Tomasz Pugacewicz, PhD

Doctor of Political Science and Assistant Professor at the Chair in International Relations and Foreign Policy of the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Kraków.

He completed a master programme in International Relations at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University and interdisciplinary doctoral studies in the field of American Studies at the Institute of American Studies and Polish Diaspora of the Jagiellonian University.

In 2015, he defended his doctoral dissertation titled Mechanizmy kształtowania polityki zagranicznej USA wobec państw regionu Morza Kaspijskiego po 1991 roku [U.S. foreign policy decision making towards the countries of the Caspian region after 1991] with honours at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University. The theoretical aspects of this dissertation were published in the monograph Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej analizy polityki zagranicznej [Theories of Foreign Policy. American FPA Perspective] (Kraków: Jagiellonian University Press, 2017). The Polish International Studies Association (PTSM) acknowledged this book as the best original International Relations monograph published in 2017. The book also won a distinction in the national Czesław Mosiejewicz Competition organised by the Polish Political Science Association (PTNP) for the best book on political science published in 2017. In the context of this monograph, the Rector of the Jagiellonian University awarded the author with the individual prize for university teachers for scholarly achievements.

During his internships abroad, he was a visiting researcher at the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies of the Johns Hopkins University in Washington DC and participated in a bilateral exchange programme at the Heidelberg University and the State University of New York (SUNY).

In 2018, he received a grant from the Polish National Science Centre (NCN) for the project titled “Between Center and Periphery: A Comparison of Ludwik Ehrlich's Theoretical Concepts with American-British International Relations in the Frist Half of the Twenty Century”. Between 2011 and 2014, he completed a NCN research grant related with the subject of his dissertation. Holder of several scholarships, e.g. the scholarship for the best doctoral candidates of the Jagiellonian University and the scholarship of the Copernicus Society in America.

Between the end of 2017 and the beginning of 2019, the Deputy Director at the English-language MA Programme in International Security and Development (ISAD).

Participant of several workshops, trainings, and summer schools, organised among others, by the International Studies Association, European Consortium for Political Research, Panteion University of Athens, Foundation for Polish Science, and Polish International Studies Association.

In 2015, he participated in the Ideas Lab — the Young Professionals Programme at the Chancellery of the President of the Republic of Poland.

Research interests

 • Foreign Policy Analysis, 
 • U.S. and Polish foreign policy decision making, 
 • American–Polish relations and transatlantic cooperation on Missile Defense,
 • security in the Post-Soviet Region,
 • history of International Relations (academic discipline) in Poland and in U.S.

Membership

 • Central and East European International Studies Association (CEEISA) – since 2018 
 • International Studies Association (Foreign Policy Analysis Section, Intelligence Studies Section, Diplomatic History Section) – since 2016 
 • International Political Science Association (e.g. The Study of Political Science as a Discipline Research Committee) – 2016-2019 
 • European International Relations Association (EISA) – since 2013 
 • Polish Association of Political Science (PTNP) – since 2015 
 • Polish International Studies Association (PTSM) – since 2010 

Publications

Books, edited volumes, chapters and journal articles:

 • [in Polish] Selective Realism on Steroids – Power Politics à la Donald Trump, [in:] Strategic Yearbook 2018/2019, vol. 24, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, pp. 333-352. 
 • Andrzej Mania, Tomasz Pugacewicz, Confronting the International Order: Changes in US Foreign Policy from the Perspective of American Power Elites, "International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal", Vol. 23, No. 1/2019, pp. 11-27.
 • [in Polish] The International Relations as Construed by Ludwik Ehrlich, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 1/54 (2018), pp. 231-266.
 • Great and Small Games in Central Asia, Marcin Grabowski (co-editor), Peter Lang [in review].
 • International Relations Theory Application in Asia and Africa, Marcin Grabowski (co-editor), Peter Lang [in review].
 • Ludwik Ehrlich and the Origins of International Relations in Poland in the First Half of the 20th Century, "Polish Journal of International Studies" [in review].
 • U.S. Missile Defense Roles in the Post-Cold War Era, "Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ", 50 (2017), pp. 265-295.
 • Marcin Grabowski, Tomasz Pugacewicz, Is Trans-Pacific Partnership a Challenge for Trans-Atlantic Relations?: A Comparative Analysis of TPP and TTIP in the Context of the U.S. Global Role, [in:] Poland in Transatlantic Relations after 1989. Miracle Fair, Malgorzata Zachara (ed.), Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, UK 2017, pp. 86-124. 
 • Teorie polityki zagranicznej. Perspektywy amerykańskiej analizy polityki zagranicznej [Theories of Foreign Policy. American Foreign Policy Perspective], Jagiellonian University Press, Kraków 2017.
 • Andrzej Mania, Tomasz Pugacewicz, Wybrane elementy kondycji Stanów Zjednoczonych u progu prezydentury Donalda Trumpa, „Rocznik Strategiczny”, 2016/2017, t. 22, s. 247–259.
 • [Głos w dyskusji], [w:] Zapis dyskusji o książce Nauka o stosunkach międzynarodowych i studiach europeiskich w Polsce, "Stosunki międzynarodowe - International Relations", nr 4 (t. 51), 2015, s. 351-352.
 • Polityka zagraniczna [Polski] wobec Stanów Zjednoczonych, [w:] Główne kierunki polityki zagranicznej rządu Donalda Tuska w latach 2007-2011, P. Musiałek (red.), Wyd. eSPe, Kraków 2012, s. 205-227.
 • Ludwik Ehrlich (1889-1968) – prekursor nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce, "Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ", nr 17 (2011), s. 173-202.
 • Systemy obrony przeciwrakietowej Sojuszu Północnoatlantyckiego, [w:] NATO w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, M. Pietraś, J. Olchowski (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 285-308.
 • Istota i formy instytucjonalnej współpracy w obszarach bezpieczeństwa i gospodarczym Wspólnoty Niepodległych Państw w regionie czarnomorsko-kaspijskim, [w:] Obszar czarnomorsko-kaspijski w stosunkach międzynarodowych, B. Bojarczyk i T. Kapuśniak (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 225-240.
 • Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku, [w:] Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: problemy badawcze młodych politologów, D. Mikucka-Wójtowicz (red.), Wyd. Libron (Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej), Kraków 2010, s. 133-143.
 • Wizyta prezydenta Baracka H. Obamy w Europie, "Biuletyn Instytutu Nauk i Stosunków Międzynarodowych UJ", t. 2 (2010), s. 103-128.
 • Współpraca transatlantycka w obszarze systemów obrony przeciwrakietowej, [w:] Współczesne relacje transatlantyckie, J. Cisek (red.), Instytut Multimedialny, Kraków 2010, s. 139-154.
 • System obrony przeciwrakietowej USA a stosunki polsko-rosyjskie, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski: konsekwencje umieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, M. Chorośnicki i A. Gruszczak (red.), INPiSM UJ, Kraków 2008, s. 189-338.
 • System obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych (BMDS) a plany i struktury [obrony przeciwrakietowej] poszczególnych państw członkowskich oraz całego NATO, [w:] Wpływ tarczy antyrakietowej na pozycję międzynarodową Polski: konsekwencje umieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej Stanów Zjednoczonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, M. Chorośnicki i A. Gruszczak (red.), INPiSM UJ, Kraków 2008, s. 406-462.


Blogs, interviews and newspapers articles: 

 • Tomasz Pugacewicz, Kamil Turecki, Chłodna zimna wojna [rozmowa], Onet.pl, http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/trump-putin-relacje-usa-rosja-na-krawedzi/, 1 sierpnia 2017 r.
 • Polityka zagranicznych USA po wyborach z 2016 r., „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, lato 2017, nr 195, s. 101-102.
 • Tomasz Pugacewicz, Bartosz Brzyski, Piotr Kaszczyszyn, Nastała epoka globalnego chaosu [rozmowa], portal Jagielloński24, http://jagiellonski24.pl/2017/02/11/pugacewicz-nastala-epoka-globanego-chaosu/, 11 lutego 2017 r. 
 • Marcin Kędzierski, Michał Lubina, Paweł Musiałek, Tomasz Pugacewicz, Polska powiatem narodów[rozmowa], "Pressje", 2016, 45, s. 66-80.
 • O polityce USA na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, luty-marzec 2016 r., nr 182-183, s. 97-98.
 • Najważniejsze wybory [Poglądy uczestników prawyborów prezydenckich na politykę USA wobec Europy Środkowej i Wschodniej],  portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://new.org.pl/2456,post.html, 1 lutego 2016 r., 
 • Oblężenie Białego Domu, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://www.new.org.pl/2150,post.html, 31 marca 2015 r.,
 • Świat to bałagan, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://www.new.org.pl/2002,post.html, 7 listopada 2014 r.,
 • Ukraiński problem Obamy, portal dwumiesięcznika Nowa Europa Wschodnia, http://www.new.org.pl/1938,post.html, 12 września 2014 r.

Conference papers

 • [in Polish] “Contemporary International Relations Trends and Ludwik Ehrlich’s International Relations Concept Proposed in 1947”, May 18, 2018, Lviv, “Rule of Law Instead of Rule of Power. Ehrlich’s School of International Relations and International Law”, Institute of International Relations University of Warsaw, The Polish Institute of International Affairs, Faculty of International Relations of the Ivan Franko National University of Lviv,
 • "The Role of Polish Intelligence in the Pre‐9/11 US Counterterrorism: Afghanistan Case", April 7, 2018, San Francisco: „ISA Annual Convention 2018: Power of Rules. and Rule of Power”, Interantional Studies Association (ISA), 
 • [in Polish:] "Foreign Policy Analysis History and Development", March 13, 2018, Kraków: “Foreign Policy Analysis — current state of research and future prospects”, Polish International Studies Association, Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University,
 • "Polish Agenda Before the NATO Summit in Brussel, July 2018", Jan 13, 2018, Kraków: “The Role of EU and NATO in providing peace and security in Europe”, European Academy of Diplomacy (EAD) and the Konrad Adenauer Stiftung in Poland, 
 • [in Polish] "Soviet/Russian Studies in the US: Between National Security and Neglect”, Nov 10, 2017, Kraków: “7th Convention of the Polish International Studies Association”, Polish International Studies Association, Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University, Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University,
 • "U.S. Weapon Delivery to Ukraine Seen from the Perspective of Decision Making Models", Apr 2, 2017, Taiwan: "5th Global International Studies Conference", World International Studies Committee (WISC), Taiwan Association of International Relations (TAIR), National Taiwan University
 • “(Is There) An Institutional Change in the U.S. Domestic Institutions after the Crimea Annexation?”, Feb 24, 2017, Baltimore: “Understanding Change in World Politics ISA's 58th Annual Convention”, International Studies Association
 • [in Polish] „Donald Trump and U.S. Policy Toward Russia”, Jan 27, 2017, Krakow: “Donald Trump – America, Europe and Russia”, Center for Political Thought (OMP)
 • [in Polish] “Great and Small Games: Neorealist and Bureaucratic Politics Perspective on U.S. Policy Toward Caspian Sea Region”, Nov 9, 2016, Lodz: „6th Convention of the Polish Association for International Studies”, University of Lodz, Poland
 • “The U.S. Foreign Policy Decision Making During the Russian Interventions: A Crisis or the New Normalcy?”, Jul 26, 2016, Poznan: “24th World Congress of Political Science”, International Political Science Association and Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
 • [in Polish] “U.S. Missile Defense Strategy”, Jun 1, 2016, Krakow: “Missile Defense and Polish Security”, Jagiellonian Unviersity, Poland
 • “The Instability in the Surrounding of the Southern Flank in the Context of the Security of the Entire Alliance”, Apr 19, 2016, Ankara: “NATO's Strategic Adaptation to the Current Challenges”, Center for Strategic Research & Embassy of Poland in Ankara, Turkey
 • [in Polish] “Ukrainian versus Russian lobby in United States”, Nov 13, 2015, Gdansk: „5th Convention of the Polish Association for International Studies”, University of Gdansk, Poland 
 • “Russia as a Source of Violence in the post-Soviet Region in United States' Discourse”, Sep 29, 2015, Giardini Naxos: “9th Pan-European Conference on International Relations: The Worlds of Violence”, European International Relations Association and University of Catania, Italy
 • “U.S. Foreign Policy Decision Making Toward Ukraine Crisis in 2014”, Jun 18, 2015, Krakow: “Interdisciplinary Approaches to Security in the Changing World”, Jagiellonian University, Poland 
 • “U.S. Policy in Post-Soviet Central Asia After the Cold War”, Sep 19, 2013, Warsaw: “8th Pan–European Conference on International Relations: One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises”, European International Relations Association and University of Warsaw, Poland
 • Roundtable “How to Build an IR Theory” (discussant), Sep 22, 2012, Krakow: “9th Convention of the Central and Eastern European International Studies Association”, Jagiellonian University, Poland
 • “The Polish-American Relationship: Is There Still a Strategic Partnership?, Jun 25, 2011, Bialystok: “8th Professor Andrzej Bartnicki Forum for the Advanced Studies of the United States”, University of Bialystok, Poland
 • [in Polish] “U.S. Foreign Policy Mechanism Toward Caspian Sea Region after 1991”, Jun 26, 2010, Bialystok: “7th Professor Andrzej Bartnicki Forum for the Advanced Studies of the United States”, University of Bialystok, Poland
 • [in Polish] “International Relations as an Academic Discipline in pre-1950 Poland”, Mar 15, 2010, Krakow: “3rd Young Political Scientists’ Conference”, Pedagogical University, Poland 
 • [in Polish] “Turkey in the U.S. Strategy Toward the South Caucasus and Central Asia”, Jun 4, 2009, Krakow: “Turkic World in International Relations”, Jagiellonian University, Poland
 • [in Polish] “Central Asia as a Strategic Area for Extracting Oil”, May 21, 2009, Krakow: “Oil – Black Gold Conference”, Jagiellonian University, Poland 
 • [in Polish] “NATO Missile Defense System”, Apr 17, 2009, Lublin: “NATO in the Post-Cold War (In-)secure Environment”, Maria Curie-Sklodowska University, Poland
 • [in Polish] “CIS Institutions in the Black-Caspian Sea Region”, Mar 30, 2009, Lublin: “Geostrategy of the Black-Caspian Sea Region”, Maria Curie-Sklodowska University, Poland
 • [in Polish] “Transatlantic Cooperation on Missile Defense”, Mar 27, 2009, Krakow: “Contemporary Transatlantic Relations”, Jagiellonian University, Poland
 • [in Polish] “United States and Turkey Cooperation with Georgia”, Dec 12, 2008, Krakow: “Contemporary Georgia”, Jagiellonian University, Poland 

Social media

Contact