Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Chair in Contemporary Political and Party Systems

pok. nr 412    tel. 12 663 25 21

pok. nr 423    tel. 12 663 25 33

The area of research interests

The interests and the areas of scientific activity of the members of our staff seem to be very diverse, yet there is a common denominator of all our endeavours, namely the topic of political system and democracy. Both these phenomena are analysed with the use of various research methods, such as comparative method, system analysis and empirical studies. This work resulted in numerous critically acclaimed articles and facilitated the development of our teaching programme. The following issues are scrupulously analysed and investigated here: totalitarianism and authoritarianism, political leadership, party systems and electoral systems, local authorities, public administration, political and social role of the Internet as well as management and administration. All these issues are studied from various perspectives, and different contexts and determining factors are taken into account. Staff members of the Chair in Contemporary Political Systems also study contemporary political history of the world. This list is not complete, though. The study of the world of politics generates new research areas, which help us to understand the world around us better.

Research projects

In the years 2012-2020, the staff and doctoral students of the Chir in Contemporary Political and Party Systems obtained 9 grants from the National Science Center:

 1. Wzory wyborcze: efekty polityczne wybranych systemów wyborczych w perspektywie ilościowej, kierownik: dr Dariusz Stolicki, konkurs OPUS 18 (2020).

 2. Czy nowość przynosi zmiany? Nowe partie w polskim systemie partyjnym, kierownik: dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł prof. UJ, konkurs OPUS 17 (2019).

 3. Zasada podziału władz na szczeblu stanowym w USA, kierownik: mgr Dariusz Stolicki, konkurs PRELUDIUM 7 (2015).

 4. Izba druga w procesie racjonalizacji parlamentarnego systemu rządów na tle doświadczeń francuskich, kierownik: dr Łukasz Jakubiak, konkurs SONATA 5 (2013).

 5. Strategie zarządzania konfliktami etnicznymi w Bośni i Hercegowinie. Power-sharing w Mostarze i Brcku, kierownik: mgr Aleksandra Zdeb, konkurs PRELUDIUM 5 (2014).

 6. Ustrojowo-polityczne przesłanki kontroli i nadzoru nad polskimi służbami specjalnymi na tle porównawczym. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, kierownik: mgr Mateusz Kolaszyński, konkurs PRELUDIUM 3 (2013).

 7. Europejskie partie polityczne jako struktury wielopoziomowe, kierownik: dr Beata Kosowska-Gąstoł prof. UJ, konkurs OPUS 1 (2012).

 8. Polityczny konstytucjonalizm w teorii i praktyce ustrojowej państw anglosaskich, kierownik: dr Tomasz Wieciech, konkurs SONATA 1 (2012).

 9. Brytyjski samorząd lokalny, kierownik: mgr Elżbieta Sadowska, konkurs PRELUDIUM 1 (2012).

Head of the Chair: prof. Marek Bankowicz, PhD

Position: professor

Research interests:

Prof. Marek Bankowicz’s scientific activity focuses on the following research areas:

 • political systems,
 • democracy,
 • authoritarianism and totalitarianism,
 • political leadership,
 • contemporary political history of the world.

USOSWeb profile

Publications and more information

prof. of UJ Krzysztof Szczerski, PhD

Position: professor

Research interests:

 • processes of European integration, political system of the European Union
 • Polish foreign policy
 • state management, public administration reforms, the Europeanization of administration, management in public policy
 

Publications and more information

prof. of UJ Dominik Sieklucki, PhD

Position: professor

Research interest:

Political systems, electoral systems, party systems, local authority and public administration. The author of more than thirty scientific papers including the monographs: Dynamika systemu wyborczego III Rzeczypospolitej na tle historycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015 and Partie lewicy i centrolewicy w polskim systemie partyjnym. Aktywność SLD, PSL i UP na polskiej scenie politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Office hours for PhD students

USOSWeb profile

Publications and more information

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

Szeroko pojęte systemy polityczne ze szczególnym uwzględnieniem partii poli­tycz­nych na poziomie krajowym oraz międzynarodowym i ponadnarodowym, w tym:

 • Teoria partii i systemów partyjnych
 • Struktury organizacyjne partii politycznych
 • Międzynarodowe organizacje partii
 • Relacje między organizacjami partii chadeckich i konserwatywnych na płaszczy­źnie europejskiej
 • Europejskie partie polityczne, transnarodowe organizacje partii, grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
 • Europeizacja partii politycznych
 • Wielopoziomowe systemy partyjne

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

 • Konstytucjonalizm amerykański okresu wczesnej republiki
 • Konstytucjonalizm państw anglosaskich
 • Federalizm
 • Parlamentaryzm

Wizytówka w USOSWeb

dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ

Stanowisko: profesor UJ

Zainteresowania badawcze:

 • System polityczny Francji
 • Systemy polityczne państw anglosaskich
 • Instytucje demokracji bezpośredniej

Wizytówka w USOSWeb

Maksymilian Galon, PhD

Position: assistant lecturer with a doctor's degree

Research interests:

Maksymilian Galon’s scientific activity focuses on the following research areas:

 • democracy and political system
 • the Internet
 • administration and management
 • implementation
 • political leadership

USOSWeb profile

Publications and more information

dr Dariusz Stolicki

Stanowisko: adiunkt

Zastępca Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką

Zainteresowania badawcze:

 • matematyczna teorie wyborów, modele urnowe Pólyi i rozkłady Dirichleta oraz ich zastosowania do modelowania wyborów
 • zastosowania matematyki w naukach politycznych, rachunek prawdopodobieństwa, metody Monte Carlo
 • konstytucjonalizm amerykański (federalny i stanowy)
 • system prawny i polityczny USA
 • systemy głosowania i systemy wyborcze
 • doktryna precedensu w systemie common law
 • tradycje prawne i ustrojowe krajów anglosaskich
 • badania nad gerrymanderingiem
 • badania porównawcze i ilościowe nad legislaturami i procesem legislacyjnym

Więcej informacji

USOSWebORCIDRepozytorium UJGoogle Scholar