny i polityczny USA
 • doktryna precedensu w systemie common law
 • tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich
 • systemy głosowania i systemy wyborcze
 • matematyczne modele wyborów, modele urnowe Pólyi i rozkłady Dirichleta oraz ich zastosowania w badaniach wyborczych
 • badania nad gerrymanderingiem
 • badania porównawcze i ilościowe nad legislaturami i procesem legislacyjnym
 • metody ilościowe w naukach politycznych

Więcej informacji

USOSWebORCIDRepozytorium UJGoogle Scholar

Doktoranci