Magdalena Trzcionka, PhD

Associate professor

PhD subject: political science (Jagiellonian University, 2011) – "Economic Sanction in the US Foreign Policy after World War II"

Fields of interest:

 1. international economics
 2. financialization of real economy sectors
 3. architecture of the financial safety net on the global, regional and state level
 4. geoeconomics of international relations
 5. economical instruments of foreign policy
 6. international competitiveness of national economy
 7. economization of national security

Research projects underway:

Theoretical framework of geoeconomics in the theory of international relations, the Luttwak's concept of geoeconomics versus international competitiveness of national economies.

The US economic sanctions towards Syria, North Korea and Iran, 2011 – 2014.

Reasearch projects planned:

International competitiveness in global economy in the context of transatlantic relations as an example of cooperative competition.

Selected publications

Books

 1. Bałut M., Pelikan-Krupińska M., Świerczyńska J., (2007) Podstawy makroekonomii. Ćwiczenia, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, liczba stron 111.

Articles, chapters, research papers

 1. Trzcionka M., (2012), Poland – the country still in an institutional transformation, Multikulturális Műhely: tanulmányok 2., szerk. Láczay Magdolna, Bocsi Veronika,  Hajdúböszörmény: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési És Felnőttképzési Kar, s.116 – 124.
 2. Trzcionka M., (2008), U.S. Economic Sanctions against China as a Reaction to Human Rights Abuses During the Tiananmen Crisis, Journal of American Studies, vol. 9, Krakow: Jagiellonian University Press, s. 85-94.
 3. Trzcionka M., (2008) Przegląd polityki sankcyjnej Stanów Zjednoczonych wobec Chin w latach 1950 - 2001, [W:] red. K. Budzowski, Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, s. 173-182.
 4. Bałut M., (2007) Unilateralne sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA wobec Iranu po 1979 r., w: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata. Zeszyty Naukowe KSW pod red. K. Budzowskiego, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższe im. A.F. Modrzewskiego, s. 9-25.
 5. Bałut M., (2006) Motywy inicjowania postępowań antydumpingowych, w: Znaczenie czynników ekonomiczno-społecznych na tle zjawiska globalizacji, Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych. Materiały konferencyjne pod red. B. Bednarczyk i M. Lasonia, Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, s. 101-112.