dr Marcin Grabowski

Marcin Grabowski, Ph.D. is an Assistant Professor at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University of Krakow.

Marcin has graduated in International Relations from the Jagiellonian University in Krakow. He studied at Columbia University in the City of New York (School of International and Public Affairs), George Washington University in Washington (Sigur Center for Asian Studies), and University of California, San Diego, where he completed the Global Leadership Institute program. He has prepared a Ph.D. dissertation The United States and the Economic Integration of the Pacific Rim since 1989, with a Special Focus on APEC and ASEAN, awarded in Jozef Kukulka Contest for the Best Dissertation Dealing with the Theory of International Relations.

Marcin's research interests focus on the Asia-Pacific Rim, especially institutional arrangements of the region (APEC, ASEM, ASEAN, EAS, ARF, SAARC), U.S. and Chinese foreign policies and the International Economics. He conducted his research i.a. at Institute of Southeast Asian Studies in Singapore, Korea Institute for International Economic Policy in Seoul, Institute of Asia-Pacific Studies of the Waseda University in Tokyo, East Asian Bureau of Economic Research (EABER) in Canberra or Nordic Institute of Asian Studies in Copenhagen. He served as an advisor to the Polish Minister of Higher Education and Science – in the framework of the Young Scholars' Council (2011-2013).

 

Selected publications:

Books:

 • M. Grabowski, K. Kozak, G. Toth (eds.), The United States as a Divided Nation: Past and Present, Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 2014, pp. 320.
 • M. Grabowski, Wiek Pacyfiku: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po 1989 r., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 [M. Grabowski, The Pacific Century: U.S. Policy in the Asia-Pacific Region since 1989, Jagiellonian University Press, Krakow 2012].
 • M. Grabowski, P. Laidler (eds.), The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, Jagiellonian University Press, Krakow 2012, pp. 141.
 • M. Grabowski (red.), Stosunki międzynarodowe we współczesnym świecie: regiony i problemy, Goblin Studio, Kraków 2011 [M. Grabowski (ed.), International Relations in the Contemporary World: Regions and Problems, Goblin Studio, Krakow 2011].

 

Scholarly Journal Articles:

 • "Korean Unification Prospects and the United States' Policy", Ad Americam, vol. 14, 2013, pp. 37-49.
 • "The U.S. and China in Africa – Conflict or Collaboration" – Ad Americam, vol. 12, 2011.
 • Stany Zjednoczone w regionie Azji i Pacyfiku – cele i założenia polityki po 1989 r., „Politeja", nr 14, 2011 ["The United States in the Asia-Pacific – Aims and Objectives of American Policy since 1989", Politeja, vol. 14, 2011].
 • "The Asia-Pacific Community – Conditions, Feasibility and U.S. Role" – Ad Americam, vol. 11, 2010.
 • Koncepcja biegunowości w systemach międzynarodowych regionu Azji i Pacyfiku „Politeja", nr 12, 2009. ["The Concept of Polarity in International Systems of the Asia-Pacific", Politeja, vol. 12, 2009].
 •  "The Main Dimensions of Sino-American Relations 1989-2001", Ad Americam, vol. 6, 2005.

 

Book chapters:

 • The Role of Transnational Integration in Forming of Northeast Asian Community, w: B. Skulska, A.H. Jankowiak, S. Mazurek (eds.), Redefinition of the Role of Asia-Pacific  region in the Global Economy, Research Papers of Wrocław University of Economics, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wrocław 2014.
 • Andrzej Mania, Marcin Grabowski, Role Departamentu Stanu w polityce USA wobec Chińskiej Republiki Ludowej w okresie pierwszej kadencji prezydenckiej Baracka Obamy (2009-2013), w: M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (red.), Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych: Dziedzictwo intelektualne profesora Ziemowita Jacka Pietrasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 389-404. [Andrzej Mania, Marcin Grabowski, U.S. Department of State in the U.S. Policy towards the People's Republic of China in the First Barack Obama Presidential Term (2009-2013), in: M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek (eds.), Theory and Practice of International Relations: Intellectual Heritage of Professor Ziemowit Jacek Pietras, University of Maria Curie-Sklodowska Press, Lublin 2014, pp. 389-404].
 • Czy Azja Wschodnia jest gotowa na wspólną walutę?, w: J. Marszałek Kawa, R. Gawłowski (red.), W kierunku nowego ładu gospodarczego – rola Azji w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ss. 93-117 [Is East Asia Ready for a Common Currency?, in: J. Marszalek-Kawa, R. Gawlowski (eds.), Towards a New Economic Order: Role of Asia in the 21st Century, Adam Marszalek Press, Torun 2014, pp. 93-117].
 • Rola polityki zagranicznej Japonii w procesach integracyjnych w Basenie Pacyfiku, ze szczególnym uwzględnieniem APEC, w: M. Chorośnicki et al. (red.), Nowe strategie na nowy wiek: Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Krakowska Oficyna Naukowa Kontekst, Kraków 2013, ss. 333-344 [The Role of Japanese Foreign Policy in Integration of the Asia-Pacific, Focusing on APEC, in: M. Chorośnicki et al. (eds.), New Strategies for a New Century: Options and Limits for Regional and Global Integration, Kontekst, Kraków 2013, pp. 333-344].
 • Monetary Integration in Europe and Asia and Economic Crises, in: M. Grabowski, P. Laidler (eds.), The World in Economic Crisis: Remarks from the SYLFF Community, Jagiellonian University Press, Krakow 2012, pp. 57-73.
 • Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement jako szansa na zmianę pozycji USA w architekturze regionalnej Azji i Pacyfiku, w: J. Marszałek-Kawa (red.), Azjatyckie życie gospodarcze na początku XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, ss. 46-76 ["Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement as a Prospect for Change of the U.S. Role in the Asia-Pacific Regional Architecture", in: J. Marszałek-Kawa (ed.),  Asian Economy in the Beginning of the 21st Century, Adam Marszalek Press, Toruń 2012, pp. 46-76].
 • Will Trans-Pacific Strategic Partnership Agreement increase the competitiveness of the Asia-Pacific region?, w: B. Skulska, A. Jankowiak (eds.), Faces of Competitiveness in Asia Pacific, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2011.
 • Rola Korei w Polityce USA wobec Azji Wschodniej po 1989 r., W. Bernacki, A. Walaszek (red.), Amerykomania II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012 ["Korea's Role in the U.S. Policy towards East Asia since 1989", in: W. Bernacki, A. Walaszek (eds.), Amerykomania II, Jagiellonian University Press, Krakow 2012].
 • Perspektywy przekształceń struktury instytucjonalnej regionu Azji i Pacyfiku w świetle propozycji australijskiego premiera Kevina Rudda, w: Wartości azjatyckie: polityka i prawa człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. ["Prospects of Asia-Pacific Institutional Architecture Transfomation in the Light of Kevin Rudds Proposal," in: Asian Values: Politics and the Human Rights, Adam Marszalek Press, Torun 2010].
 • Rola Stanów Zjednoczonych w Systemie Regionalnym Azji i Pacyfiku w początkach XXI w., w: J. Marszałek-Kawa (red.), Znaczenie państw azjatyckich we współczesnym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008. ["U.S. Role in the Regional System of Asia-Pacific at the Dawn of the 21st Century", in J. Marszalek-Kawa (ed.), Significance of Asian Countries in the Contemporary World, Adam Marszalek Press, Torun 2008].
 • Selected Problems of the U.S. Foreign Policy in the Asia-Pacific Region after 1989, in: A. Mania, P. Laidler, Ł. Wordliczek (eds.), U.S. Foreign Policy: Theory, Mechanisms, Practice, Jagiellonian University Press, Krakow 2007.