Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Jakub Żurawski, PhD

PhD in political science, specialization: media studies

Current positions: 

 • Assistant professor in the Department of Political Communication and Media Policy
 • Coordinator for the website of JU Institute of Political Science and Internetional Relations 

Career:

In 2009 he obtained the PhD degree with the thesis devoted to the problems of the internet in Polish election campaigns. From February 2009 to October 2011 assistant lecturer at the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University. Assistant professor form 2011. He collaborated with the Bogdan Jański Academy. At present he is also the assistant lecturer at the Pontifical University of John Paul II in Krakow. During the PhD studies he co-worked with Ancla Consulting agency in the preparation of local election campaigns. Between 2005-2007 journalist for online magazine "marketing-news.pl". The author of about 70 articles on marketing and advertising, including popular scientific papers on political marketing and mass media. Visiting professor at Radboud University Nijmegen in 2011 (the Netherlands) and CEU San Pablo University in Madrid (2013, 2014).

Languages: English, German (basic)

Research interests:

His research interests include political communication, especially in the aspect of electoral campaigns. In his papers he often take issues of political marketing as a contemporary approach to communication between politicialn and the public. His studies also cover issues related to the conditions and regulations of the election campaigns in Poland and abroad. The projects that are carried out as well as research and teaching focuses on the role of new digital media in the context of their importance for democratic state and modern society, including emerging (or existing?) information society. Particularly noteworthy are the problems of the impact of digital technology on the functioning of one of the constitutive elements of a democratic state - the general election. He is also interested in the media systems and media markets of Western European and North American countries.

Current research:

 • Social media as a platform for election communication of Polish political actors.

 • Disinformation as a tool in political communication.

Contact:

jakub.zurawski(at)uj.edu.pl

Selected publications (in Polish)

Books:

 1. (Co-author) Otwartość prac organów prawodawczych w systemie polskim i unijnym, Kraków 2020, stron 262 (z E. Czarny-Drożdżejko).
 2. (Co-author) Regulacja dostępu do internetu i jej polityczne uwarunkowania, Kraków 2015, stron 222 (z E. Czarny-Drożdżejko i I. Dobosz).
 3. Internet jak współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych, Kraków 2010, stron 238.

Papers:

 1. Agendy partii politycznych i telewizyjnych serwisów informacyjnych w mediach społecznościowych w kampanii wyborczej do parlamentu w 2019 roku; Politeja nr 6(75)/2021 str. 397-420.
 2. Formalno-instytucjonalne ramy uczestnictwa obywateli w dyskursie parlamentarnym w Polsce; e-Politikon nr XXIX, wiosna 2019, "Dialog obywatelski"; str. 106-127.
 3. Polityka udostępniania informacji przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej; Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 10/21, Kielce 2018, s. 51-61
 4. Reklama wyborcza w Polsce w początkach XXI wieku: przejście od „starych” mediów do  Internetu?, Zeszyty Prasoznawcze nr 1(229)/2017, s. 223-238.
 5. Internetowa reklama wyborcza a reklama w "starych" mediach w polskich kampaniach parlamentarnych w latach 2001-2015; Politeja nr 3 (48)/2017; str. 277-298.
 6. Innowacyjność w strategiach wyborczych kandydatów na prezydenta w 2015 roku: oferta wyborcza, finansowanie kampanii internetowej, komunikacja w sieci [w:] Oblicza kampanii wyborczych 2015, red. M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj, Kraków 2016, str. 33-52.
 7. Sytuacje kryzysowe, konfliktowe, zagrożenia bezpieczeństwa oraz komunikowanie o nich jako determinanty wizerunku politycznego [w:] Komunikowanie o bezpieczeństwie. Medialny obraz zagrożeń, red. W. Świerczyńska-Głownia, T. Sławińska, M. Hodalska, Kraków 2016, str. 223-246
 8. Zasady dostępu do telewizji i wykorzystywania jej jako środka politycznej komunikacji marketingowej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Politeja nr 9 (39)/2015; str. 361-386.
 9. Zjawisko degradacji treści przekazów jako możliwa konsekwencja funkcjonowania serwisów internetowych wg modelu web 2.0 [w:] Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, red. M. Drożdż, Tarnów 2014, s. 178-195
 10. Konwergencja a dziennikarstwo polityczne - rozkwit internetowej publicystyki politycznej czy zaangażowanego sieciowego "pseudodziennikarstwa"? (Na przykładzie wybranych politycznych wortali internetowych) [w:] Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. Tom 2, red. M. Gierula, P. Szostok, Katowice 2012, str. 299-312.
 11. Kampanie polityczne – marketing dobra wśród medialnych wizerunków zła [w:] Dobro w mediach – z cienia do światła, red. A. Baczyński, M. Drożdż, Tarnów 2012, str. 217-233.
 12. Blogi polityków jako narzędzia komunikowanie się ze społeczeństwem, Studia Socialia Cracoviensia 2 (2010) nr 3, (wyd. 2011), str. 175-192.
 13. Dominacja, rywalizacja, symbioza – rozważania nad relacjami między mediami elektronicznymi a polityką, Studia Socialia Cracoviensia 1(2009) nr 1, str. 187-201.
 14. Komunikacja wyborcza poprzez Internet, Politeja nr 1 (9)/2008; str. 481-502.
 15. Cele telewizyjnej reklamy politycznej jako narzędzia marketingu politycznego, Politeja nr 1(3)/2005; str. 441-451.

Selected popular science articles (online)(in Polish):

 1. Kampania w typie lokalnym, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 137, 18.08.2006 r.
 2. Praca u podstaw, część 1, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 139, 31.08.2006 r.
 3. Praca u podstaw, część 2, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 140, 7.09.2006 r.
 4. Niepiękne obrazy, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 141, 14.09.2006 r.,
 5. Gra zespołowa, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 142, 21.09.2006 r..
 6. Wytoczyć najcięższe działa, część 1, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 143, 28.09.2006 r.
 7. Wytoczyć najcięższe działa, część 2, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 144, 16.10.2006 r.
 8. Dotrzeć do celu, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 146, 30.10.2006 r..
 9. Wisienka na torcie, Marketing Przy Kawie – Tematy, Vol. 148, 13.11.2006 r.

About 60 more press articles on marketing, political marketing, public relations and mass media.

Jakub Żurawski's publications list in Jagiellonian University Repository