JU Institute of Political Science and International Relations

Address
Reymonta St. No. 4
30-059 Kraków
Phone
12 12 663-25-41 - major: political science (room 433)
12 12 663-27-93 - major: international relations (room 433)
12 12 663-27-94 - major: national security, full-time (room 433)
12 12 663-25-41 - major: national security, part-time (room 433)
12 12 426 50 21 - Library
Fax
12 12 421 53 65

Contact with IPSIR

Enter the appropriate section to find contact information:

 

IPSIR Authorities

 

IPSIR Secretary's office

 

IPSIR Chairs and Departments

 

IPSIR Coordinators

Institute's website

Information about conferences and other events organized by the Chairs and Departments of IPSIR JU or about staff publications to be posted on the Institute’s website should be sent to website administrators/editors:

 

strona.inpism(at)uj.edu.pl (change (at) with @)

 

All materials sent to the editors' address are automatically forwarded to the IPSIR Authorities, for approval.

Please do not send any material to personal email addresses of editorial staff.

Note: this email address should be used EXCLUSIVELY to send information regarding the content of IPSIR website; the information from external bodies about e.g. guest lectures, invitations to and announcements about academic conferences, meetings, symposia, offers of international cooperation, internship offers etc. should be sent directly to all concerned members of the staff and the representatives of the Chairs or a proper Coordinator at IPSIR JU, using the addresses given on the website in the section “Secretary’s office”.

 

Note: the aforementioned address MUST NOT BE USED to request the addresses and telephone numbers of IPSIR staff members. Please DO NOT SEND us commercial information, any offers of economic entities, mails advertising companies, products and commercial and non-commercial services, request to accept offers or advertisements and similar mails. Any mails of this kind will be treated as “unordered business information”.

Informacje dla osób przysyłających materiały do publikacji (detailed information on how to submit materials for publication - in Polish only)

  1. Materiały do opublikowania muszą być przysyłane z odpowiednim wyprzedzeniem, szczególnie dotyczy to wiadomosci o organizowanych wydarzeniach. Proces akceptacji, redagowania, publikowania może trwać do trzech dni (dni wolne od pracy, inne zadania redaktorów, np. wyjazdy naukowe, projekty etc.).
  2. Każdy materiał powinen zawierać treść do opublikowania, a nie tylko prośbę, aby o czymś napisać.
  3. Jeżeli Autor życzy sobie dołaczyć do publikacji grafiki (zdjęcia, obrazki), to też powinien je dostarczyć, zaznaczająć ich autorstwo. Redakcja zakłada, że osoba przysyłając grafiki posiada prawa do dysponowania nimi, bądź też, że są to grafiki na licencji typu creative commons. Prosimy o pliki w formatach jpg, png.
  4. Każdy materiał musi posiadać wersję anglojęzyczną przysłaną wraz z wersja polską (podstawową) przez Autora. Wersja anglojęzyczna może być skróconą względem wersji polskiej. Przesłanie materiału w dwóch wersjach językowych jest warunkiem koniecznym, bez wersji anglojęzycznej wiadomość  w ogóle nie zostanie opublikowana. Redakcja strony nie dokonuje tłumaczeń.
  5. Każdy materiał przysłany na adres strona.inpism(at)uj.edu.pl trafia automatycznie do wiadomości Dyrekcji i oczekuje na akceptację, (co moze wydłużać czas od przesłania materiału do jego publikacji).
  6. Publikujemy wyłącznie materiały zaakceptowane przez Dyrekcję INPiSM.