Działalność Katedry

W kwietniu 2012 r. Katedra Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową „Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych", w której udział wzięło ponad pięćdziesięciu naukowców reprezentujących najważniejsze polskie ośrodki akademickie.

We wrześniu 2012 r. Katedra Teorii i Strategii Stosunków Międzynarodowych wraz z Katedrą Historii Polski zorganizowała ogólnopolską konferencję naukową „Policja Państwowa. Ludzie, struktura, funkcjonowanie", w której wzięli udział najbardziej znani badacze tematyki historii Policji Państwowej.

 

W dniach 21 oraz 22 kwietnia 2015 r. w auli Collegium Novum UJ odbyła się międzynarodowa konferencja, zorganizowane przez Katedrę Strategii Stosunków Międzynarodowych INPiSM we współpracy z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ pt.: North Africa in the Process of Change: Political, Legal, Social and Economic Transformations. W konferencji udział wzięło 40 prelegentów reprezentujących ośrodki naukowo-badawcze Francji, Włoch, Hiszpanii, Algierii, Tunezji, Maroka, Egiptu oraz Polski.

 

 

Zainteresowania badawcze pracowników przekładają się na liczne publikacje z zakresu problemów współczesnych stosunków międzynarodowych, a także znajdują odzwierciedlenie w szerokiej ofercie zajęć dydaktycznych prowadzonych na trzech kierunkach: Politologia, Stosunki Międzynarodowe oraz Bezpieczeństwo Narodowe:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • Chiny i Daleki Wschód
 • Dylematy współczesnego świata
 • Ekonomia
 • Ekonomia rozwoju
 • Formacje policyjne II i III RP
 • Imigracja muzułmańska a bezpieczeństwo
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
 • Integracja europejska
 • Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji
 • Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki polityczne
 • Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Muzułmanie w świecie zachodnim - problemy adaptacji i integracji
 • Negocjacje i umowy międzynarodowe
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Organizacje międzynarodowe
 • Partie i systemy partyjne w UE
 • Podstawowe wiadomości o Islamie
 • Polityki europejskie
 • Polska polityka wobec Europy Środkowo-Wschodniej
 • Pozaeuropejskie procesy integracyjne
 • Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa
 • Praktyczne aspekty pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych
 • Prawne i polityczne aspekty terroryzmu międzynarodowego
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
 • Radykalizm i fundamentalizm islamski
 • Status kobiety w Islamie
 • Stosunki międzynarodowe
 • Stosunki polsko-niemieckie
 • Strategiczne problemy państw Azji Południowej
 • Strategiczne problemy współczesnego świata
 • Teoretyczne dylematy globalizacji
 • Teoria stosunków międzynarodowych
 • Teorie bezpieczeństwa
 • Teorie wojny i pokoju
 • Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Seminaria magisterskie
 • Seminaria dyplomowe