Egzaminy - sesja zima 2021/2022

Dr hab. Piotr Bajor, prof.UJ

Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych - III SM

31 stycznia, godz. 15:00, sala 408

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej - III SM

31 stycznia, godz. 17:00, sala 408

Sesja poprawkowa

Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych - III SM

21 lutego, godz. 15:00, sala 408

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej - III SM

21 lutego, godz. 17:00, sala 408.

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ

Socjologia bezpieczeństwa - I BN

31.01.2022r. godz.9:00 - 10:30 - sala 027

Socjologia polityki - II P II st.

31.01.2022r. godz.11:00 - 12:30 - sala 238

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polityka społeczna - III P

03.02.22 r. godz. 10.00 - 11.00

sesja poprawkowa: 24.02.22 r., godz. 10.00 - 11.00 

System polityczny RP - I SM

08.02.22 r., godz. 9.00-10.00

sesja poprawkowa: 24.02.22 r., godz. 9.00 - 10.00

Międzynarodowa polityka społeczna - I SM II st.

03.02.22 r., godz. 11.00 - 12.00

sesja poprawkowa: 24.02.22 r., godz. 12.00 - 13.00

W terminach j.w. należy przesłać na adres: ewa.bujwid-kurek@uj.edu.pl trzy wybrane z udostępnionej wcześniej listy, opracowane zagadnienia zaopatrzone w przypisy.  

 

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof.UJ

Idee polityczne współczesnego świata - I SM II st.

31.01.2022r. godz.9:00,

21.02.2022r. godz.10:00.

Współczesna myśl polityczna - II P

01.02.2022r. godz.9:00

21.02.2022r. godz.9:00.

 

Dr hab. Marek Czajkowski, prof.UJ

11 luty, piątek:

10:00 - 11:15 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - II rok SM, sala 027, ul.Reymonta 4

11:15 - 12:30 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - II rok BN, sala 027, ul.Reymonta 4

12:30 - 13:45 - Stosunki Międzynarodowe - II rok P, sala 027, ul.Reymonta 4

13:45 - 15:00 - Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego - I rok BN, sala 027, ul.Reymonta 4

15:00 - 16:15 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - II rok BN (niestacjonarne) - sala 027, ul.Reymonta 4

Sesja poprawkowa - 21 luty, poniedziałek:

10:00 - 11:15 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - II rok SM

11:15 - 12:30 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - II rok BN

12:30 - 13:45 - Stosunki Międzynarodowe - II rok P

13:45 - 15:00 - Wstęp do bezpieczeństwa międzynarodowego - I rok BN

15:00 - 16:15 - Międzynarodowe Stosunki Polityczne - II rok BN (niestacjonarne)

 

Dr Zbigniew Czubiński

Praktyka dyplomatyczna - II SM

02.02.22r. godz.17:00-18:00, ul.Reymonta 4, s.238,

21.02.22r. godz.17:00-18:00, ul.Reymonta 4, s.238.

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ

Problemy globalizacji - II P II st.

03.02.22r. godz.9:00-10:00;

Globalizacja i regionalizacja - II SM II st.

03.02.22r. godz.11:00-12:00;

Zarządzanie globalne - I SM II st.

03.02.22r. godz.13:00-14:00.

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

Egzaminy w dniu 11.02.22r.:

godz. 17:00 - przedmioty obowiązkowe,

godz. 18:00 - przedmioty fakultatywne.

Sesja poprawkowa -24.02.22r.:

godz. 17:00 - przedmioty obowiązkowe,

godz. 18:00 - przedmioty fakultatywne.

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Egzaminy w sali 027 ul.Reymonta 4

1 lutego 2022:

10:00 – Global History of International Relations since 1945 (WSM.INP-BPSa-3jo)

11:00 – American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific WSM.INP-BPSa-4jo

12:00 – Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku (WSM.INP-BDL-24)

2 lutego 2022:

10:00 – American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific WSM.INP-BDM-22/ The U.S. in the Asia-Pacific WSM.INP-SDM-39

11:00 – Introduction to International Relations in the Asia-Pacific WSM.INP-BDL-74/ Asia-Pacific in World Politics WSM.INP-BNPSMdl-103a

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych UE (SM III rok spec. europejska)

9.02.22 r. godz.12.30-13.30 - sala 038, ul.Reymonta 4,

23.02.22 r. godz.12.30-13.30 - sala 038, ul.Reymonta 4.

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (BN I st. I rok)

2.02.22 r. godz.11.30-13.00 - sala 038, ul.Reymonta 4,

21.02.22 r. godz. 11.30-13.00 - sala 038, ul.Reymonta 4.

Zarządzanie bezpieczeństwem (BN II st. I rok s. stacjonarne)

2.02.22 r. godz. 13.30-14.30 - sala 038, ul.Reymonta 4,

21.02.22 r. godz. 13.30-14.30 - sala 038, ul.Reymonta 4.

Zarządzanie bezpieczeństwem (BN II st. I rok s.niestacjonarne)

29.01.22 r. godz. 12.00-13.00 - sala 238,ul. Reymonta 4,

19.02.22 r. godz. 12.00-13.00 - sala 238,ul. Reymonta 4.

 

Dr Wiktor Hebda

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata - II SM II st.

3 lutego, godz. 9:00,

21 lutego, godz. 9:00.

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II BN

3 lutego, godz. 10:00,

21 lutego, godz. 10:00.

 

Dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ

Realizm polityczny - III SM

01.02.2022 r. godz.9:00,

21.02.2022 r. godz.9:00.

 

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Historia stosunków międzynarodowych - I BN

03.02.2022 r. godz.9:00, sala 027, ul.Reymonta 4;

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. - I SM

03.02.2022 r. godz.10:45, sala 027, ul.Reymonta 4.

 

Dr Mateusz Kolaszyński

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP - III BN

01.02.2022 r. godz.10:15, sala 238, ul.Reymonta 4,

22.02.2022 r. godz.10:15, sala 238, ul.Reymonta 4.

 

Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, prof.UJ

Transformacje polityczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej (1 rok, II st. SM)

Termin 1 - 8 lutego 2022 r. - 12.00

Termin 2 - 23 lutego 2022 r. - 13.00.

Problemy Bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE (3 rok, I st. BN - stacjonarne):

Termin 1 - 2 lutego 2022 r. - 11.30

Termin 2 - 23 lutego 2022 r. - 11.30.

Problemy Bezpieczeństwa na Bałkanach w polityce UE (3 rok, I st. BN - niestacjonarne):

Termin 1 - 30 stycznia 2022 r. - 12.00

Termin 2 - 19 lutego 2022 r. - 12.00.

 

Dr hab. Beata Kosowska - Gąstoł, prof.UJ

Partie i systemy partyjne - III P

I termin - 31 styczeń, godz. 10.00-11.30

II termin (poprawkowy) - 21 luty, godz. 10.00-11.30

 

Dr hab.inż. Bogdan Kosowski, prof.UJ

Warsztaty badawcze - I BN II st.

31.01.2022 r. godz.15:30, sala 038, ul.Reymonta 4,

21.02.2022 r. godz.15:30, sala 038, ul.Reymonta 4.

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic -II BN

31.01.2022 r. godz.16:15, sala 038, ul.Reymonta 4,

21.02.2022 r. godz.16:15, sala 038, ul.Reymonta 4.

 

Krajowy system zarządzania kryzysowego - I BN II st.

31.01.2022 r. godz.17:00, sala 038, ul.Reymonta 4,

21.02.2022 r. godz.17:00, sala 038, ul.Reymonta 4.

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN

01.02.2022 r. godz. 12:00-13:00,

23.02.2022 r. godz. 12:00-13:00.

 

Dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek

Teorie bezpieczeństwa - I BN II st.

04.02.2022 r. godz.10:00-11:30, sala 027, ul.Reymonta 4

23.02.2022 r. godz.10:00-11:30, sala 238, ul.Reymonta 4.

 

Dr Joanna Mormul

Afryka we współczesnym świecie - II SM II st.

01.02.2022 r. godz.17:00, sala 435, ul.Reymonta 4

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Administracja publiczna i administracja bezpieczeństwa - sala 038, ul.Reymonta 4

1. 3 lutego, godz.9.00 – 10.00 (sesja egzaminacyjna)

2. 23 lutego, godz.9.00- 10.00 (sesja poprawkowa)

 

Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego - sala 038, ul.Reymonta 4

1. 3 lutego, godz.10.00 – 11.00 (sesja egzaminacyjna)

2. 23 lutego, godz.10.00 – 11.00 (sesja poprawkowa)

 

Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka

Transformacje polityczne w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej - III SM

10.02.2022 r. (czwartek), godz.18:00 - sala 238, ul.Reymonta 4

19.02.2022 r. (sobota), godz.11:00 - sala 435, ul.Reymonta 4.

 

Dr Paweł Ścigaj

Nauka o polityce - I P

I termin egzaminu do wyboru: 3 lutego, godz. 9:45-11:15

I termin egzaminu do wyboru: 7 lutego, godz. 11:30-13:00

Termin egzaminu poprawkowego: 22 lutego, godz. 11:30-13:00

 

Dr Magdalena Trzcionka

Międzynarodowe transakcje gospodarcze

Międzynarodowe rynki finansowe

10.02.2022 r. godz. 10:00

24.02.2022 r. godz. 10:00