Egzaminy - sesja LATO 2018/2019

Sesja letnia od 15-ego czerwca br. do 29 czerwca br.

dr Renata Król-Mazur

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego - I BN II st.

27.06.2019, godz. 9:30 - 11:00, s.238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Maciej Miżejewski

Media w Polsce i na świecie  - II P II st.

18.06.2019, godz. 9:30, al.Mickiewicza 3, pok.222

 

 dr hab. Anna Citkowska -Kimla, prof.UJ

Myśl polityczna - II BN s.niestacjonarne

16.06.2019, godz. 10:00-11:30, sala 3, al.Mickiewicza 3

Myśl polityczna - II BN s.stacjonarne

18.06.2019, godz. 12:30-14:00, sala 33, Rynek Gł. 34.

 

dr hab. Dorota Pietrzyk - Reeves, prof. UJ

Ethics and International Relations - I P II st. i II st. SM

28.06.2019, godz. 9:30-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3,

13.09.2019, godz. 9:30-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Irena Głuszyńska

MSK - III SM

24.06.2019 (poniedziałek), godz. 11:30-13:00, sala 238, al.Mickiewicza 3,

03.09.2019 (wtorek), godz. 12:30-14:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Dyżury:

24.06.2019, godz. 14:00-15:00, ul.Sławkowska 17, pok. 28 lub 29

03.09.2019, godz. 15:00-16:00, ul.Sławkowska 17, pok. 28 lub 29.

 

dr Kazimierz Bujak

Demografia - II SM

24.06.2019, godz. 9:45, sala 238, al.Mickiewicza 3,

02.09.2019, godz. 10:00, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Marta Polaczek - Bigaj

Historia ustroju Polski - II BN s.niestacjonarne

15.06.2019, godz. 17:00, al.Mickiewicza 3, pok.211;

Historia ustroju Polski w XX w. - I P

17.06.2019, godz. 9:00, al.Mickiewicza 3, pok. 211.

 

dr hab. inż. Bogdan Kosowski, prof.UJ

Studia niestacjonarne

Zarządzanie kryzysowe - II BN

22.06.2019, godz. 10:00-11:00, al.Mickiewicza 3, sala 103,

07.09.2019, godz. 10:00-11:00, al.Mickiewicza 3, sala 5;

Krajowy system zarządzania kryzysowego - I BN II st.

22.06.2019, godz. 11:00, al.Mickiewicza 3, sala 103,

07.09.2019, godz. 11:00, al.Mickiewicza 3, sala 5;

Studia stacjonarne

Zarządzanie kryzysowe - II BN

17.06.2019, godz. 10:00, sala 33, Rynek Gł.34

10.09.2019, godz. 10:00, sala 238, al.Mickiewicza 3,

Krajowy system zarządzania kryzysowego - I BN II st.

17.06.2019, godz. 11:00, sala 33, Rynek Gł.34

10.09.2019, godz. 11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia Polski - II BN

25.06.2019, godz. 13:00-14:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

03.09.2019, godz. 11:00-12:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Historia polityczna Polski XX wieku - I P

18.06.2019, godz. 15:00-16:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

03.09.2019, godz. 9:30-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Historia Polski XX wieku - I SM

19.06.2019, godz. 15:00-16:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

04.09.2019, godz. 12:00-13:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Adam Kirpsza

WPZiB - III SM

22.06.2019, godz.10:00-11:30, sala 3, al.Mickiewicza 3,

06.09.2019, godz. 10:00-11:30, sala 5, al.Mickiewicza 3;

Podstawy statystyki - I SM

22.06.2019, godz.12:00 - 13:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

06.09.2019, godz. 12:00 - 13:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Tomasz Pugacewicz

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I SM II st.

24 czerwca 2019 r. (poniedziałek), godz. 8:00, ul. Sławkowska 17, s. nr 110,​ zapisy u prowadzącego.

2 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 8:00, ul. Sławkowska 17, s. nr 110,​ zapisy u prowadzącego.

 

dr Krzysztof Mazur

Studia stacjonarne

Doradztwo polityczne w praktyce - III rok politologia,

czwartek, 27 VI, godz. 8.00-10.00, al.Mickiewicza 3, pok.216,

Modele i idee społeczne - II rok SUM politologia,

czwartek, 27 VI, godz. 10.00-12.00, al.Mickiewicza 3, pok.216,

Kryzys demokracji liberalnej - I rok politologii,

czwartek, 27 VI, godz. 13.00-15.00, al.Mickiewicza 3, pok.216,

Konserwatyzm: myśl i przywództwo - I rok politologii, piątek, 28 VI, godz. 13:00, al.Mickiewicza 3, pok.216.

Studia niestacjonarne

Polityka gospodarcza - III SM

piątek, 28 VI, godz. 15:00, al.Mickiewicza 3, pok.216.

 

dr Rafał Wordliczek

Studia stacjonarne

politologia III rok Polityka zagraniczna Polsk​i 18 czerwca g. 9.00

II st. II rok SM, Strategia państw obszaru śródziemnomorskiego 18 czerwca g. 9.45

BN, II rok Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze​ 18 czerwca g. 10.30

SM, II rok Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery 18 czerwca g.11.15

Studia niestacjonarne BN, II rok

Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze​ 18 czerwca g. 12.00

dyżur 18 czerwca g. 12.45 - 13.45

miejsce: ul. Sławkowska 17 p. 110

 

dr Wiktor Hebda

Problemy transformacji w wybranych krajach świata - I SM II st.

19.06.2019, godz. 10:30-11:30, sala 3, al.Mickiewicza 3,

03.09.2019, godz. 10:30-11:30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr Maksymilian Galon

Organizacja i zarządzanie - I BN

18.06.2019, godz. 13:15, sala 238, al.Mickiewicza 3,

05.09.2019, godz. 13:15, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Dyżury w sesji:

18 czerwiec 11:00-12:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.12,

27 czerwiec 11:00-12:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.12,

5 wrzesień 11:00-12:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.12,

12 wrzesień 11:00-12:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.12.

 

 

dr hab. Łukasz Jakubiak

Porównawcze prawo konstytucyjne - I SM

24.06.2019, godz. 17:00, sala 238, al.Mickiewicza 3,

13.09.2019, godz. 17:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Prawa i wolności obywatelskie - III P

24.06.2019, godz. 18:15, sala 238, al.Mickiewicza 3,

13.09.2019, godz. 18:15, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st.- s.stacjonarne

24.06.2019, godz. 19:30, sala 238, al.Mickiewicza 3,

13.09.2019, godz. 19:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st. - s.niestacjonarne

15.06.2019, godz. 11:15, sala 238, al.Mickiewicza 3

13.09.2019, godz. 19:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Magdalena Kozub-Karkut

Decydowanie polityczne - I P II st.

21.06.2019, godz. 10:30-12:00 - sala 3, al.Mickiewicza 3,

04.09.2019, godz. 10:00-11:30 - sala 3, al.Mickiewicza 3.

Dyżur w dniu 21 czerwca br. 12:00-13:30 w sali 208 al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej - II SM oraz Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II SM II st.

27.06.19 r., godz. 13.45 - 15.00 Aula Duża A+B,

7.09.19 r. godz. 16.00-17.15 Aula Średnia A+B.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN

27.06.19 r., godz. 15.00-15.45 Aula Średnia A+B,

7.09.19 r. godz. 17.15-18.00 Aula Średnia A+B.

Na egzaminy obowiązywać będzie rejestracja w USOSie, która rozpocznie się od 17 maja br.

 

dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Siły zbrojne we współczesnym świecie, I BN II st.- studia zaoczne:

15.06.2019 r.,godz. 8.00 - 9.30,al. Mickiewicza 3, s. 3

Siły zbrojne we współczesnym świecie, I BN II st - studia dzienne:

17.06.2019 r., godz. 9.00 - 10.30, al. Mickiewicza 3, s. 3

Dyżur w sesji:

17.06 (poniedziałek), godz. 11.00 - 13.00, ul. Jabłonowskich 5, s. 8

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Myśl polityczna - I P

27.06.2019, godz. 11:00-12:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Dyżur - czwartek 27.06.2019, godz. 13:00-14:00, ul.Jabłonowskich 5, pok.5.

 

dr Joanna Mormul

Dyżur w sesji - 17 czerwca br. godz. 10:00-12:00, al.Mickiewicza 3, pok.212

 

prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Cywilizacje świata - I P i I SM

17.06.2019, godz. 11:00, sala 3, al.Mickiewicza 3

Dyżur - poniedziałek 17.06.19, godz. 12:00-13:00, al.Mickiewicza 3, pok.229

 

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Międzynarodowe stosunki militarne - II SM

18.06.2019, godz. 8:30-9:30, sala 33, Rynek Gł.34;

System bezpieczeństwa RP - I BN II st.

18.06.2019, godz. 9:45-10:45, sala 33, Rynek Gł.34.

 

dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia I SM

25 czerwca br. godz.9:45-11:15, sala 33, Rynek Gł.34,

10 września br.godz. 11:15-12:45, sala 33, Rynek Gł.34

Ekonomia I Politologia

25 czerwca br. godz.11:15-12:45, sala 33, Rynek Gł.34,

10 września br.godz. 11:15-12:45, sala 33, Rynek Gł.34

 

dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska - Politologia III rok

21 czerwca, godz. 11.30-12.30, sala 238, al.Mickiewicza 3;

sesja poprawkowa:

6 września, godz. 11.30-12.30, sala 3, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Aleksander Głogowski

Sesja zwykła - sala 238, al.Mickiewicza 3:

15 czerwca br. godz. 17:00 - przedmioty obowiązkowe,

15 czerwca br. godz. 18:00 - przedmioty fakultatywne.

Sesja poprawkowa - sala 5, al.Mickiewicza 3:

14 wrzesnia br. godz. 17:00 - przedmioty obowiązkowe,

14 wrzesnia br. godz. 18:00 - przedmioty fakultatywne.

 

dr hab. Piotr Borowiec

Socjologia - I SM

17 czerwca br. (poniedziałek) od godz. 14:15-15:45, al.Mickiewicza 3, sala 238

 

dr Magdalena Lisińska

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II SM II st.

24.06.2019, godz.9:30-11:00, sala 26, ul.Sławkowska 17.

 

dr hab. Paweł Frankowski

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

26.06.2019, godz. 13:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

09.09.2019, godz. 8:00, sala 238, al.Mickiewicza 3;

Geostrategiczne uwarunkowania stosunków międzynarodowych - II SM

26.06.2019, godz. 14:30, sala 238, al.Mickiewicza 3

09.09.2019, godz. 9:30, sala 238, al.Mickiewicza 3;

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM

26.06.2019, godz. 16:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

09.09.2019, godz. 11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Studia niestacjonarne

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM

29.06.2019, godz. 8:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

08.09.2019, godz. 11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

29.06.2019, godz. 8:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

08.09.2019, godz. 11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

prof. dr hab. Artur Gruszczak

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN s.stacjonarne

18.06.2019, godz. 11:00-12:00, sala 33, Rynek Gł.34,

10.09.2019, godz. 12:00-13:00, sala 238, al.Mickiewicza 3;

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN s.niestacjonarne

22.06.2019, godz. 9:00-10:00, sala 5, al.Mickiewicza 3,

14.09.2019, godz. 9:00-10:00, sala 5, al.Mickiewicza 3.

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

26.06.2019, godz. 13:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

09.09.2019, godz. 8:00, sala 238, al.Mickiewicza 3;

 

prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Międzynarodowa Polityka Społeczna - I SM II st.

17.06.2019, godz. 10:00-11:00- egzamin pisemny w sali 331, al.Mickiewicza 3,

17.06.2019, godz. 12:15-14:00 - egzamin ustny w gab. 319, al.Mickiewicza 3,

02.09.2019, godz. 10:00-11:00 - egzamin pisemny w sali 238, al.Mickiewicza 3.

Polski system polityczny - II P

17.06.2019, godz. 11:15-12:15- egzamin pisemny w sali 331, al.Mickiewicza 3,

17.06.2019, godz. 14:15-16:00 - egzamin ustny w gab. 319, al.Mickiewicza 3,

02.09.2019, godz. 12:30-14:00 - egzamin pisemny w sali 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Studia niestacjonarne:

Teorie bezpieczeństwa - I BN

15.06.2019, godz. 9:30-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3;

Studia stacjonarne:

Teoretyczne dylematy globalizacji, SM, I r, mag

18.06.2019 (wtorek), godz.8:30-10:00, sala 238, al.Mickiewicza 3

Teorie wojen i pokoju, SM, Ir. licencjat

18.06.2019 (wtorek), godz.10:00-11:30, sala 238, al.Mickiewicza 3

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, SM, I r., mag

25.06.2019 (wtorek), godz.9:30-11:00, sala 238, al.Mickiewicza 3,

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., licencjat

25.06.2019 (wtorek), godz.11:00-12:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr Marcin Tarnawski

Ekonomia rozwoju II SM II st. - rejestracja przez USOS od dnia 17 maja br.

21.06.2019, godz.14:00-15:30, sala 238 al.Mickiewicza 3,

27.06.2019 (czwartek), godz. 14:00-15:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

Bezpieczeństwo ekonomiczne IBN II st. - rejestracja przez USOS od dnia 17 maja br.

21.06.2019, godz.14:00-15:30, sala 238 al.Mickiewicza 3,

27.06.2019 (czwartek), godz. 14:00-15:30, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

Zarządzanie Finansami Publicznymi - II P II st. stacjonarne

21.06.2019, godz. 14:00-15:30 sala 238 al.Mickiewicza 3;

Bezpieczeństwo Ekonomiczne i Finansowe RP - II st, bezpieczeństwo niestacjonarne:

21.06. piątek, godz. 16:45-18:00 sala 238 al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Agnieszka Kastory

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st.

17.06.2019, godz. 9:00-10:00, al.Mickiewicza 3, s.6.

 

dr Marcin Grabowski

Egzaminy w dniu 17 czerwca br. od godz. 12:30-16:30 w sali 331, al.Mickiewicza 3.

Harmonogram egzaminów zostanie podany w terminie późniejszym.

 

dr Małgorzata Stefanowicz

Międzynarodowa ochrona środowiska - I SM II st.

19.06.2019, godz.13:00-14:30, al.Mickiewicza 3, sala 238

 

prof. dr hab. Michał Chorośnicki

Strategiczne problemy współczesnego świata - I BN II st./I SM II st.

18.06.2019, godz.12:00-13:00, sala 238, al.Mickiewicza 3,

26.06.2019, godz.12:00-13:00, sala 238, al.Mickiewicza 3.

 

dr hab. Dominik Sieklucki

Wszystkie egzaminy w sali 238, al.Mickiewicza 3

A.Sesja egzaminacyjna - studia dzienne
1.  Egzaminy w dniu 19.06.2019 (środa):
   -  Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień), 9.00 - 10.30
   -  Samorząd terytorialny (III rok politologia), 10.30 - 11.30
   -  System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień) 11.30 - 12.30

2. Egzamin w dniu 26.06.2019 (środa)
    - Administracja publiczna (I rok BN, I stopień) 9.00 - 10.00

B.Sesja egzaminacyjna - studia zaoczne - egzaminy w dniu 22.06.2019 (sobota):
    - System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień) 8.00 - 9.00
    -  Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień) 9.00 - 10.00
    - Administracja publiczna (I rok BN I stopień) 10.00 - 11.00

C.Sesja poprawkowa - studia dzienne
1. Egzaminy w dniu 04.09.2019 (środa)
    -  Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień), 9.00 - 10.00
   -  Samorząd terytorialny (III rok politologia), 10.00 - 11.00
   -  System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień) 11.00 - 12.00

2. Egzamin  w dniu 11.09.2019
      - Administracja publiczna (I rok BN, I stopień) 9.30 - 10.30

D.Sesja poprawkowa - studia zaoczne 07.09.2019 (sobota)
    - System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień) 8.00 - 9.00
    -  Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień) 9.00 - 10.00
    - Administracja publiczna (I rok BN I stopień) 10.00 - 11.00