dr Anna Kucharska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce i administracji, asystent w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech. Członkini Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, oraz ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Autorka wielu publikacji naukowych, analiz i raportów eksperckich z obszaru polityki i bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem państw niemieckojęzycznych.

Zainteresowania badawcze

Stanowisko: asystent

Zainteresowania badawcze: bezpieczeństwo i polityka energetyczna, transformacja energetyczna, polityka klimatyczna, polityka gospodarcza, geoekonomia, bezpieczeństwo publiczne i międzynarodowe, bezpieczeństwo ekonomiczne, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych, zrównoważony rozwój gospodarczo-społeczny, nowe technologie w rozwoju społecznym, państwa regionu DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Grupa Wyszehradzka

 

Prowadzone prace badawcze: transformacja energetyczna regionów, rozwój społeczności energetycznych w UE (klastry energii, spółdzielnie energetyczne), nowe technologie w przemyśle i gospodarka 4.0, wskaźniki i modele w energetyce, procesy liberalizacji rynków energii w UE.

 

Udział w zespołach eksperckich:

 • Ekspert E.DSO w Smart Networks for Energy Transition w ramach European Technology & Innovation Platforms (ETIP SNET)
 • Członkini grup roboczych w ramach Polskiego Porozumienia Wodorowego przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Członkini Zespołu ds. Legislacji – grupy roboczej w Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej, utworzonej w ramach projektu „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” od 2020 r.

Wybrane publikacje

Monografie i redakcje prac zbiorowych:

 1. Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka, red. E. Mataczyńska, A. Kucharska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2020, e-ISBN: 978-83-946727-8-2, ISBN: 978-83-946727-7-5.
 2. Transformacja energetyczna – pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością gospodarki, red. nauk. A. Kucharska, J. Prugar, M. Ruszel, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, ISBN: 978-83-7934-415-4.
 3. Ruszel M., Kucharska A., Dywersyfikacja źródeł dostaw gazu ziemnego do państw Grupy Wyszehradzkiej – wyzwania i perspektywy rozwoju, „Prace IEŚ” nr 3 (3/2020), Lublin 2020, [Internet:] https://ies.lublin.pl/pub/publikacje/prace/ies-prace-3-3-2020.pdf.
 

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

 1. Kucharska A., Cyber-security challenges in Poland in the face of energy transition, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” (“Yearbook of IECE”).
 2. Kucharska A., Społeczny wymiar klastrów energii [w:] Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka, red. E. Mataczyńska, A. Kucharska, wyd. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów 2020, ss. 90-107, e-ISBN: 978-83-946727-8-2, ISBN: 978-83-946727-7-5.
 3. Kucharska A., Budowa konkurencyjnej gospodarki w warunkach transformacji energetycznej na przykładzie Szwajcarii [w:] Transformacja energetyczna – pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a konkurencyjnością gospodarki, red. nauk. A. Kucharska, J. Prugar, M. Ruszel, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, ISBN: 978-83-7934-415-4, ss. 58-79.
 4. A. Kucharska, Rola Niemiec w Unii Europejskiej w kontekście budowy unii energetycznej, „Sprawy międzynarodowe”, t. 71, nr 2/2018, wyd. ISP PAN, Warszawa 2018, ss. 189-212, [Internet:] http://isppan.waw.pl/wp-content/uploads/2018/10/12Kucharska-SM-2-2018.pdf.
 5. A. Kucharska, Bezpieczeństwo energetyczne Szwajcarii a współpraca z Unią Europejską, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy, red. J. Gryz, A. Podraza, M. Ruszel, wyd. PWN, Warszawa 2018, ss. 176-195, ISBN: 978-83-011-9751-3.
 6. A. Kucharska, Społeczny wymiar „Energiewende” – rozwój energetyki prosumenckiej w Austrii, „Studia Humanistyczne AGH”, t. 17, nr 1/2018, wyd. AGH, Kraków 2018, ss. 67-84, [Internet:] http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2018.17.1/human.2018.17.1.67.pdf.
 7. A. Kucharska, Digitalizacja sektora energetycznego a potencjalne zagrożenia na przykładzie Niemiec [w:] Zagrożenia ładu społecznego oraz bezpieczeństwa narodowego. Wybrane aspekty, red. M. Gitling, I. Wojaczek, wyd. PWSW, Przemyśl 2017, ss. 208-220, ISBN: 978-83-62116-11-9.
 8. A. Kucharska, Energy transition in Austria [w:] Energy Policy Transition – perspective of different States, ed. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017, ss. 183-196, ISBN: 978-83-946727-2-0, [Internet:] http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2015/09/Energy-Policy-Transition-The-Perspective-of-Different-States-ebook.pdf.
 9. A. Kucharska, Energy transition in Switzerland [w:] Energy Policy Transition – perspective of different States, ed. M. Ruszel, T. Młynarski, A. Szurlej, Ignacy Lukasiewicz Energy Policy Institute, Rzeszów 2017, ss. 197-211, ISBN: 978-83-946727-2-0, [Internet:] http://www.instytutpe.pl/wp-content/uploads/2015/09/Energy-Policy-Transition-The-Perspective-of-Different-States-ebook.pdf.
 10. A. Kucharska, Bezpieczeństwo energetyczne Austrii, [w:] Bezpieczeństwo Europy – bezpieczeństwo Polski. Segmenty bezpieczeństwa w wiekach XX i XXI, red. E. Maj, W. Sokół, A. Szwed-Walczak, Ł. Jędrzejski, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 287-305, ISBN: 978-83-227-9022-9.
 11. A. Kucharska, 15 lat po liberalizacji rynku energii w Austrii. Ewolucja i perspektywy, „Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, tom 20, zeszyt 1, 2017, ss. 83-102, ISSN: 1429-6675, [Internet:] https://min-pan.krakow.pl//wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2017/12/06-kucharska.pdf.
 12. A. Kucharska, Efektywność energetyczna Austrii w kontekście zmiany struktury produkcji energii, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3/2017, wyd. PISM, Warszawa 2017, ss. 55-67, ISSN: 0038-853X.