Egzaminy - sesja letnia poprawkowa 2020/2021

 

 

Dr hab. Piotr Borowiec,prof.UJ

Termin egzaminu poprawkowego:

Socjologia – 1 września (środa) 2021 roku Platforma Microsoft Teams

godziny egzaminów:

8.00 - Osoby, które nie zdały w pierwszym terminie

9.30 - Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu w pierwszym terminie.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Międzynarodowa polityka społeczna - I SM II st.

2 września br. godz. 10.00 - 11.00 - przyjmowanie prac, przesłanych drogą e-mailową,

Polski system polityczny - II P

2 września br. godz. 11.00 - 12.00

Dyżury online w sesji poprawkowej letniej:

02.09.2021, godz.9:00-10:00,

13.09.2021, godz.10:00-11:00.

 

Dr Edyta Chwiej

Demografia - II SM

Statystyka i demografia -  III P

Podstawy statystyki -  I SM

Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - I rok BN (studia stacjonarne)

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I rok BN (studia niestacjonarne)

Egzaminy odbędą się 7 września 2021 r.

godz. 16:00 - egzaminy dla osób, które nie przystąpiły do egzaminu w pierwszym terminie (egzaminy na platformie PEGAZ EGZAMINY)

godz. 17:00 - egzaminy dla osób, które nie zdały egzaminu w pierwszym terminie (egzaminy ustne na platformie Ms Teams)

 

 

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla,prof.UJ

Myśl polityczna - II BN, studia stacjonarne

03.09.2021 r. godz.9:00.

Myśl polityczna - II BN, studia niestacjonarne

03.09.2021 r. godz.18:00.

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie MS Teams (Formsy).

 

Dr Agnieszka Czubik

Dyżur w sesji poprawkowej odbędzie się:

9 września w godzinach  8.00  - 9.00 (MS Teams)

10 września w godzinach 12.00 – 13.00 (MS Teams).

 

Dr Zbigniew Czubiński

Prawo dyplomatyczne i konsularne - 7 września godz.17.00

Organizacja i technika pracy w służbie zagranicznej –  7 września godz. 18.00

Prawo Unii Europejskiej (politologia ) –  8 września godz. 17.00

Prawo Gospodarcze UE (SM II st. II r.) –  8 września godz. 19.00

Prawo Unii Europejskiej ( SM III r.) - 9 września godz. 18.00

WSZYSTKIE EGZAMINY ODBĘDA SIĘ NA PLATFORMIE PEAGAZ

Dyżury w sesji;

13 września godz. 20.00 – 21.00

WSZYSTKIE DYŻURY (jak dotychczas )NA PLATFORMIE TEAMS

W sprawach losowych - kontakt mailowy

 

Dr Katarzyna du Vall

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej (politologia, II rok I st.)

7 września 2021 r., godz. 15:00-16:00, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz. 14:55)

Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., stac.)

7 września 2021 r., godz. 16:30-17, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz.16:25)

Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., nstac.)

7 września 2021 r., godz. 18:00-18:30, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz.17:55)

Dyżury w sesji poprawkowej:

6 września 2021 r., godz. 18-19 (poniedziałek)

13 września 2021 r., godz. 18-19 (poniedziałek)

 

Dr Dominika Dziwisz/dr Wojciech Michnik

Międzynarodowe Strategie Bezpieczeństwa - II SM II st./II BN II st. - platforma MS Teams

9 września, godz. 12:00.

 

Dr Dominika Dziwisz/dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Pozamilitarne Aspekty Bezpieczeństwa - III SM - platforma MS Teams

9 września, godz. 10:00.

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM

 

Dr Maksymilian Galon

Organizacja i zarządzanie - I BN

1 września 2021 r. godzina 10:00, platforma MS Teams

Dyżury w sesji: piątki sesyjne w godzinach od 13:00-14:00. 

 

Dr hab.Aleksander Głogowski, prof.UJ

II terminy 14 września, przedmioty obligatoryjne godzina 17.00, przedmioty fakultatywne godzina 18.00

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie Pegaz.

 

Dr Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne, III r. SM

Termin II - 02 września godz. 10.00 - 11.00, pytania problemowe - platforma Pegaz

Dyżury w sesji: 02.09. od godz. 11:00-12:00

 

Dr hab.Marcin Grabowski

Egzaminy: 9 września po wcześniejszym uzgodnieniu za pomocą poczty elektronicznej.                          

Dyżur – środa, 8 września, 11:00-12:00 (pok. 136).

 

Dr hab.Olgierd Grott, prof.UJ

Dyżur w sesji letniej poprawkowej 20/21:

piątek 10.09. godz. 11:15-12:15, MS Teams.

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN, studia stacjonarne - test na platformie Pegaz

06.09.br. godz. 10:00.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN, studia niestacjonarne - test na platformie Pegaz

10.09.br. godz. 19:00.

Wspólnota wywiadowcza USA, III BN

Sesja poprawkowa: 10.09, godz. 18:00.

 

Dr Wiktor Hebda

Problemy transformacji w wybranych krajach świata (Stosunki międzynarodowe-SR, I rok, II stopnia) - platforma Pegaz egzaminy:

3 września, godz. 10:00.

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak,prof.UJ

Podstawy prawa karnego w Polsce - II BN - platforma MS Teams

10.09.2021 r. piątek, godz.9:00-10:00

Porównawcze prawo konstytucyjne - I SM - platforma MS Teams

10.09.2021 r. piątek, godz.11:00-12:00

Prawa i wolności obywatelskie - IP - platforma MS Teams

10.09.2021 r. piątek, godz.13:00-14:00

Podstawy prawa karnego w Polsce - II BN, studia niestacjonarne - platforma MS Teams

10.09.2021 r. piątek, godz.18:00-19:00

Dyżury w sesji letniej poprawkowej 20/21:

 

 

Dr hab. Agnieszka Kastory, prof.UJ

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st. - platforma PEGAZ

06.09.2021 r. godz.9:00.

 

Dr Adam Kirpsza

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM:

03.09.br. godz. 10:00 na platformie Pegaz-egzaminy

 

Dr hab.Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ

Idee polityczne współczesnego świata - MS Teams,

7.09.2021 godz. 10.00.

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych, s. stacjonarne - MS Teams,

7.09.2021 godz. 11.00.

Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych, s. niestacjonarne - MS Teams,

7.09.2021 godz. 18.00.

 

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

Dyżur online: 09.09.2021, godz. 10:00-11:00

 

 

Dr Mateusz Kolaszyński

System służb specjalnych w Polsce, III BN, studia niestacjonarne

 
 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

09.09.2021 r. godz. 10:00-11:00, egzamin na platformie MS Teams

Międzynarodowe stosunki militarne - II SM

09.09.2021 r. godz. 12:00-13:00, kolokwium zaliczeniowe, platforma MS Teams

 

Dr Magdalena Kozub-Karkut

Decydowanie polityczne - I P II st.

 
 

Dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

Sesja poprawkowa

studia stacjonarne

Teorie bezpieczeństwa - I BN

08.09 -  egzaminy ustne na platformie MS Teams, zapisy u Pani Doktor:

I tura - godz.10:00-13:00,

II tura - godz.16:00-19:00.

Teorie wojny i pokoju -I SM

08.09, godz. 11.00 test online, Pegaz

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe - I SM II st.

08.09, godz. 11.00 test online, Pegaz

Teoretyczne dylematy globalizacji - I SM II st.

10.09, godz. 10.00, egzamin ustny online, MsTeams

studia niestacjonarne

Teorie bezpieczeństwa - I BN:

- I tura - 11.09, godz. 11:00-14:00 - egzaminy ustne na platformie MS Teams, zapisy u Pani Doktor 

- II tura - 11.09, godz. 15:00-17:00 - egzaminy ustne na platformie MS Teams, zapisy u Pani Doktor 

 

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Egzaminy poprawkowe, online, na kierunkach: politologia (Historia polityczna Polski XX w.), stosunki międzynarodowe (Historia Polski XX w.), oraz bezpieczeństwo (Historia Polski):

15 września, godz.14:00

 

Dr Krzysztof Mazur

Polityka gospodarcza - III P

Kryzys demokracji liberalnej - I P

Polityka gospodarcza - III SM

Doradztwo polityczne w praktyce - III P (spec.Doradztwo polityczne)

Modele i idee społeczne - II r. studiów II stopnia, stacj. (politologia- specj. IZP)

 

Dr Agata Mazurkiewicz

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN, studia niestacjonarne - platforma PEGAZ

 

Dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska, Politologia III rok

Platforma Pegaz egzaminy

1 września godz. 15.00.

Dyżury;sesja poprawkowa: 1 września 13:00-14:00

 

 

Dr Arkadiusz Nyzio

Zaliczenia:

Studia wywiadowcze, ćwiczenia, studia stacjonarne, II BN:

1 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

System bezpieczeństwa RP, ćwiczenia, studia stacjonarne, I BN II st.:

1-2 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

System bezpieczeństwa RP, ćwiczenia, studia niestacjonarne,I BN II st.:

4 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

Dyżury w sesji letniej poprawkowej 20/21:

6 września (poniedziałek), godz. 15:00 MS Teams

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof.UJ

Ethics and International Relations - I P II st./II st.SM II rok'

08.09.2021 r. godz.9:30-12:30, platforma MS Teams,egzamin w formie ,,take home''

 

Dr Marta Polaczek-Bigaj

Historia ustroju Polski w XX wieku - I P

Egzaminy w sesji poprawkowej:

6 i 7 września 2021 r.

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Dyżury w sesji letniej poprawkowej 20/21:poprawkowej: 1.09. (środa, godz. 08.00-09.09, MS Teams).

Egzaminy poprawkowe w sesji letniej 20/21:

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I rok SM II st.

01.09.2021 r. (środa) godz. 9:00, egz. ustny, MS Teams, zapisy u prowadzącego;

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II rok SM II st. (stosunki międzynarodowe - SS)

01.09.2021 r. (środa) godz. 9:00, egz. ustny, MS Teams, zapisy u prowadzącego.

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Sesja poprawkowa 2021 r. - wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone poprzez MS Teams

1.     Studia stacjonarne

3  września (piątek):  

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie 

10.00 – 11.00 Samorząd terytorialny 

11.00 – 12.00 System bezpieczeństwa 

2.     Studia niestacjonarne

 4 września (sobota): 

8.00 – 9.00 Administracja publiczna 

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie 

10.00 – 11.00 System bezpieczeństwa RP

Terminy dyżurów w sesji poprawkowej:

8 września (środa) w godz.9.00 – 10.00

15 września (środa) w godz.9.00 – 10.00  

Dyżury odbędą się na platformie MS Teams.

 

Prof. dr hab. Barbara Stoczewska

Myśl polityczna - I P - platforma MS Teams

II termin 2 września godzina 9.30;

Prawa człowieka - dzieje idei, ochrona (stacjonarne) - I BN II st. - platforma MS Teams

II termin 7 września godzina 11.30

Prawa człowieka - dzieje idei, ochrona (niestacjonarne) - I BN II st. - platforma MS Teams

II termin 11 września godzina 11.30  

Naród i państwo - I P II st. - platforma MS Teams

II termin 7 września godzina 9.30

 

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe - III BN - platforma PEGAZ

II termin (sesja poprawkowa): 8 IX godz. 10:00-11:00

Status kobiety w islamie - III SM - platforma MS Teams

II termin (sesja poprawkowa): 10 IX godz. 10:00-11:00

Dyżury w sesji:

6 września: 10:00-11:00-Ms Teams

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Egzamin poprawkowy z "Problemów wielokulturowości" 7.09., od 10.00, online
Dyżury online w poniedziałki, 6. i 13.09., w godz. 18.00-19.00.

 

Dr Paweł Ścigaj

Psychologia polityki, politologia, studia II stopnia - Pegaz (lub inna platforma) składający się z dwóch części punktowanych w równy sposób: test jednokrotnego wyboru, pytanie problemowe w postaci open-book exam

6 września, godz. 11.30-13.00, poniedziałek, (termin poprawkowy)

 

Metodologia badań politologicznych - test jednokrotnego wyboru - PEGAZ oraz projekt w postaci kwestionariusza wywiadu lub ankiety do badań sondażowych

Analiza dyskursu politycznego

 

Dr hab. Monika Ślufińska, prof.UJ

Media i komunikowanie społeczne -I P, st. stacjonarne

10.09.2021, godz.9:00 - platforma Pegaz Egzaminy

Dyżury w sesji letniej poprawkowej:

10.09.2021, godz.10:00-11:00 - MS Teams

 

 

Dr Magdalena Trzcionka

Ekonomia - I SM i I P

Ekonomia rozwoju, I SM IIst.

Termin w sesji poprawkowej dla ww. przedmiotów:

09.09.2021, godz.9:00-10:00

 

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Dyżur w sesji letniej poprawkowej 20/21:

 

 

Dr hab. Rafał Wordliczek

Dyżur 6 i 14 września br. o godz.18:00-19:00

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej - II SM stacjonarne

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN stacjonarne

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II SM II stacjonarne

4 września 2021 r. godz. 16:00.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN niestacjonarne

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Wszystkie egzaminy odbędą się na platformie PEGAZ.

 

 

Dr Beata Zając

Dyżury:

czwartek 2 września, g. 10.00

wtorek 7 września, g. 10.00

czwartek 9 września, g. 10.00

wtorek 14 września, g. 10.00

Dyżury będą odbywać się na platformie MS Teams
 

 

Dr Jakub Żurawski

 

Dyżury w sesji poprawkowej:

piątek, 3 września, g. 9:30-10:30

wtorek, 14 września, g. 9:30-10:30

Platforma MS Teams (w terminie dyżurów proszę zgłaszać gotowość do spotkania pisząc do mnie wiadomość na czacie; następnie inicjuję spotkania wg kolejności zgłoszeń Studentów)