Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Maksymilian Galon

W swojej pracy naukowej dr Maksymilian Galon koncentruje się na zagadnieniach:

  • demokracji i systemu politycznego,
  • Internetu,
  • organizacji i zarządzania,
  • implementacji,
  • przywództwa politycznego.

Demokracja i system polityczny, jako obszar badawczy stanowi dla dr. Maksymiliana Galona fundament dalszych analiz. Szczególnym zainteresowaniem badacza w ramach systemu politycznego cieszy się Internet - analizuje szanse i zagrożenia jakie ze sobą niesie, w dużej mierze zależą one od kondycji demokracji i zdolności adaptacyjnych systemu politycznego. Zainteresowanie implementacją nowatorskich (przede wszystkim związanych z Internetem) rozwiązań i dokonujacą się ewolucją społeczeństwa jest wynikiem powyżej opisanych analiz. Dr Galon zastanawia się, bazując na wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania, nad przyczynami dla których jedne rozwiązania przyjmują się lepiej, inne gorzej, dlaczego narzędzia o gigantycznym potencjale nie są wykorzystywane w codziennej praktyce funkcjonowania systemu politycznego, administracji publicznej i demokracji jako takiej. Rozważania te kierują z kolei uwagę badacza w stronę kwestii przywództwa politycznego, które wiąże się także z kwestiami planowania działań politycznych i wdrażania decyzji. Obszar szczególnego zainteresowania dr. Galona stanowi Polska na tle innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej. Owocem dotychczasowych prac w tym zakresie jest obroniony w 2016 roku doktorat pt. „Internet w demokracji, demokracja w Internecie. Wybrane aspekty zarządzania państwem w warunkach rozwijającej się sieci Internet”.

 

Oprócz działalności naukowej, dr Galon prowadzi działalność organizacyjną na wielu szczeblach, skąd czerpie doświadczenia z zakresu implementacji różnych rozwiązań. W swojej karierze zajmował się także działalnością szkoleniową z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz doradztwem z zakresu komunikacji.