Egzaminy - sesja letnia 2020/2021

Dr hab. Piotr Borowiec,prof.UJ

Socjologia, I SM

16 czerwca (środa) i 17 czerwca (czwartek) Platforma Microsoft Teams

Godziny egzaminów dla poszczególnych osób u prowadzacego.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Międzynarodowa polityka społeczna - I SM II st.

17 czerwca br. godz. 10.00 - 11.00 (przyjmowanie prac, przesłanych drogą e-mailową),

2 września br. godz. 10.00 - 11.00 (j.w.).

Polski system polityczny - II P

17 czerwca br. godz. 11.00 - 12.00 (j.w.),

2 września br. godz. 11.00 - 12.00 (j.w.).

 

Dr Edyta Chwiej

Demografia - II SM

16.06.2021 r., godz.10:00

Statystyka i demografia -  III P

18.06.2021 r., godz.11:00

Podstawy statystyki -  I SM 

23.06.2021 r., godz.10:00

Migracje a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - I rok BN (studia stacjonarne)

20.06.2021 r., godz.10:00

Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa - I rok BN (studia niestacjonarne)

25.06.2021 r., godz.18:00

 

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla,prof.UJ

Myśl polityczna - II BN, studia stacjonarne

16.06.2021 r. godz.11:00,

03.09.2021 r. godz.9:00.

Myśl polityczna - II BN, studia niestacjonarne

18.06.2021 r. godz.18:00,

03.09.2021 r. godz.18:00.

 

Dr Katarzyna du Vall

Podstawy wiedzy o państwie i prawie (BN, I rok I st., stac.)

18 czerwca 2021 r., godz. 11:00-11:30, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz.10:55)

Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej (politologia, II rok I st.)

18 czerwca 2021 r., godz. 12:00-13:00, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz. 11:55)

Procedura administracyjna i sądowoadministracyjna (politologia, II rok II st.)

18 czerwca 2021 r., godz. 13:30-14:30, pegaz-egzaminy (proszę o zalogowanie się na MS Teams o godz. 13:25)

 

Dr Dominika Dziwisz/dr Wojciech Michnik

Międzynarodowe Strategie Bezpieczeństwa - II SM II st./II BN II st.

17 czerwca, godz. 9:00,

9 września, godz. 12:00.

 

Dr Dominika Dziwisz/dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Pozamilitarne Aspekty Bezpieczeństwa - III SM

16 czerwca, godz. 10:00,

9 września, godz. 10:00.

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego - III SM

25.06.br. godz.17:00 - w formie pracy zaliczeniowej

 

Dr Maksymilian Galon

Organizacja i zarządzanie - I BN

16 czerwca 2021 r. godzina 10:00, platforma MS Teams

1 września 2021 r. godzina 10:00, platforma MS Teams

Dyżury w sesji: piątki sesyjne w godzinach od 13:00-14:00. 

 
 

Dr hab.Marcin Grabowski

Egzaminy - 17 czerwca o godz.10:00

 

Prof. dr hab. Artur Gruszczak

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN, studia stacjonarne:

21.06.br. godz. 10:00;

06.09.br. godz. 10:00.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego UE - III BN, studia niestacjonarne:

25.06.br. godz. 19:00;

10.09.br. godz. 19:00. 

Studia wywiadowcze - II BN, studia stacjonarne:

21.06.br. godz. 17:00;

06.09.br. godz. 17:00.

Wspólnota wywiadowcza USA, III BN - zaliczenie na podstawie składowych w trakcie zajęć 

 

Dr Wiktor Hebda

Problemy transformacji w wybranych krajach świata (Stosunki międzynarodowe-SR, I rok, II stopnia) - platforma Pegaz egzaminy:

21 czerwca, godz. 10:00 

3 września, godz. 10:00.

 

Dr hab. Agnieszka Kastory, prof.UJ

Bliski i Środkowy Wschód - II SM II st.

21 i 28.06.2021 r. godz.9:00,

06.09.2021 r. godz.9:00.

 

Dr Adam Kirpsza

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej - III SM:

18.06.br. godz. 10:00 na platformie Pegaz-egzaminy

03.09.br. godz. 10:00 na platformie Pegaz-egzaminy

 

Dr Mateusz Kolaszyński

System służb specjalnych w Polsce, III BN, studia niestacjonarne

26 czerwca 2021 r. - godz. 8.00 (Platforma Teams).
 
 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN

22.06.2021 r. godz. 15:00-16:00, egzamin na platformie MS Teams

09.09.2021 r. godz. 10:00-11:00, egzamin na platformie MS Teams

Międzynarodowe stosunki militarne - II SM

21.06.2021 r. godz. 10:00-11:00, kolokwium zaliczeniowe, platforma MS Teams

09.09.2021 r. godz. 12:00-13:00, kolokwium zaliczeniowe, platforma MS Teams

 

Dr Magdalena Kozub-Karkut

Decydowanie polityczne - I P II st.

17 czerwca 2021 - godz. 11.30-13.00

Dyżury w sesji letniej:

17 czerwca 2021 r. - 9.30 - 13.10 na MsTeams.

28 czerwca 2021 r. - 9.30 - 13.10 na MsTeams.

 

Dr Iwona Krzyżanowska - Skowronek

studia stacjonarne

Teorie wojny i pokoju,  SM, I r., I st., 22.06, godz. 11.00, test online, Pegaz

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st. 23.06, godz. 11.00, test online, Pegaz

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, SM, I r., II st., 24.06, godz. 11.00, test online, Pegaz

Teoretyczne dylematy globalizacji, SM, I r., II st., 18,25,28.06, godz. 09.00, egzamin ustny online, MsTeams

studia niestacjonarne

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st.,

20.06.2021 r. godz.13:00, test online na platformie Pegaz

Sesja poprawkowa

studia stacjonarne

08.09, godz. 11.00 test online, Pegaz

Teorie wojny i pokoju,  SM, I r., I st.

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st.

Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, SM, I r., II st.

-----------------

Teoretyczne dylematy globalizacji SM, I r., II st., 10.09, godz. 10.00, egzamin ustny online, MsTeams

studia niestacjonarne

Teorie bezpieczeństwa, BN, I r., I st., 11.09, godz. 11.00, test online, Pegaz

 

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia Polski - II BN

17.06.2021 r. godzina zostanie podana w terminie późniejszym

 

Dr Agata Mazurkiewicz

Międzynarodowe stosunki militarne - II BN, studia niestacjonarne

22.06.2021, godz. 18:00 (termin 1)

Dyżur w sesji letniej: 22.06.2021, godz. 13:30-14:30.

 

Dr Agnieszka Nitszke

Integracja europejska, Politologia III rok

Platforma Pegaz egzaminy

16 czerwca godz. 15.00

1 września godz. 15.00.

 

Dr Arkadiusz Nyzio

Zaliczenia:

Studia wywiadowcze, ćwiczenia, studia stacjonarne, II BN:

16 czerwca, 1 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

System bezpieczeństwa RP, ćwiczenia, studia stacjonarne, I BN II st.:

16-17 czerwca, 1-2 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

System bezpieczeństwa RP, ćwiczenia, studia niestacjonarne,I BN II st.:

19 czerwca, 4 września, cały dzień, konkretna godzina do ustalenia z prowadzącym, platforma MS Teams

 

Dr Tomasz Pugacewicz

Siły zbrojne we współczesnym świecie - I SM II st.

21.06.2021 r. godz.8:00, egz.ustny, MS Teams, zapisy u prowadzącego;

Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie - II SM II st.(stosunki międzynarodowe-SS)

18.06.2021 r. godz.8:00, egz.ustny, MS Teams, zapisy u prowadzącego;

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

Wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone poprzez MS Teams

1.     Studia stacjonarne

17 czerwca (czwartek): 

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie  

10.30 – 11.30 Samorząd terytorialny  

12.00 – 13.00 System bezpieczeństwa 

2.     Studia niestacjonarne

19 czerwca (sobota): 

8.00 – 9.00 Administracja publiczna 

9.00 – 10.00 System bezpieczeństwa RP

26  czerwca (sobota) : 

8.00 – 9.00 Organizacja i zarządzanie

Sesja poprawkowa 2021 r. - wszystkie egzaminy zostaną przeprowadzone poprzez MS Teams

1.     Studia stacjonarne

3  września (piątek):  

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie 

10.00 – 11.00 Samorząd terytorialny 

11.00 – 12.00 System bezpieczeństwa 

2.     Studia niestacjonarne

 4 września (sobota): 

8.00 – 9.00 Administracja publiczna 

9.00 – 10.00 Organizacja i zarządzanie 

10.00 – 11.00 System bezpieczeństwa RP

 

Dr Ewa Szczepankiewicz-Rudzka

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe - III BN

I termin: 17 VI godz. 10:00-11:00

II termin (sesja poprawkowa): 8 IX godz. 10:00-11:00

Status kobiety w islamie - III SM

I termin: 21 VI godz. 10:00-12:00

II termin (sesja poprawkowa): 10 IX godz. 10:00-11:00

 

Dr Paweł Ścigaj

Psychologia polityki, politologia, studia II stopnia

21 czerwca, godz. 11.30-13.00, poniedziałek, (I termin)

28 czerwca, godz. 11.30-13.00, poniedziałek, (I termin)

6 września, godz. 11.30-13.00, poniedziałek, (termin poprawkowy)

 

Dr hab. Rafał Wordliczek

22.06.21, wtorek - st. stacjonarne:

godz. 10:00-10:30 - Strategia państw Morza Śródziemnego, SM II st. II rok

godz. 10:30-11:00 - Region Morza Śródziemnego w polityce międzynarodowej, SM I st. II rok 

godz.11:00-11:30 - Polityka USA a bezpieczeństwo narodowe w zachodniej hemisferze, BN I st. II rok

godz.11:30-12:00 - Problemy bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych zachodniej hemisfery, SM I st. II rok

26.06.21, sobota - st. niestacjonarne:

godz. 10:00-10:30 - Polityka USA a system bezpieczeństwa zachodniej hemisfery , BN II rok

Egzaminy na platformie FORMS

 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej - II SM

21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej - III BN

21 czerwca 2021 r. godz. 15:00

4 września 2021 r. godz. 15:00.

Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie - II SM II st.

21 czerwca 2021 r. godz. 16:00

4 września 2021 r. godz. 16:00.