dr Błażej Sajduk

Zainteresowania badawcze:

Współczesne teorie politologiczne, polska myśli polityczna, analiza polityczna, stosunki międzynarodowe

Prowadzone tematy badawcze:

  • Wybór tekstów Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), Kraków 2013
  • Redakcja pracy zbiorowej poświęconej analizie polityki zagranicznej państw, Kraków 2013

Planowane projekty badawcze:

  • Teoretyczne przesłanki badania kultury strategicznej państw
  • Konsekwencje rewolucji robotycznej