Programy studiów - bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

 

STUDIA STACJONARNE

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

Pełny program studiów z sylabusami

 

Aplikacja Sylabus - wygodne przeglądanie programów studiów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/2/8/102 

 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

Pełny program studiów z sylabusami

 

Aplikacja Sylabus - wygodne przeglądanie programów studiów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/2/8/102 

 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

 

Programy studiów w systemie Sylabus

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/2/8/102

 

Plan studiów rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019

Plan studiów

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2017/2018

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2016/2017

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2015/2016

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plany i programy dla studiów rozpoczętych w latach poprzednich

Efekty kształcenia

Plan studiów

Plan studiów (od r. 2014/2015)

Program kształcenia

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Program studiów rozpoczynających się w roku akad. 2020/2021 oraz 2021/2022

Pełny program studiów z sylabusami (taki sam dla obu cykli kształcenia)

 

Aplikacja Sylabus - wygodne przeglądanie programów studiów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/2/2/8/102https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/2/2/8/102

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019, 2017/2018

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2016/2017

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2015/2016

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plany i programy dla studiów rozpoczętych w latach poprzednich

Efekty kształcenia

Plan studiów

Plan studiów (od r. 2014/2015)

Program kształcenia

 

Harmonogramy zajęć, podobnie jak sylabusy przedmiotów, znajdują się w systemie USOS.

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia

 

STUDIA STACJONARNE

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

 

Pełny program studiów z sylabusami

 

Aplikacja Sylabus - wygodne przeglądanie programów studiów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/1/3/8/102

 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021

 

Pełny program studiów z sylabusami

 

Aplikacja Sylabus - wygodne przeglądanie programów studiów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/1/3/8/102

 

Studia rozpoczynające się w roku akademickim 2019/2020

 

Programy studiów w systemie Sylabus

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/2/1/3/8/102

 

Plan studiów rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019

Plan studiów

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2017/2018

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2016/2017

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan studiów rozpoczynających się w roku akad. 2015/2016

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plany i programy dla studiów rozpoczętych w latach poprzednich

Efekty kształcenia

Plan studiów

Plan studiów (od r. 2014/2015)

Program kształcenia

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Plan studiów rozpoczynających się w roku akad. 2021/2022

Pełny program studiów z sylabusami

 

Aplikacja Sylabus - wygodne przeglądanie programów studiów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/4/2/3/8/102

 

Plan studiów rozpoczynających się w roku akad. 2020/2021

Pełny program studiów z sylabusami

 

Aplikacja Sylabus - wygodne przeglądanie programów studiów:

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z regulacjami wynikającymi z wejścia w życie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r., na Uniwersytecie Jagiellońskim obowiązujące od I roku programy studiów dostępne są w specjalnie do tego przeznaczonym programie Sylabus. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem studiów dla kierunku bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia na stronie: https://sylabus.uj.edu.pl/pl/3/2/3/8/102

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2018/2019, 2017/18

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan i program dla studiów rozpoczynających się w roku akad. 2016/2017

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plan studiów rozpoczynających się w roku akad. 2015/2016

Plan studiów

Program kształcenia

 

Plany i programy dla studiów rozpoczętych w latach poprzednich

Efekty kształcenia

Plan studiów

Plan studiów (od r. 2014/2015)

Program kształcenia

 

Harmonogramy zajęć, podobnie jak sylabusy przedmiotów, znajdują się w systemie USOS.