Egzaminy - sesja poprawkowa lato 2021/2022

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ

Socjologia - I P

egzamin poprawkowy:

02.09.2022 r. (piątek), godz.9:00, sala 0.27;

Socjologia - I SM

egzamin poprawkowy:

02.09.2022 r. (piątek), godz.9:00, sala 0.27.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polski system polityczny - II P

05.09.br. godz.9:00-10:00, sala 202.

Dyżury w sesji poprawkowej:

05.09.br. godz.10:15-11:15 i 06.09.br. od godz. 13:30-14:30

13.09.br. godz.12:30-13:30.

 

Dr Edyta Chwiej

Demografia - II SM

Statystyka i demografia - politologia III r. I stopnia

Statystyka i demografia - politologia I r. SUM

Egzamin poprawkowy z powyższych przedmiotów:

II termin i egzaminy poprawkowe - 9.09. 2022 g. 16:00, sala 0.25

 

Dr Agnieszka Czubik

Praktyczne aspekty pracy w organizacjach międzynarodowych - III SM - zaliczenie na podstawie prac zaliczeniowych

 

Dr Zbigniew Czubiński

Termin poprawkowy: 12.09.2022 r. -  sala 0.27

godz. 15:00 - Prawo UE - III SM

godz. 16:00 - Prawo UE - II P II st.

godz. 17:00 - Prawo gospodarcze UE - II SM II st.

godz. 18:00 - Prawo dyplomatyczne i konsularne - II SM

godz. 19:00 - Organizacja i technika służby zagranicznej - III SM

Dyżur w sesji letniej i poprawkowej będzie się odbywał tak jak w semestrze letnim czyli online w poniedziałki sesyjne od godz.18:30-19:30.

 

Dr Michał Dulak

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN, st.niestacjonarne

Sesja poprawkowa 02.09.2022 r. (piątek), godz.18:00, sala 142.

 

 

Dr Katarzyna du Vall

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej (II P)

- 7 września, godz. 11:30-12:30, s.142;

Wprowadzenie do prawa (I P)

- 7 września, godz. 11:30-12:30, s.142;

Dyżury w sesji poprawkowej:

- 6 września (wtorek), godz. 11-12, MS Teams (link dostępny w USOSie)

- 7 września (środa), godz. 13-14, ul. Reymonta 4, pok. 414.

 

Dr Dominika Dziwisz

dyżur w sesji poprawkowej 14 września godz. 11.00-12.00, s. 313

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa, BN, I rok, egzamin pisemny

06.09. godz.14:00-15:00, sala 0.38

Systemy i modele bezpieczeństwa, BN I rok, egzamin pisemny,

06.09. godz.14:00-15:00, sala 0.38

 

Dr Maksymilian Galon

Internet: obszar i narzędzia partycypacji - I P

12.09.22 r. godz. 8:00, sala 202.

Dyżury w sesji letniej i poprawkowej - poniedziałki, godz. 9:30-10:30, pok. 412.

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

15.09.22 r. godz. 17:00, sala 0.27 - egzaminy z przedmiotów obowiązkowych,

15.09.22 r. godz. 18:00, sala 0.27 - egzaminy z przedmiotów fakultatywnych.

 

Dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne, III r. SM

Termin II - 02 września godz. 10:00 - 11:00, sala 142.
 

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Sesja poprawkowa:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - II SM

12.09.2022 r. w godz.10:00, s.0.27, ul.Reymonta 4;

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku - I SM

12.09.2022 r. w godz.11:00, s.0.27, ul.Reymonta 4.

 

Dr hab. Olgierd Grott,prof.UJ

Polska myśl polityczna - II P - 05.09. godz. 16:00, sala 0.25

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Wspólnota wywiadowcza USA - III BN

07.09.22 r. godz. 9:30-10:30, sala 238;

Studia wywiadowcze - II BN

07.09.22 r. godz. 9:30-10:30, sala 238;

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - III BN

07.09.22 r. godz. 9:30-10:45, sala 238.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - III BN, studia niestacjonarne

10.09.22 r. godz.10:00-11:15, sala 142.

 

Dr Wiktor Hebda

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II SM, spec. bezpieczenstwo międzynarodowe

02.09.22 r. godz.10:00, sala 435.

Polityka bezpieczeństwa energetycznego - II BN - s.niestacjonarne

04.09.22 r. godz.11:45, sala 238.

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof.UJ

Prawa i wolności obywatelskie (politologia, III rok)

14 września, godz. 9:00-10:30, s.0.25

Podstawy prawa karnego w Polsce (BN, II stopień, I rok, niestacjonarne)

10 września, godz.8:00-9:00, s.0.38
 
 

Dr hab. Agnieszka Kastory,prof.UJ

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof  - I BN IIst.

5 września od 9:00 do 10:00 - sala 435.

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st.

5 września  od 10:15 do 11:15 - sala 435.

Szlaki żeglugowe w stosunkach międzynarodowych - I SM

5 września  od 11:30 do 12:30 - sala 435.

 

Dr hab. Piotr Kimla,prof.UJ

Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej - I SM

13.09. (wtorek) o godz. 9:00, sala 0.27.

Realizm polityczny - I P

13.09. (wtorek) o godz. 10.00, sala 0.27.
 

 

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo,prof.UJ

Myśl polityczna - historia i współczesność - I P

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

Myśl polityczna - II BN

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

 

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Najbliższy dyżur Pana Profesora Kłosowicza odbędzie się w dniu 7 września (w środę)o godz. 10:00, gab.319.

 

Dr Mateusz Kolaszyński

Organizacja służb specjalnych RP - I BN II st.

13.09. godz. 9:00-10:30, s.435

Dyżury:

13.09. - godz. 10:30, s. 316

 

 

Dr hab.inż. Bogdan Kosowski, prof.UJ

Krajowy system zarządzania kryzysowego - I BN II st. studia niestacjonarne

II termin 3.09.2022 r. godz. 11.00, sala 142;

Zarządzanie kryzysowe - II BN, studia niestacjonarne

II termin 3.09.2022 r. godz. 12.00, sala 142;

Zarządzanie kryzysowe - II BN, studia stacjonarne

II termin 5.09.2022 r. godz. 14.00, sala 0.25;

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego - I BN, studia stacjonarne

II termin 5.09.2022 r. godz. 15.00, sala 0.25.

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

13.09.22 r. godz.13:00, sala 0.25.

Bezpieczeństwo i obronność państwa - I BN II st.

13.09.22 r. godz.13:00, sala 0.25.

 

Dr Magdalena Kozub-Karkut

Metodologia bezpieczeństwa - I BN

06.09.2022 r. godz.11:00, sala 0.25

 

Dr hab. Renata Król-Mazur

Zaliczenie z Historii Politycznej Polski dla I roku Politologii w dniu 1 września od godz. 14:15, sala 0.27

 

Dr Iwona Krzyżanowska-Skowronek

Teorie wojny i pokoju - I SM

05.09.22 r. godz. 09:00-10:30, s.0.27

Procesy globalizacyjne - I SM II st.

05.09.22 r. godz. 09:00-10:30, s.0.27

Dyżury w sesji poprawkowej: 02.09 i 09.09, godz. 10.00-11.00, pokój 315.

 

Dr Małgorzata Kułakowska

Dyżury odbędą się w formule hybrydowej - online (MS teams, kod do zespołu aid7c0f) oraz stacjonarnie (Reymonta 4, pokój 422), z tym że pierwszeństwo będą miały konsultacje w formie stacjonarnej

Cultural Awareness (kurs z ISADu) i Social and political issues in contemporary Britain, 7.09, godzina 12:00, sala 434

dyżur: 8.09, 16-17:00, 422

 

Dr Bartosz Kwieciński

Europejska polityka medialna

Media w Polsce i na świecie

sesja poprawkowa - sala 435

07.09. 16:00-18:00,

14.09. 16:00-18:00.

Dyżury: środa, godz.15.30-17:00

 

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia Polski - II BN

06.09.22 r. godz.11:00, sala 0.27;

Historia polityczna Polski XX wieku - I P

06.09.22 r. godz.13:00, sala 0.27.

 

Dr Krzysztof Mazur

Polityka gospodarcza (SM)

Polityka gospodarcza (Politologia)

Suwerenność państwa w zglobalizowanym świecie

 

 

Dr Agata Mazurkiewicz

Międzynarodowe stosunki militarne (studia niestacjonarne)

 

Dr Wojciech Michnik/ dr Dominika Dziwisz

egzamin poprawkowy Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa: 8 września godz. 10:00-11.00, s. 318

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka, dr Dominika Dziwisz

egzamin poprawkowy Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa: 14 września godz. 12.00-13.00, s. 313

Dr Dominika Dziwisz

dyżur w sesji poprawkowej 14 września godz. 11.00-12.00, s. 313

 

 

Dr Wojciech Michnik

Z powodu wyjazdu służbowego dr Michnik, przenosi egzaminy poprawkowe na czwartek, 8 września br. Godzina i sala bez zmian.

Egzaminy i dyżur wrześniowy: 2 września (piątek) od 10:00 do 11:30, sala 202

 

Dr Joanna Mormul

Dyżury w sesji:

sesja egzaminacyjna letnia poprawkowa: 5 września, godz. 9:00-10:00, pok. 315

 

Dr Agnieszka Nitszke

Sesja poprawkowa:

9 września godz. 10.00, sala 0.27 - jeden termin dla poniższych przedmiotów:
 

Politologia III rok studia I stopnia, Integracja europejska

Politologia I rok studia II stopnia, Polityki europejskie

Stosunki Międzynarodowe I rok studia II stopnia, Globalizacja i regionalizacja

Dyżur w sesji poprawkowej: 9 września godz. 12.00-13.00

 

Dr Arkadiusz Nyzio

Zarządzanie kryzysami społecznymi oraz Zarządzanie kryzysami politycznymi, studia stacjonarne i niestacjonarne - zaliczenie poprzez pracę pisemną złożoną do końca roku akademickiego
 
Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi, ćwiczenia - zaliczenie poprzez pracę pisemną złożoną do końca roku akademickiego.
 

Zarządzanie kryzysami politycznymi i społecznymi - IBN II st.

01.09. godz. 14:00, sala 0.38 (120 osób)

Bezpieczeństwo lokalne RP - IBN II st.

01.09. godz.15:00, sala 0.38

Dyżury w sesji:

1 września (czwartek), godz. 18, MS Teams

 
 

Dr Piotr Obacz

Historia Polski (ćwiczenia):kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach,

termin poprawkowy dla wszystkich grup: 6 września (wtorek), godz. 9:45-11:15, s.435.

Inicjatywy i projekty transgraniczne w Unii Europejskiej:kolokwium zaliczeniowe na ostatnich zajęciach,

termin poprawkowy: 6 września (wtorek), godz. 8:00-9:30, s.435.

Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku - I SM - zaliczenie ustne

termin poprawkowy: 6 września (wtorek), godz. 11:30-13:00, s.435

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Ze względu na wyjazd służbowy Pani Profesor Pietrzyk-Reeves, terminy egzaminów w sesji poprawkowej zostały przesuniete na 12 września godz. 9.30-11.00 oraz online.

Soft Power and Post Cold War Paradigm Change

06.09.2022 r. 12.09. godz.9:30-11:00

Ethics and International Relations dla II SM II st.

06.09.2022 r. 12.09. godz.9:30-11:00

Ethics and International Relations dla I roku

06.09.2022 r. 12.09. godz.10:00-14:00 na podstawie eseju pisanego online - take home

 

Dr Marta Polaczek-Bigaj

Historia Ustroju Polski XX - II BN s.niestacjonarne

4.09 godz. 8:00 Reymonta 4, pok.415

Dyżur on line - Teams 24.06 godz. 19-20.30 
 

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie (konwersatorium) – I SM II stopnia
Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie (wykład) – II SM II stopnia
 
Siły zbrojne we współczesnym świecie – I SM II stopnia
 
Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA – II SM II stopnia
 
Konsultacje w sesji poprawkowej 

piątek, 9 września 2022 r., godz. 9.00-10.00 (online i stacjonarnie w pok. nr 311);  

Egzaminy w sesji poprawkowej 

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie (konwersatorium) – I SM II stopnia 

09.09.2022 r.(piątek), pok. 311, egz. ustny o godz. 10.00

Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA – II SM II stopnia 

09.09.2022 r.(piątek), pok. 311, egz. ustny o godz. 10.00

Siły zbrojne we współczesnym świecie – I SM II stopnia 

09.09.2022 r.(piątek), pok. 311, egz. ustny od godz. 11.00 

 

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Samorząd terytorialny (II politologia, I stopień):

9 września 2022 r. (piątek) w godz.9.00 – 10.00, sala 0.25;

System bezpieczeństwa RP (I rok, bezpieczeństwo narodowe, II stopień, studia stacjonarne):

9 września 2022 r. (piątek) w godz.10.00 – 11.00, sala 0.25;

System bezpieczeństwa RP (I rok, bezpieczeństwo narodowe, II stopień, studia niestacjonarne):

3 września 2022 r. (sobota) w godz. 8.00 – 9.00, sala 0.38.

Dyżury w sesji:

9 września 2022 r. (piątek) w godz.11.00 – 12.00, pokój nr 412, ul. Reymonta 4.

12 września 2022 r. (poniedziałek) w godz.8.00 – 9.00, pokój nr 412 ul. Reymonta 4.

 

 

Prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Myśl polityczna - historia i współczesność - I P

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

Myśl polityczna - II BN

13.09.2022 r. godz. 10:00, sala 0.25

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Filozoficzny wymiar bezpieczeństwa - I BN

9 września 2022 r. (piątek), godz. 10:00, sala 142

Dyżur: 9 września 2022 r. (piątek), godz.10:45.

 

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe,

Sesja poprawkowa: 5 września, godz. 11:00 - sala 101;

Status kobiety w islamie,

Sesja poprawkowa: 5 września, 12:30 - sala 101.

 

Dr Paweł Ścigaj

Termin w sesji poprawkowej

Teoria, polityki, politologia, II stopnia, egzamin poprawkowy, 5 września, godz. 10:00-12:00, sala 142.

 

Dr hab. Monika Ślufińska, prof. UJ

Media i komunikowanie społeczne - I P

09.09.2022 r. godz.9:15, s.202

Dyżur: 09.09.2022 r. godz.10:00, gab.414

 

Dr Olesia Tkachuk

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM

05.09.2022 r. godz. 11:30, s. 141
 
 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia rozwoju - I SM II st.

08.09.22 r. godz. 10:00-11:30, sala.0.27

Ekonomia - I P

08.09.22 r. godz.10:0011:30, sala.0.27

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej - II SM

1 września 2022 r. godz. 17.00-18.15, sala 027;  

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II SM II st. 

1 września 2022 r. godz. 17.00-18.15, sala 027;  

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE - III BN

1 września 2022 r. godz. 18.15-18.45, sala 027.

 

Dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Nauka o państwie i prawie - I BN

01.09.22 r. godz. 8:30, sala 0.27

 

Dr Jakub Żurawski

Dyżury w sesji egzaminacyjnej odbęda się:

 

W sprawie dodadkowych terminów proszę o kontakt mailowy lub czat Teams.