Egzaminy - sesja LATO 2019/2020

Komunikat Dziekana WSMiP 15.05.2020

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020r.

Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020r.

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia, stacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia, stacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Bezpieczeństwo Narodowe, studia I stopnia, niestacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Bezpieczeństwo Narodowe, studia II stopnia, niestacjonarne – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Politologia, studia I stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Politologia, studia II stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Stosunki Międzynarodowe, studia I stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

Stosunki Międzynarodowe, studia II stopnia – dodatkowe wymagania dotyczące zaliczeń i egzaminów

 

Egzaminy - sesja poprawkowa LATO 2019/2020

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Cywilizacje świata - I SM

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof.UJ

Terminy zaliczeń i egzaminów –sesja poprawkowa letnia  – wrzesień 2020

Socjologia –BN- studia niestacjonarne I rok – Zaliczenie

1 września (wtorek) godzina 9.00  Platforma Microsoft Teams

Socjologia – SM – studia stacjonarne I rok –Egzamin

1 września (wtorek) godzina 10.00  Platforma Microsoft Teams

 

Prof.dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Sesja poprawkowa:  

Polski System Polityczny - II P

3 IX br. w godz.  10.00 – 11.00 jw. - wpisy w systemie USOS  do 8 IX br. 

Międzynarodowa Polityka Społeczna  - I SM II st.

3 IX br. w godz. 11.00 – 12.00  jw. - wpisy w systemie USOS jw.

 

Dr Edyta Chwiej

Podstawy statystyki - I SM

Statystyka i demografia - III P

Demografia - II rok SM

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I rok BN studia niestacjonarne
 
Wszystkie egzaminy poprawkowe przez platformę Pegaz Egzaminy - termin 4.09.2020 g. 18:00
 
 

Dr hab.Anna Citkowska-Kimla,prof.UJ

Idee współczesnego świata - I SM 

czwartek 3 września o 9.45 (przez Teamsy)

 

Dr Zbigniew Czubiński

Prawo Unii Europejskiej - III SM

09.09.2020, godz.15:00,

Prawo gospodarcze Unii Europejskiej - II SM II st.

09.09.2020, godz.18:00,

Prawo Unii Europejskiej - II P II st.

09.09.2020, godz.16:30.

Wszystkie egzaminy zdalnie na platformie Pegaz.

 

Dr Michał Dulak

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony UE - III BN dzienne i zaoczne 

1 września, godz. 17:00. Egzamin odbędzie się na platformie Pegaz-egzaminy.

 

Dr Katarzyna du Vall

 

  • Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej:
    4.09.2020 (piątek), godz. 11:05-12:05, platforma Pegaz Egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz. 11:00)

  • Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., stac.)
    4.09.2020 (piątek), godz. 12:35-13:00, platforma Pegaz Egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o 12:30)

  • Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., nstac.)
    5.09.2020 (sobota), godz. 11:05-11:30, platforma Pegaz Egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o 11:00)

 

Dr Dominika Dziwisz

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa (przedmiot prowadzony wspólnie z dr  Ewą Szczepankiewicz-Rudzką) – III SM

Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa – II SM II st. /II BN II st.

 

 

Dr hab.Aleksander Głogowski, prof.UJ

Negocjacje i umowy międzynarodowe - II SM

14.09.2020, godz.18:00 - egzaminy na platformie PEGAZ.

 

Dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne - III SM 

02.09 2020 r. na platformie Pegaz od godz. 10.00 - 11.00

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r - I SM - egzamin pisemny (pytania otwarte-home taken exam)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - II SM - pytania problemowe (home taken exam)

 

 

Dr hab.Olgierd Grott, prof. UJ

 "Polska myśl polityczna" - II rok Politologia

 1.IX.2020 tytuł pracy pisemnej wysłany o godz. 08.00, termin odesłania pracy do godz. 08.00 dnia kolejnego.

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

"Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - BN I st. III rok – s. stacjonarne

"Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - BN I st. III rok – s. niestacjonarne

3 września, godz. 10:00-11:30 (platforma Teams)

 

Dr Wiktor Hebda

Forma: online na platformie PEGAZ (szczegóły nt. egzaminu dla studentów zostaną przesłane drogą mailową oraz umieszczone na platformie PEGAZ)

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach EuropyŚrodkowej i Wschodniej - II rok studiów I stopnia, stacjonarne (POLITOLOGIA)

Termin 2: 3 września 2020, godz. 10.00

Problemy transformacji w wybranych krajach świata - I rok studiów II stopnia, stacjonarne (stosunki międzynarodowe-SR)

Termin 2: 3 września 2020, godz. 11.00

 

Dr hab.Łukasz Jakubiak

Podstawy prawa karnego w Polsce - studia stacjonarne i niestacjonarne

15 września - godz. 18.00-18.45

Porównawcze prawo konstytucyjne

15 września - godz. 18.15-19.15

Prawa i wolności obywatelskie

15 września - godz. 18.30-19.30

 

Dr Adam Kirpsza

Instytucje UE – II SM

egzamin w formie zdalnej (test na Pegazie lub MS Forms),

04.09.2020, godz.12:00

 

Dr hab.Małgorzata Kiwio-Filo,prof.UJ

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych BDM 

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych BZM 

Egzamin poprawkowy w poniedziałek 14/09/20 o godz. 10:00

Myśl polityczna BDL

Myśl polityczna BZL 

Egzamin poprawkowy w poniedziałek 14/09/20 o godz. 11:00

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

"Międzynarodowe Stosunki Militarne" - IIBN

forma: test egzaminacyjny na Platformie Teams

3.09.2020 r. (czwartek) godz. 12.00-13.30

 

dr hab.Bogdan Kosowski, prof.UJ

Zarządzanie kryzysowe - II BN

08.09.2020 r., godz. 10.00 - 11.30 

 

Dr Magdalena Kozub - Karkut

Decydowanie polityczne – I P II st.

 

Dr Renata Król-Mazur

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego - I BN II st.- s.stacjonarne

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego - I BN II st.- s.niestacjonarne

Dyżur, z możliwością zdawania egzaminu z Historii Polski, dla osób, które nie podeszły do egzaminu w czerwcu:

w poniedziałek 14 września br., al. Mickiewicza 3, pokój 122 od godziny 9.00 do godziny 11.00.

 

Dr Anna Kucharska

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - studia stacjonarne

01.09.2020, g. 15:00-16:00 - egzamin poprawkowy

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - studia niestacjonarne

06.09.2020, g. 11:40-12:40 - egzamin poprawkowy

Egzaminy wszystkie pisemnie na platformie Pegaz.

 

Dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe - I SM II st. - 04.09.2020 (piątek), godz. godz.14:00

Teorie bezpieczeństwa - I BN s.stacjonarne i s.niestacjonarne - 04.09.2020 (piątek), godz.16:00

 

Prof. dr hab.Grzegorz  Mazur

Egzaminy na platformie Pegaz

Historia Polski XX wieku – I SM - 15.09.2020, godz.13:00;

Historia polityczna Polski XX wieku- I P - 15.09.2020, godz.13:00;

Historia Polski - II BN s.stacjonarne - 15.09.2020, godz.13:00

Historia Polski - II BN s.niestacjonarne

 

 

Dr Krzysztof Mazur

07.09.2020 - poniedziałek

Polityka gospodarcza – III P, godz.8:00

Polityka gospodarcza – III SM, godz.9:00

Doradztwo polityczne w praktyce –III P spec. DP, godz.10:00

Modele i idee społeczne –II P II st. IZP, godz.11:00

Kryzys demokracji liberalnej – I P, godz.11:30

 

Dr Agata Mazurkiewicz

Termin poprawkowy z Międzynarodowych stosunków militarnych (studia niestacjonarne, WSM.INP-BZL-30) to 13.09.2020 o godz. 12:00.

 

Dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska (egzamin), III rok Politologia:

poprawa: 7 września, 13.00, Pegaz Egzaminy

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie (egzamin), II rok II stopnia Stosunki Międzynarodowe

poprawa: 7 września, 14.00, Pegaz Egzaminy.

Dyżur w sesji poprawkowej:

7 września godz. 12.00-13.00 MS Teams.

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk - Reeves, prof. UJ

Ethics and International Relations – I P II st./II SM II st.

sesja poprawkowa: 8 września, 13.00-18.00, forma take-home, platforma MS Teams

 

Dr  Marta Polaczek – Bigaj

Historia ustroju Polski w XX wieku – I P – egzamin ustny, zapisy indywidualnie u prowadzącego

Historia ustroju Polski XX w. – II BN s. niestacjonarne

 

 

Dr Tomasz Pugacewicz

SESJA POPRAWKOWA

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I SM II st.:

1 września (wtorek) - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego;

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II SM II st.:

1 września (wtorek) - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego;

Strategia i bezpieczeństwo w polityce USA - II SM II st.:

1 września (wtorek) - egzamin ustny prowadzony zdalnie na żywo od godz. 8.00 - zapisy u prowadzącego.

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

Sesja poprawkowa 2020 r.

3 września 2020 r. (czwartek) -studia stacjonarne

9.00 – 10.00 Samorząd terytorialny (II rok politologia, I stopień)

10.00 – 11.00 System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień)

11.00 – 12.00 Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień)

9 września 2020 (środa)

8.00 – 9.00 Administracja publiczna (I rok BN, I stopień)

5 września 2020 r. (sobota) –studia niestacjonarne

8.00 – 9.00 System bezpieczeństwa RP (I rok BN, II stopień)

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie (I rok BN, I stopień)

10.00 – 11.00 Administracja publiczna (I rok BN, I stopień)

 

Prof. dr hab.Barbara Stoczewska

Myśl polityczna - I P

 

Dr Ewa Szczepankiewicz – Rudzka

Terroryzm współczesny, a bezpieczeństwa międzynarodowe – III BN

08.09.2020, godz. 9:00-14:00

Egzamin ustny Status kobiety w islamie

Dyżur - 8 września, wtorek, godz. 10.00-11.00

Platforma TEAMS

 

Dr hab. Monika Ślufińska,  prof. UJ

Media i komunikowanie społeczne (I Politologia; I stopień) 

04.09.2020, godz. 10.00 - egzamin ustny na Teamsach
 

Komunikowanie strategiczne (I Bezpieczeństwo, I stopień, studia niestacjonarne)

04.09.2020, godz. 15.00 -  egzamin ustny na Teamsach

Dyżury w sesji poprawkowej:

2 września - 9.00
9 wrzesnia - 9.00

 

Dr Paweł Ścigaj

Psychologia polityki, Politologia, rok 1, studia II stopnia

sesja poprawkowa: 8 września, godz. 10.00-11.30.

Metodologia badań politologicznych, Politologia, rok 1, studia II stopnia

sesja poprawkowa: 10 września, godz. 10.00-11.30.

Techniki negocjacji, Politologia, rok 2, studia II stopnia - zaliczenie konwersatorium podczas ostatnich zajęć;

Analiza dyskursu politycznego, Politologia, rok 1, studia I stopnia - zaliczenie warsztatów podczas ostatnich zajęć.

 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia - I SM

02.09.2020, godz. 10:00-11:00;

Ekonomia - I P

02.09.2020, godz. 10:00-11:00;

Ekonomia rozwoju - I SM II st.

02.09.2020, godz. 10:00-11:00.

 

Dr Beata Zając

Teoria form dziennikarskich - I P II st.specj.DP

09.09.2020 (środa), godz.10:00

Dyżury w sesji poprawkowej:

czwartek 3 września g. 10.00;

wtorek 8 września g 10.00, czwartek 10 września g. 10.00.

Wszystkie te spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Dr Jakub Żurawski

Media w Polsce i na świecie - II P II st.