prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Robert Kłosowicz, 1965, Professor Doctor Habilitated, researcher of international relations, historian, Africanist, Head of the Chair of International Relations and Foreign Policy of the Jagiellonian University and Director of the Jagiellonian Research Center for African Studies. He specializes in research on the relationship between diplomacy and armed forces, the problems of international security and armed conflicts. His interests also include history of the United States, the Napoleonic era and international relations in Sub-Saharan Africa.
 
The author of six monographs, a selection of source texts and several dozen research articles and book chapters. He has conducted field research in over 20 African states.
 
Research projects
 
 • The problem of de facto states in international relations. The case of Western Sahara, 2018-2021, research grant financed by the National Science Centre (OPUS 13), role: Principal Investigator
 • Eritrea and its destabilizing impact on the political situation in the Horn of Africa, 2013-2017, research grant financed by the National Science Centre (OPUS 4), role: Principal Investigator
 • Failed states and their destabilizing impact on international relations in the regional and global dimensions, 2010-2014, research grant financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education, role: Principal Investigator
 • The geopolitical dilemmas. Poland and Germany in the light of processes and challenges of Europeanization in Eastern Europe and the Caucasus, 2014-2015, international research project financed by the Foundation for Polish-German Cooperation, the Robert Bosch Foundation and Bratniak Foundation (2014-2015), realized by the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in partnership with the European University Viadrina and the universities from the Eastern Partnership countries, role: participant
 • South African Partnership with International Research Universities Network - SAPIENT, 2010-2014, Erasmus Mundus Programme, role: Content and Substantive Coordinator on behalf of the Jagiellonian University
 • Change in NATO strategy, 2009-2010, research project realized at the Institute of Strategic Studies in Krakow and the University of Warsaw under supervision of prof. Roman Kuźniar, role: participant 
 
Functions
 
Head of the Institute of Political Science and International Relations 
Head of the Chair of International Relations and Foreign Policy
Vice-President of Polish Africanist Society
Head of the Jagiellonian Research Center for African Studies 
Member of the Scientific Board of the Polish Centre for African Studies 
Board Member of the Krakow Branch of the Polish International Studies Association 
Editor of the publishing series „Studia nad rozwojem” (Development Studies) by Jagiellonian University Press 
Member of the International Advisory Board of the Journal of African History, Politics, and Society (JAHPS)
Member of the Jagiellonian University Doctoral Schools Council
 
Participation in expert teams
 
Jagiellonian University representative in the group „North-South Dialog” of The Guild universities network
Expert of the Polish Centre for African Studies 
Member of the expert team in the Humanities, Social Sciences and Art Department to evaluate research grant applications in the National Science Center
Member of the Expert Panel on Interests and Strategic Objectives of the Strategic Review of National Security at the President of the Republic of Poland (2010-2012)
Participation in the preparation of the White Book on National Security of the Republic of Poland ordered by the National Security Bureau of the Republic of Poland (2013)
Member and reviewer in the scholarship committee of the Kosciuszko Foundation
Reviewer of Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University
Historical-military consultant of the ‘Znak’ Publishing House
Historical consultant of the Jagiellonian University Press
 
Research Fellowships/Internships
 
Kosciuszko Foundation 
Foundation for Polish Science
The Lanckoronski Foundation
The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship
Crisis States Research Centre (London School of Economics and Political Science) internship
Addis Ababa University research internship

Wybrane publikacje

Monographs

 1. Erytrea i jej wpływ na sytuację polityczną w Rogu Afryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, pp. 280 (joint autorship)
 2. Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, pp. 530.
 3. U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, pp. 327.
 4. Inczhon-Seul 1950, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005, pp. 191.
 5. Documents and Readings in American History: From the Colonies to the End of the Nineteenth Century, Jagiellonian University Press, Kraków 2005, pp. 184.
 6. Wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, pp. 315.
 7. Nowy Orlean 1815, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000, pp. 263.

 

Editor of the monographs

 1. Pionierzy krakowskiej afrykanistyki, Księgarnia Akademicka, ed. R. Kłosowicz, Kraków 2017, pp. 186.
 2. Konstytucjonalizm – doktryny – partie polityczne, eds. R. Kłosowicz, B. Kosowska-Gąstoł, G. M. Kowalski, T. Wieciech, Ł. Jakubiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016, pp. 796.
 3. Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, ed. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, pp. 312.
 4. Odmiany współczesnej nauki o polityce. Tom 2, eds. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, pp. 528.
 5. Odmiany współczesnej nauki o polityce. Tom 1, eds. P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, pp. 560.
 6. Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, ed. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, pp. 269.
 7. Dylematy strategiczne XXI wieku, eds. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, pp. 478.
 8. Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, eds. R. Kłosowicz, A. Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, pp. 274.

 

Book chapters

 1. Państwa Sahelu - „strefa kryzysów" w Afryce Subsaharyjskiej [in:] Bilad as-Sudan. Varia, eds. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2017, pp. 7 - 28.
 2. Afrykanistyczny dorobek naukowy Tadeusza Lewickiego [in:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki, ed. R. Kłosowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, pp. 105 -127.
 3. Alicja Małecka – krakowska suahilistka [in:] Pionierzy krakowskiej afrykanistyki, ed. R. Kłosowicz, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017, pp. 165 – 171.
 4. Can Cabinda follow the example of South Sudan? The problem of secessionism contemporary Africa in the context of the „uti possidetis”principle [in:] Espaço Lusófono" (1974 /2014): Trajectórias Económicas e Políticas – Textos, eds. J. Oppenheimer, J. Pereira Leite, L. Mah, CEsA - Centro de Estudos sobre África, Ásia e América Latina CSG - Investigação em Ciências Sociais e Gestão Instituto Superior de Economia e Gestão / Universidade de Lisboa, Lisboa 2015, pp. 169-185.
 5. The problem of dysfunctional states in the debate about NATO strategy regarding New challenges [in:] 15 Years of Polish Membership in NATO. Experiences & future challenges, ed. M. Matyasik, Kraków 2015, pp. 77–87.
 6. Etiopia oraz jej polityczne i militarne znaczenie w Rogu Afryki [in:] Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, eds. E. Stadtmüller, Ł. Fijałkowski, Wydawnictwo Rambler/Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2015, pp. 225–242.
 7. Działania US Navy przeciwko korsarzom berberyjskim w Afryce Północnej w latach 1801-1815, [in:] Z dziejów wojen morskich. Studia i szkice, eds. A. Aksamitowski, M. Frantz, Wydawnictwo Napoleon, Oświęcim 2015, pp. 185–196.
 8. Polacy w cudzoziemskich pułkach brytyjskich w okresie napoleońskim, Stan badań [w:] W służbie obcych monarchów i państw, ed. T. Ciesielski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015, pp. 323-332.
 9. Złe przywództwo jako jeden z czynników wpływających na dysfunkcyjność państw w Afryce Subsaharyjskiej [in:] Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, ed. A. Żukowski, Olsztyn 2014, pp. 95-116.
 10. Państwa dysfunkcyjne w Afryce Subsaharyjskiej [in:] Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, ed. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, pp. 11-64.
 11. Problem współpracy NATO-UE wobec wyzwań współczesnego świata. Przypadek państw dysfunkcyjnych, [in:] Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO, ed. T. Kośmider, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2014, pp. 131-155.
 12. Pojęcie dysfunkcyjności państw – geneza i definicje [in:] Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, ed. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, pp. 11-36. (joint autorship)
 13. Państwa dysfunkcyjne w dyskursie o bezpieczeństwie międzynarodowym [in:] Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, ed. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, pp. 125-148.
 14. Problem interwencji militarnych w państwach dysfunkcyjnych [in:] Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, ed. R. Kłosowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, pp. 149-167.
 15. Upadek państwowości jako jedna z głównych przyczyn zagrożenia dla pokoju w Afryce Subsaharyjskiej po zakończeniu zimnej wojny [in:] Dylematy strategiczne XXI wieku, eds. R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. Węc, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, pp. 299-314.
 16. Republika Środkowoafrykańska jako przykład upadku państw w Afryce Subsaharyjskiej, [in:] Problem upadku państwa w stosunkach międzynarodowych, eds. R. Kłosowicz, A. Mania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, pp. 105-118.
 17. United States Africa Command (AFRICOM) [in:] Amerykomania 2, eds. A. Walaszek, W. Bernacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, pp. 429-446.
 18. Kryzysy humanitarne w Afryce Subsaharyjskiej jako konsekwencja upadku państwowości [in:] Kryzysy humanitarne wywołane działalnością człowieka. Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu, ed. J. Dobrowolska-Polak, Instytut Zachodni, Poznań 2011, pp. 145 – 168.
 19. USA jako obrońca wolności, demokracji i praw człowieka w świadomości zbiorowej elit politycznych tego państwa [in:] Mity historyczno-polityczne, wyobrażenia zbiorowe, polityka historyczna, eds. E. Ponczek, A. Sepkowski, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2010, pp. 249-255.
 20. Państwa upadłe i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe [in:] Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku, ed. I. Stawowy-Kawka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, pp. 385-392.
 21. Wieliczka i jej żupa solna w Księstwie Warszawskim w latach 1809-1815, [in:] Galicja w Księstwie Warszawskim, eds. H.W. Żaliński, H. Chudzio, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, pp. 173-188.
 22. Wpływ współpracy wojskowej na proces integracji europejskiej [in:] Koncepcje integracji w Europie w myśli politycznej i prawnej w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, eds. D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 2008, pp. 297-304.
 23. Polityczne i militarne znaczenie cieśnin czarnomorskich do wybuchu I wojny światowej [in:] Region nadczarnomorski w polityce europejskiej, eds. T. Ciesielski, E. Czapiewski, W. Kusznir, Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Odessa – Opole - Wrocław 2008, pp. 158-167.
 24. Polityka USA wobec Libanu po II wojnie światowej i jej wpływ na sytuację wewnętrzną tego kraju [in:] Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, ed. A. Kapiszewski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, pp. 305-316.
 25. The Issue of Armed Interventions in the Foreign Policy of the USA [in:] U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, eds. A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, pp. 369-375.
 26. „Teach them to elect good men": „doktryna nieuznawania" na usługach wilsonowskiej koncepcji demokratyzacji państw Ameryki Środkowej i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych [w:] Amerykańska demokracja w XXI wieku, eds. A. Mania i P. Laidler, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2006, pp. 51-59.
 27. Emirat Bahrajnu – „Największy Amerykański Lotniskowiec” w Zatoce Perskiej (1971-2003) [in:] Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, ed. D.S. Kozerawski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, pp. 171-187.
 28. Odbudowa potęgi - amerykańskie siły zbrojne w dobie administracji Ronalda Reagana [in:] Ronald Reagan a wyzwania epoki, eds. A. Bryk, A. Kapiszewski, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2005, pp. 295-303.
 29. Polityka ZSRR wobec Europy Środkowo-Wschodniej w przemówieniach politycznych Ronalda Reagana [in:] Związek Radziecki wobec krajów Europy Środkowej i Wschodniej 1920 - 1991, eds. J. Diec, A. Tyszkiewicz, Wydawnictwo Dante, Kraków 2004, pp. 168-178
 30. Poles in the War of 1812-1814 and their influence upon the shaping of Canadian identities [in:] Exploring Canadian Identities, eds. E. Wełnic, A. Branach-Kallas, J. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, pp. 149-160.
 31. Próba rozszerzenia powstania krakowskiego na prowincję i klęska pod Gdowem [in:] Rewolucja czy praca organiczna drogami do niepodległości?, ed. M. Drozdowski, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1997, pp. 107-121.

 

Research articles

 1. The Problem of Bad Governance as a Determinant of State Dysfunctionality in Sub-Saharan Africa, „Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków”, 2018, vol. 56, pp. 9-22.
 2. Military Forces and Police in Dysfunctional States of Sub-Saharan Africa,“Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków”, 2017, vol. 50, pp. 99-112.
 3. Central African Republic: a portrait of a collapsed state after the last rebellion, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków”, 2016, vol. 42, pp. 33-51.
 4. Satyagraha and South Africa. Part I: The origins of the relationship between the idea and the place in Mahatma Gandhi’s writings, “Politeja. The Journal of the Faculty of International and Political Studies of the Jagiellonian University in Kraków”, 2016, vol. 40, pp. 31-46 (joint authorship)
 5. The Role of Ethiopia in the Regional Security Complex of the Horn of Africa, “Ethiopian Journal of Social Sciences and Language Studies”, 2015, 2 (2), pp. 83-97.
 6. Egyre lejjebb - Súlyosbodó állami diszfunkcionalitás a Közép-afrikai Köztársaságban, “Afrika Tanulmányok” [The Hungarian Journal of African Studies], 2014, vol. 8, no. 3, pp. 23-25.
 7. The U.S. Marine as a Symbol of a Soldier and Part of the American Myth, „Ad Americam. Journal of American Studies”, 2014, vol. 15, pp. 157-170.
 8. Czy wojna amerykańsko-brytyjska 1812-1814 w Ameryce Północnej powinna być zaliczana do wojen napoleońskich? in: Rok 1812. Studia z dziejów polityczno-militarnych eds. M. Baczkowski, K. Kuras, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 2013, (140), pp. 19-32.
 9. Historia Mariana Pruska, czyli jak polski partyzant został żołnierzem amerykańskiej piechoty morskiej, „Przegląd Polonijny", 2008, no. 2(34), pp. 81-84.
 10. Polacy w pułkach brytyjskich na Antylach w okresie wojen napoleońskich, „Przegląd Polonijny", 2007, no. 3(33), pp. 11-23.
 11. Rządy U.S. Marines na Hispanioli 1915-1934, „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych, 2006, no. 5, pp. 182-201.
 12. Polacy w szwajcarskim pułku de Roll na służbie brytyjskiej, „Przegląd Polonijny”, 2006, no. 3(32), pp. 93-98.
 13. Polacy w pułkach francuskich emigrantów na służbie brytyjskiej w wojnach z cesarstwem Napoleona, „Przegląd Polonijny”, 2006, no. 2(32), pp. 47-57.
 14. The Peace Treaty of Ghent and the Hartford Convention, “Ad Americam. The Journal of American Studies”, 2004, vol. 5., pp. 9-18.
 15. Armia obywatelska czy zawodowa – początki sił zbrojnych USA, in: Stany Zjednoczone a świat współczesny, „Krakowskie Studia Międzynarodowe", 2004, no. 2, pp. 193-203.
 16. Polacy w zbuntowanym pułku Froberga, „Przegląd Polonijny", 2003, no. 2(29), pp. 103-112.
 17. The Military Situation in the Canadian Provinces Before the Outbreak of the American-British War of 1812-1814, „Ad Americam. The Journal of American Studies”, 2003, vol. 4, pp. 36-41.
 18. Polacy w szwajcarskich pułkach na służbie brytyjskiej w okresie wojen napoleońskich, „Przegląd Polonijny”, 2002, no. 4(28), pp. 61-73.
 19. The United States Indian Policy In The Years 1783-1812, „Ad Americam. The Journal of American Studies”, 2002, vol. 3, pp. 17-22.
 20. James Madison and American Political Factions Attitudes Towards The War of 1812, „Ad Americam. The Journal of American Studies”, 2001, vol. 2, pp. 31-38.
 21. Amateurs or Professionals. History of the American Army 1783-1812, „Ad Americam. The Journal of American Studies”, 2000, vol. 1, pp. 43-54.
 22. Wydarzenia Rewolucji Krakowskiej 1846 roku w Wieliczce, „Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce”, 1996, vol. 19, pp. 203-218.

 

Academia.edu profile: https://jagiellonian.academia.edu/RobertK%C5%82osowicz