Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World - międzynarodowa konferencja naukowa

event-date: 18.06.2015 - 20.06.2015
Place: Collegium Maius UJ i Collegium Witkowskiego UJ
organizer: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Konferencja ma na celu umożliwienie spotkania szerokiej grupie przedstawicieli środowiska akademickiego, rządu oraz biznesu w celu promocji i rozwoju interdyscyplinarnego dialogu, który prowadziłby do odnalezienia efektywnych rozwiązań problemów, w obliczu których stoi społeczeństwo globalne, a także, na ile to możliwe, stworzenie możliwości podniesienia poziomu bezpieczeństwa w skali międzynarodowej.

W drugiej dekadzie XXI wieku społeczeństwo globalne nieustannie napotyka na różnorodne wyzwania tradycyjnej bądź nietradycyjnej natury. Wiele z wyzwań tradycyjnych dotyczy wewnętrznych spięć, które prowadzą do wzrostu przestępczości, niepokojów społecznych, terroryzmu, rewolucji i wojny domowej. W podobny sposób spięcia o charakterze międzynarodowym, wyjątkowo trudne i powodowane wielorakimi czynnikami, często doprowadzają do działań zbrojnych pomiędzy państwami. Do wyzwań nietradycyjnych należy m.in. zanieczyszczenie środowiska, globalne ocieplenie i zmiany klimatu, podniesienie poziomu morza itp. Dodatkowym aspektem jest wzrost znaczenia najnowszych osiągnięć techniki, które, choć ułatwiają przepływ informacji, zmuszają również do zastanowienia się nad innymi nietradycyjnymi problemami, takimi jak komunikacja w cyberprzestrzeni czy rola przestrzeni kosmicznej. Wszystko to ma pośredni lub bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo ludzkości, ochronę praw człowieka i rozwój społeczeństw.

Perspektywa interdyscyplinarna przyczyniłaby się do lepszego zrozumienia tych skomplikowanych i często wzajemnie zależnych wyzwań. W tym wypadku perspektywy przyjęte przez nauki humanistyczne, nauki społeczne i nauki ścisłe są jednakowo istotne, podobnie jak te z zakresu biznesu, prawa, medycyny itd. Interdyscyplinarność jest konieczna dla wypracowania rozwiązań problemów XXI wieku.

Konferencja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych uczestników. Bankiet powitalny odbędzie się 18 czerwca o godzinie 19.00 na dziedzińcu Collegium Maius.

Published Date: 20.06.2015
Published by: Dariusz Stolicki