Egzaminy doktorskie

Informacje ogólne

Egzamin z języka obcego (źródło wiadomości strona JCJ)

trum Językowego

Egzaminy z dyscyplin podstawowej i dodatkowej (filozofii lub ekonomii)