Egzaminy - sesja ZIMA 2019/2020

Egzaminy – sesja ZIMOWA 29/01/2020 – 10/02/2020

i sesja poprawkowa 17/02/2020 – 23/02/2020

 

Dr Agnieszka Czubik

Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych - IISM, I st.

31.01.2020, godz. 9:30-10:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - I SM, II st.

29.01.2020, godz. 9:30-11:00, sala 33, Rynek Główny 34

Organizacje międzynarodowe - IIISM, I st.

31.01.2020, godz. 12:30-14:00, sala 33, Rynek Główny 34

Sesja poprawkowa:

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - I SM, II st.

21.02.2020, godz. 10:00-11:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

Organizacje międzynarodowe - IIISM, I st.

21.02.2020, godz. 11:30-13:00, sala 7, al. Mickiewicza 3

Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych - IISM, I st.

21.02.2020, godz. 13:00-14:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

 

Egzaminy za śp. prof. dr. hab. Michała Chorośnickiego poprowadzi dr Agnieszka Czubik

Prawo międzynarodowe publiczne - IISM, I st.

Prawo międzynarodowe publiczne - IIP, I st.

05.02.2020, godz. 12:00-13:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Prawo międzynarodowe publiczne - IISM, I st.

Prawo międzynarodowe publiczne - IIP, I st.

19.02.2020, godz. 12:00-13:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Piotr Bajor

Polityka bezpieczeństwa w Europie Wschodniej - IIISM, I st.

Strategie w polityce Federacji Rosyjskiej – II SM, II st.

Obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych - IIISM, I st.

29.01.2020, godz. 8:30, sala 3, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Marek Bankowicz

Systemy wyborcze - IIIP, I st.

29.01.2020, godz. 11:30-13:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

Systemy polityczne - IP, I st.

04.02.2020, godz. 11:00-12:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Współczesne Systemy Polityczne - IBN, I st.

04.02.2020, godz. 12:45-14:15, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Systemy polityczne - IP, I st.

Współczesne Systemy Polityczne - IBN, I st.

19.02.2020, godz. 10:00-11:30, sala 3, al. Mickiewicza 3

Systemy wyborcze - IIIP, I st.

19.02.2020, godz. 11:30-13:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne - IBN, I st.

03.02.2020, godz. 14:00-15:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

Współczesne zagrożenia cywilizacyjne - IBN, I st.

10.02.2020, godz. 14:00-15:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ

Socjologia polityki - II P II st.

29.01.2020, godz. 9:00-10:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Ruchy społeczne - I P II st.

31.01.2020, godz. 10:30-11:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Socjologia i psychologia - IBN, II st. niestacjonarne

29.01.2020, godz. 11:30-12:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Socjologia polityki - II P II st.

Ruchy społeczne - I P II st.

Socjologia i psychologia - IBN, II st. niestacjonarne

19.02.2020, godz. 09:00-10:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab.  Ewa Bujwid – Kurek

System polityczny RP – ustny - ISM, I st.

29.01.2020, godz. 11:30-12:45, pokój 319, al. Mickiewicza 3

System polityczny RP – pisemny - ISM, I st.

29.01.2020, godz. 13:00-14:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

Polityka społeczna – ustny - IIIP, I st.

30.01.2020, godz. 11:30-13:00, sala 319, al. Mickiewicza 3

Polityka społeczna – pisemny - IIIP, I st.

30.01.2020, godz. 13:15-14:15, sala 3, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Polityka społeczna – pisemny - IIIP, I st.

17.02.2020, godz. 8:45-9:45, sala 3, al. Mickiewicza 3

System polityczny RP – pisemny - ISM, I st.

17.02.2020, godz. 10:00-11:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

 

 

Dr Edyta Chwiej

Polityka zagraniczna Polski - IIISM, I st.

Migracje międzynarodowe - II SM, II st.

05.02.2020, godz. 18:00-19:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - III BN, I st. niestacjonarne

02.02.2020, godz. 9:00-10:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Polityka zagraniczna Polski - IIISM, I st.

Migracje międzynarodowe - II SM, II st.

Polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - III BN, I st. niestacjonarne

17.02.2020, al. Mickiewicza 3/p. 213a

 

Dr hab. Marek Czajkowski,  prof. UJ

Międzynarodowe stosunki polityczne - IISM, I st.

07.02.2020, godz. 10:00-11:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Międzynarodowe stosunki polityczne - IIBN, I st.

07.02.2020, godz. 11:00-12:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Stosunki Międzynarodowe - IIP, I st.

07.02.2020, godz. 13:00-14:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo Międzynarodowe - ISM, II st.

07.02.2020, godz. 14:00-15:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Międzynarodowe stosunki polityczne - IIBN, I st. niestacjonarne

07.02.2020, godz. 15:00-16:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Międzynarodowe stosunki polityczne - IISM, I st.

21.02.2020, godz. 10:00-11:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Międzynarodowe stosunki polityczne - IIBN, I st.

21.02.2020, godz. 11:00-12:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Stosunki Międzynarodowe - IIP, I st.

21.02.2020, godz. 13:00-14:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo Międzynarodowe - ISM, II st.

21.02.2020, godz. 14:00-15:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Międzynarodowe stosunki polityczne - IIBN, I st. niestacjonarne

21.02.2020, godz. 15:00-16:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

 

Dr Zbigniew Czubiński

Praktyka dyplomatyczna. - IISM, I st.

29.01.2020, godz. 17:00-18:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Praktyka dyplomatyczna. - IISM, I st.

23.02.2020, godz. 17:00-18:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Problemy globalizacji - II P II st,

03.02.2020, godz. 15:00-16:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Globalizacja i racjonalizacja - II SM, II st.

03.02.2020, godz. 16:00-17:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Zarządzanie globalne - I SM, II st.

03.02.2020, godz. 17:00-18:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Sesja poprawkowa:

Problemy globalizacji - II P II st,

19.02.2020, godz. 14:00-15:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Zarządzanie globalne - I SM, II st.

19.02.2020, godz. 15:00-16:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Globalizacja i racjonalizacja - II SM, II st.

19.02.2020, godz. 16:00-17:00, sala 33,  Rynek Główny 34

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

Egzaminy - przedmioty obowiązkowe

08.02.2020, godz. 15:00-16:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Egzaminy - przedmioty fakultatywne

08.02.2020, godz. 16:00-17:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Egzaminy - przedmioty obowiązkowe

22.02.2020, godz. 15:00-16:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Egzaminy - przedmioty fakultatywne

22.02.2020, godz. 16:00-17:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Marcin Grabowski

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 - IIBN, I st.

30.01.2020, godz. 11:30-12:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific - IIBN, II st.

30.01.2020, godz. 12:30-13:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Global History of International Relations since 1945 - I SM, II st.

30.01.2020, godz. 13:30-16:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Asia-Pacific in World Politics - IIBN, I st.

Asia-Pacific in World Politics - IIIP, I st.

Asia-Pacific in World Politics - IISM, I st.

31.01.2020, godz. 10:30-11:30, sala 311, al. Mickiewicza 3

The U.S. in the Asia-Pacific - II SM, II st.

31.01.2020, godz. 11:30-14:00, sala 311, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 - IIBN, I st.

American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific - IIBN, II st.

Global History of International Relations since 1945 - I SM, II st.

Asia-Pacific in World Politics - IIBN, I st.

Asia-Pacific in World Politics - IIIP, I st.

Asia-Pacific in World Politics - IISM, I st.

The U.S. in the Asia-Pacific - II SM, II st.

17.02.2020, godz. 10:30-13:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Wprowadzenie do studiów strategicznych - kolokwium zaliczeniowe - IBN, I st.

31.01.2020, godz. 10:30-12:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Zarządzanie bezpieczeństwem - IBN, II st.

31.01.2020, godz. 12:00-13:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Wprowadzenie do studiów strategicznych - IBN, I st. niestacjonarne

01.02.2020, godz. 10:00-11:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

Zarządzanie bezpieczeństwem - IBN, II st. niestacjonarne

01.02.2020, godz. 11:30-13:00, sala 7, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Wprowadzenie do studiów strategicznych - kolokwium zaliczeniowe - IBN, I st.

21.02.2020, godz. 10:30-11:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

Zarządzanie bezpieczeństwem - IBN, II st.

21.02.2020, godz. 11:30-13:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

Wprowadzenie do studiów strategicznych - IBN, I st. niestacjonarne

22.02.2020, godz. 10:00-11:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

Zarządzanie bezpieczeństwem - IBN, II st. niestacjonarne

22.02.2020, godz. 11:30-13:00, sala 7, al. Mickiewicza 3

 

Dr Wiktor Hebda

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata - II SM, II st.

04.02.2020, godz. 10:30-11:30, sala 3, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo i polityka energetyczna w wybranych państwach świata - II P II st.

04.02.2020, godz. 11:30-12:30, sala 208, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata - II SM, II st.

18.02.2020, godz. 10:30-11:30, sala 3, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo i polityka energetyczna w wybranych państwach świata - II P II st.

18.02.2020, godz. 11:30-12:30, sala 208, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak

Podstawy prawa konstytucyjnego - IP, I st.

07.02.2020, godz. 13:30-15:00, sala 331, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Podstawy prawa konstytucyjnego - IP, I st.

17.02.2020, godz. 12:30-14:00, sala 331, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN, I st

31.01.2020, godz. 8:30-9:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

07.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Historia powszechna XX wieku - IP, I st.

03.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 331, al. Mickiewicza 3

10.02.2020, godz. 8:30-9:30, sala 331, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - IIBN, II st.

03.02.2020, godz. 11:00-12:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

10.02.2020, godz. 10:15-11:15, sala 3, al. Mickiewicza 3

Historia polityczna Europy po 1945 - IIISM, I st. – egzamin ustny

31.01.2020, godz. 10:30-11:30, pokój 27, ul. Sławkowska 17

03.02.2020, godz. 13:00-14:00, pokój 27, ul. Sławkowska 17

07.02.2020, godz. 11:00-12:00, pokój 27, ul. Sławkowska 17

10.02.2020, godz. 13:00-14:00, pokój 27, ul. Sławkowska 17

Sesja poprawkowa:

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - III BN, I st

21.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Historia powszechna XX wieku - IP, I st.

21.02.2020, godz.10:00-11:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego - IIBN, II st.

21.02.2020, godz. 11:30-12:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Historia polityczna Europy po 1945 - IIISM, I st. – egzamin ustny

21.02.2020, godz. 13:00-14:00, pokój 27, ul. Sławkowska 17

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof  - III BN, I st. niestacjonarne

01.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof  - III BN, I st. niestacjonarne

08.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo państw Morza Czarnego - IIBN, II st. niestacjonarne

01.02.2020, godz. 10:15-11:15, sala 5, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo państw Morza Czarnego - IIBN, II st. niestacjonarne

08.02.2020, godz. 10:15-11:15, sala 5, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof  - III BN, I st. niestacjonarne

22.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo państw Morza Czarnego - IIBN, II st. niestacjonarne

22.02.2020, godz. 10:15-11:15, sala 5, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ

Myśl strategiczna od SUN Tsu do Arona - I SM, II st.

Myśl strategiczna od SUN Tsu do Arona - IBN, II st.

30.01.2020, godz. 10:30-11:30, Auditorium Maximum – Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33

Realizm polityczny - IISM, I st.

Realizm polityczny - IIP, I st.

30.01.2020, godz. 11:30-12:30, Auditorium Maximum – Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33

Stosunki międzynarodowe w historii myśli politycznej - ISM, I st.

30.01.2020, godz. 12:30-13:30, Auditorium Maximum – Aula Średnia A, ul. Krupnicza 33

 

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof. UJ

Współczesna Myśl Polityczna - IIP, I st.

04.02.2020, godz. 10:00-11:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo państwa - wyzwania i zagrożenia - IBN, II st. – stacjonarne i niestacjonarne

04.02.2020, godz. 11:00-12:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Współczesna Myśl Polityczna - IIP, I st.

Bezpieczeństwo państwa - wyzwania i zagrożenia - IBN, II st. – stacjonarne i niestacjonarne

18.02.2020, godz. 12:00-13:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 - IBN, I st.

29.01.2020, godz. 11:00-13:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Afryka we współczesnym świecie - II SM, II st.

29.01.2020, godz. 13:15-14:45, sala 3, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 - IBN, I st.

21.02.2020, godz.  9:00-11:00, sala 331, al. Mickiewicza 3

Afryka we współczesnym świecie - II SM, II st.

21.02.2020, godz. 13:15-14:45, sala 3, al. Mickiewicza 3

 

Dr Mateusz Kolaszyński

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP - III BN, I st.

29.01.2020, godz. 11:30-13:00, sala 208, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Współdziałanie służb i organów wywiadowczych RP - III BN, I st.

17.02.2020, godz. 11:30-13:00, sala 208, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Mirella Korzeniewska –Wiszniewska

Problemy bezpieczeństwa Bałkanów w polityce UE - III BN, I st.

04.02.2020, godz. 15:00-16:30, pokój 26, ul. Sławkowska 17

Problemy bezpieczeństwa Bałkanów w polityce UE - III BN, I st. niestacjonarne

01.02.2020, godz. 15:00-16:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Problemy bezpieczeństwa Bałkanów w polityce UE - III BN, I st.

18.02.2020, godz. 15:00-16:30, pokój 26, ul. Sławkowska 17

Problemy bezpieczeństwa Bałkanów w polityce UE - III BN, I st. niestacjonarne

23.02.2020, godz. 18:00-19:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Beata Kosowska – Gąstoł, prof. UJ

Partie i systemy polityczne - IIIP, I st.

30.01.2020, godz. 10:00-11:00, pokój 24, ul. Sławkowska 17

Partie i systemy polityczne - IIIP, I st.

01.02.2020, godz. 10:00-11:00, pokój 24, ul. Sławkowska 17

Sesja poprawkowa:

Partie i systemy polityczne - IIIP, I st.

19.02.2020, godz. 10:00-11:00, pokój 24, ul. Sławkowska 17

 

Dr hab. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Bezpieczeństwo wewnętrzne i ochrona granic - IIBN, I st.

04.02.2020, godz. 10:30-13:00, pokój 28, ul. Sławkowska 17

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN, I st.

04.02.2020, godz. 11:00-12:30, sala 331, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

18.02.2020, godz. 12:00-13:30, sala 331, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Hubert Królikowski

System bezpieczeństwa narodowego - III BN, I st

03.02.2020, godz. 10:45-12:15, sala 1.12, ul. Oleandry 2a

System bezpieczeństwa narodowego - III BN, I st. niestacjonarne

02.02.2020, godz. 13:00-14:30, sala 1.12, ul. Oleandry 2a

Wywiad i kontrwywiad - IIBN, I st.

03.02.2020, godz. 09:00-10:30, sala 1.12, ul. Oleandry 2a

Sesja poprawkowa:

System bezpieczeństwa narodowego - III BN, I st

System bezpieczeństwa narodowego - III BN, I st. niestacjonarne

Wywiad i kontrwywiad - IIBN, I st.

20.02.2020, godz. 9:00-12:00, sala 1.12, ul. Oleandry 2a

 

Dr Iwona Krzyżanowska – Skowronek

Teoria stosunków międzynarodowych - I SM, II st.

31.01.2020, godz. 13:30-15:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Teoria stosunków międzynarodowych - I SM, II st.

17.02.2020, godz. 9:00-10:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Termin dodatkowy:

Teoria stosunków międzynarodowych - I SM, II st.

21.02.2020, godz. 9:30-11:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

 

Dr Anna Kucharska

Międzynarodowe transakcje gospodarcze - II SM, II st.

06.02.2020, godz. 11:00-12:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Międzynarodowe transakcje gospodarcze - II SM, II st.

19.02.2020, godz. 13:30-15:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Małgorzata Kułakowska

Socjologia polityki - II P II st.

04.02.2020, godz. 12:45-14:15, sala 3, al. Mickiewicza 3 - kolokwium poprawkowe

Nauki o polityce - IP, I st.

06.02.2020, godz. 12:00-13:30, sala 3, al. Mickiewicza 3 - kolokwium poprawkowe

Sesja poprawkowa:

Socjologia polityki - II P II st.

Nauki o polityce - IP, I st.

18.02.2020, godz. 13:30 - 15:00, sala 3, al.Mickiewicza 3

 

Dr Magdalena Lisińska

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN, I st. niestacjonarne

31.01.2020, godz. 17:00-18:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Problemy bezpieczeństwa globalnego - III BN, I st. niestacjonarne

21.02.2020, godz. 17:00-18:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Andrzej Mania

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. – I SM

30.01.2020, godz.9:00-11:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Historia stosunków międzynarodowych od 1815-1945r. – I SM

18.02.2020, godz. 9:00-11:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Krzysztof  Mazur

Polska publicystyka polityczna - IP, I st. niestacjonarne – egzamin ustny

03.02.2020, godz. 8:00-10:00, pokój 216, al. Mickiewicza 3

Racja stanu - II P II st. – egzamin ustny

03.02.2020, godz. 10:00-12:00, pokój 216, al. Mickiewicza 3

Praktyka działania publicznego - I P II st. – egzamin ustny

03.02.2020, godz. 12:00-13:00, pokój 216, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Polska publicystyka polityczna - IP, I st. niestacjonarne

Racja stanu - II P II st.

Praktyka działania publicznego - I P II st.

17.02.2020, godz. 8:00-10:00, pokój 216, al. Mickiewicza 3

 

dr Agata Mazurkiewicz

NATO : historia – struktura - działanie - III BN, I st.

29.01.2020, godz. 13:30-14:15, sala 33,  Rynek Główny 34

NATO : historia – struktura - działanie - III BN, I st. niestacjonarne

02.02.2020, godz. 11:40-13:00, pokój 5, al. Mickiewicza 3

NATO : historia – struktura - działanie - III BN, I st.

04.02.2020, godz. 09:00-9:45, sala 33,  Rynek Główny 34

Violence in International Relations - IIIP, I st.

Violence in International Relations - III BN, I st.

29.01.2020, godz. 14:15-15:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Sesja poprawkowa:

NATO : historia – struktura - działanie - III BN, I st.

17.02.2020, godz. 14:00-15:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Violence in International Relations - IIIP, I st.

Violence in International Relations - III BN, I st.

17.02.2020, godz. 15:00-16:00, sala 33,  Rynek Główny 34

 

Dr Agnieszka Nitszke

Kolokwium poprawkowe - Integracja europejska

31.01.2020, godz. 11:30-12:15, al. Mickiewicza 3, pok.5

 

Wybrane polityki Unii Europejskiej - IIISM, I st  - obowiązują zapisy w systemie USOS

30.01.2020, godz. 13:30-14:30, sala 331, al. Mickiewicza 3

Partie i systemy partyjne w UE - II SM, II st.

31.01.2020, godz. 14:00-15:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

Polityki europejskie - II P II st.

31.01.2020, godz. 14:00-15:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Partie i systemy partyjne w UE - II SM, II st.

Polityki europejskie - II P II st.

17.02.2020, godz. 13:45-14:45, sala 3, al. Mickiewicza 3

Wybrane polityki Unii Europejskiej - IIISM, I st - obowiązują zapisy w systemie USOS

17.02.2020, godz. 14:45-15:45, sala 331, al. Mickiewicza 3

 

Dr Agnieszka Nitszke / Dr Michał Dulak / Dr Adam Kirpsza

Integracja europejska - IISM, I st. - obowiązują zapisy

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - IIBN, II st. stacjonarne i niestacjonarne

03.02.2020, godz. 17:00-18:15, Auditorium Maximum – Aula Średnia A+B, ul. Krupnicza 33

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE - IIISM, I st.

Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych - IIBN, I st

03.02.2020, godz. 18:15-19:00, Auditorium Maximum – Aula Średnia A+B, ul. Krupnicza 33

Międzynarodowe prawo humanitarne - IIBN, I st.

01.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Integracja europejska - IISM, I st. - obowiązują zapisy

Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa - IIBN, II st. stacjonarne i niestacjonarne

17.02.2020, godz. 17:00-18:15, Auditorium Maximum – Aula Średnia A+B, ul. Krupnicza 33

Konferencja międzyrządowa jako model wielostronnej dyplomacji UE - IIISM, I st.

Międzynarodowe prawo humanitarne i konfliktów zbrojnych - IIBN, I st. stacjonarne i niestacjonarne

17.02.2020, godz. 18:15-19:00, Auditorium Maximum – Aula Średnia A+B, ul. Krupnicza 33

 

Dr Arkadiusz Nyzio

System służb specjalnych w Polsce.

29.01.2020, godz. 19:00 - 19:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk - Reeves, prof. UJ

Filozofia i etyka polityki - I P II st.

10.02.2020, godz. 14:00-15:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Filozofia i etyka polityki - I P II st.

18.02.2020, godz. 12:00-13:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Analiza polityki zagranicznej - IISM, I st.- zapisy u prowadzącego

29.01.2020, godz. 8:00-9:30, pokój 110, ul. Sławkowska 17

Sesja poprawkowa:

Analiza polityki zagranicznej - IISM, I st.- zapisy u prowadzącego

20.02.2020, godz. 8:00-9:30, pokój 110, ul. Sławkowska 17

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof. UJ

Administracja Publiczna - IIIP, I st.

31.01.2020, godz. 9:30-10:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Administracja Publiczna - IIIP, I st.

20.02.2020, godz. 8:00-9:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Jacek Sokołowski

Polityka polska po 1989 - IIP, I st.

03.02.2020, godz. 9:00 - 11:00, sala 6, al. Mickiewicza 3 - termin "0"

06.02.2020, godz. 8:00-9:45, sala 6, al. Mickiewicza 3

Współczesne instytucje polityczne - I P II st.

04.02.2020, godz. 9:45-11:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Polityka polska po 1989 - IIP, I st.

18.02.2020, godz. 8:00-9:45, sala 6, al. Mickiewicza 3

Współczesne instytucje polityczne - I P II st.

18.02.2020, godz. 9:45-11:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Irena Stawowy –Kawka

Transformacje polityczne w Europie - IIP, I st.

30.01.2020, godz. 9:00-10:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Transformacje polityczne w Europie - IIP, I st.

20.02.2020, godz. 9:00-10:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Filozofia i etyka bezpieczeństwa - IBN, II st.

29.01.2020, godz. 13:00-14:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Filozofia - IBN, I st

29.01.2020, godz. 14:00-15:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Filozofia - ISM, I st.; PI, I st.

29.01.2020, godz. 15:00-16:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Filozofia -IBN, I st. - niestacjonarne

01.02.2020, godz. 11:45-12:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

Filozofia i etyka bezpieczeństwa - IBN, II st. - niestacjonarne

01.02.2020, godz. 12:45-13:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Filozofia i etyka bezpieczeństwa - IBN, II st.

Filozofia - IBN, I st

Filozofia - ISM, I st.; PI, I st.

Filozofia -IBN, I st. - niestacjonarne

Filozofia i etyka bezpieczeństwa - IBN, II st. - niestacjonarne

21.02.2020, godz. 17:00-19:00, sala 331, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Monika Ślufińska,  prof. UJ

Rola mediów we współczesnym świecie - II SM, II st.

30.01.2020, godz. 10:00-11:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

Komunikowanie Międzynarodowe - ISM, I st.

03.02.2020, godz. 10:00-11:30, sala 3, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Rola mediów we współczesnym świecie - II SM, II st.

Komunikowanie Międzynarodowe - ISM, I st.

22.02.2020, godz. 10:00-11:00, sala 221, al. Mickiewicza 3

 

Dr Paweł Ścigaj

Nauka o polityce - IP, I st.

06.02.2020, godz. 16:30-18:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

10.02.2020, godz. 9:30-11:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Teoria polityki – IP, II st.

30.01.2020, godz. 16:00-17:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

03.02.2020, godz. 8:00-9:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa – IBN, II st.

30.01.2020, godz. 17:30-19:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

03.02.2020, godz. 9:30-11:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Nauka o polityce - IP, I st.

Teoria polityki – IP, II st.

Socjologia i psychologia bezpieczeństwa – IBN, II st.

20.02.2020, godz. 16:00-18:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia - IBN, Ist. Niestacjonarne

02.02.2020, godz. 9:00-10:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Ekonomia - IBN, Ist

05.02.2020, godz. 13:30-14:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Międzynarodowe rynki finansowe - II SM, II st.

05.02.2020, godz. 14:30-15:15:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Ekonomia - IBN, Ist. Niestacjonarne

23.02.2020, godz. 09:00-10:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

Ekonomia - IBN, Ist

21.02.2020, godz. 11:00-12:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

Międzynarodowe rynki finansowe - II SM, II st.

21.02.2020, godz. 12:00-13:00, sala 3, al. Mickiewicza 3

 

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Geografia polityczna i ekonomiczna - ISM, I st.

05.02.2020, godz. 9:45-10:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

Geografia polityczna i gospodarcza - IIBN, I st.

05.02.2020, godz. 10:45-11:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

Geografia polityczna i gospodarcza - IIBN, I st. niestacjonarne

07.02.2020, godz. 18:00-19:30, sala 103, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Geografia polityczna i ekonomiczna - ISM, I st.

19.02.2020, godz. 9:45-10:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

Geografia polityczna i gospodarcza - IIBN, I st.

19.02.2020, godz. 10:45-11:45, sala 238, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa – niestacjonarne

Geografia polityczna i gospodarcza - IIBN, I st. niestacjonarne

21.02.2020, godz. 18:00-19:30, sala 103, al. Mickiewicza 3

 

Dr Katarzyna du Vall

Prawo prasowe - IIP, I st.

29.01.2020, godz. 11:30-12:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

06.02.2020, godz. 11:30-12:30, sala 6, al. Mickiewicza 3

Prawo autorskie - IIP, I st.

29.01.2020, godz. 13:00-14:00, sala 7, al. Mickiewicza 3

06.02.2020, godz. 13:00-14:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

Nauka o prawie - IP, I st.

30.01.2020, godz. 11:00-12:00, sala 331, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

07.02.2020, godz. 12:30-13:30, sala 331, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

Prawo a bezpieczeństwo publiczne - IBN, II st.

29.01.2020, godz. 14:30-15:30, sala 5, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

06.02.2020, godz. 14:30-15:30, sala 5, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

Podstawy prawa - ISM, I st.

31.01.2020, godz. 17:00-18:00, sala 6, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

07.02.2020, godz. 11:00-12:00, sala 331, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

Prawo a bezpieczeństwo publiczne - IBN, II st. niestacjonarne

31.01.2020, godz. 18:30-19:30, sala 6, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

07.02.2020, godz. 18:30-19:30, sala 6, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

Sesja poprawkowa:

Prawo prasowe - IIP, I st.

20.02.2020, godz. 12:30-13:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

Prawo autorskie - IIP, I st.

20.02.2020, godz. 14:00-15:00, sala 7, al. Mickiewicza 3

Prawo a bezpieczeństwo publiczne - IBN, II st. - obowiązują zapisy w systemie USOS

20.02.2020, godz. 11:00-12:00, sala 5, al. Mickiewicza 3

Nauka o prawie - IP, I st.

21.02.2020, godz. 13:30-14:30, sala 331, al. Mickiewicza 3

Podstawy prawa - ISM, I st.

21.02.2020, godz. 12:00-13:00, sala 331, al. Mickiewicza 3

Prawo a bezpieczeństwo publiczne - IBN, II st. niestacjonarne

21.02.2020, godz. 18:30-19:30, sala 6, al. Mickiewicza 3 - obowiązują zapisy w systemie USOS

 

Dr hab. Tomasz Wieciech, prof. UJ

Federalism - I P II st.

29.01.2020, godz. 8:00-10:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Historia instytucji politycznych - I P II st.

06.02.2020, godz. 8:00-9:30, sala 238, al. Mickiewicza 3

Współczesne systemy polityczne - IISM, I st.

06.02.2020, godz. 9:30-11:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

Współczesne systemy polityczne - IBN, I st. niestacjonarne

06.02.2020, godz. 11:00-12:30, sala 7, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Współczesne systemy polityczne - IISM, I st.

17.02.2020, godz. 9:00-10:30, sala 33, Rynek Główny 34

Historia instytucji politycznych - I P II st.

17.02.2020, godz. 10:30-12:00, sala 33,  Rynek Główny 34

Współczesne systemy polityczne - IBN, I st. niestacjonarne

17.02.2020, godz. 12:00-13:30, sala 33, Rynek Główny 34

Federalism - I P II st.

20.02.2020, godz. 10:30-12:00, sala 238, al. Mickiewicza 3

 

Dr Rafał Wordliczek

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 - IBN, I st. niestacjonarne

29.01.2020, godz. 9:00-10:15, sala 5, al. Mickiewicza 3

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r. - IIBN, II st. niestacjonarne

29.01.2020, godz. 10:15-11:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego - IIBN, I st.

29.01.2020, godz. 11:30-12:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

Problemy państw Ameryki Południowej - I SM, II st.

29.01.2020, godz. 12:30-13:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

Bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego - IIBN, I st. stacjonarne i niestacjonarne

29.01.2020, godz. 13:30-14:30, sala 5, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Historia stosunków międzynarodowych 1648-1945 - IBN, I st. niestacjonarne

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 r. - IIBN, II st. niestacjonarne

Instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego - IIBN, I st.

Problemy państw Ameryki Południowej - I SM, II st.

Bezpieczeństwo narodowe w basenie Morza Śródziemnego - IIBN, I st. stacjonarne i niestacjonarne

18.02.2020, godz. 12:00-14:00, sala 6, al. Mickiewicza 3

               

Dr Beata Zając

Historia dziennikarstwa - I P II st.

04.02.2020, godz. 11:30-13:00, sala 220, al. Mickiewicza 3

Sesja poprawkowa:

Historia dziennikarstwa - I P II st.

19.02.2020, godz. 11:00-12:30, sala 220, al. Mickiewicza 3