Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Magdalena Kozub-Karkut

Stanowisko: adiunkt

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (INPiSM; 2013). Absolwentka stosunków międzynarodowych (INPiSM; 2008) i administracji (WPiA; 2009) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii Global Governance we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych (2015). Uczestniczka międzynarodowych konferencji (m.in. EISA, One International Relations or Many? Multiple Worlds, Multiple Crises; 2013) oraz warsztatów (m.in. Junior Scholar Workshop – research design and publication; 2015, 2017 i European Workshops in International Studies; 2017). Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych oraz European International Studies Association.

Zainteresowania badawcze:

teorie stosunków międzynarodowych, teorie polityki, global governance, teorie polityki zagranicznej, dyskursy polskiej przestrzeni publicznej.

Publikacje

 1. Global governance we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wyd. Rambler, Warszawa 2015.
 2. Polski spór o in-vitro. Próba charakterystyki dyskursu publicznego, „Politeja”, 2017, Issue 46.
 3. Teorie stosunków międzynarodowych a badanie polityki zagranicznej, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, 2016, Vol. 52, Nr 4.
 4. Stosunki międzynarodowe – między pozytywizmem a postpozytywizmem, „Stosunki Międzynarodowe. International Relations”, 2016, Vol. 52, Nr 2.
 5. Miejsce krzyża w przestrzeni publicznej. Analiza wybranych debat, (współautorstwo z D. Głuszek-Szafraniec) „Studia Religiologica”, Tom 49/1, Kraków 2016.
 6. Między pluralizmem a teoretyczną syntezą: próby łączenia teorii stosunków międzynarodowych, w: Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych, E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wróbel (red.), Wyd. Rambler, Warszawa 2016.
 7. Patriotyzm, polskość w dyskursie politycznym kampanii prezydenckiej 2015 roku, w: Oblicza kampanii wyborczych 2015 roku, M. Kułakowska, P. Borowiec, P. Ścigaj (red.), Wyd. UJ, Kraków 2016.
 8. Liberalizm – charakterystyka teorii w świetle założeń A. Moravcsika, w: Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, E. Stadtmüller, Ł. Fijałkowski (red.), Wyd. Rambler, Warszawa 2015.
 9. Realizm neoklasyczny – główne założenia i możliwości, w: Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, E. Haliżak, J. Czaputowicz (red.), Wyd. Rambler, Warszawa 2014.
 10. Global governance - nowa jakość w stosunkach międzynarodowych czy wyłącznie retoryka?, w: Odmiany współczesnej nauki o polityce, P. Borowiec, R. Kłosowicz, P. Ścigaj (red.), Wyd. UJ, Kraków 2014.
 11. Przedmiot badania stosunków międzynarodowych, w: Wokół teorii stosunków międzynarodowych, Z. Mich, J. Nowak (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2012.
 12. Global governance - a perspective on world politics. Four theoretical approaches, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, Nr 44/2014.
 13. Idea wiecznego pokoju Immanuela Kanta i jej współczesna recepcja przez teorię liberalizmu w stosunkach międzynarodowych, „Gentes&Nationes". Studia z zakresu spraw międzynarodowych, Zeszyt 1/2012, Bielsko-Biała 2012.
 14. The European Union – A Normative Power Actor, w: The European Union's Neighbourhood Challenge: Transborder Cooperation, Migration and Europeanization, K. Bachmann, E. Stadtmüller (red.), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.