Dyżury

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się  lista dyżurów pracowników INPiSM UJ. Informacje na ten temat są dostępne również w USOS oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Informacje dotyczące dyżurów pracowników są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Wszelkie zmiany w stosunku do poniższej tabeli będą zamieszczane w dziale Ogłoszenia dydaktyczne.

 

Dyżury pracowników naukowych INPISM

Dyżury pracowników naukowych w semestrze letnim 2018/2019

(obowiązują od dnia 25.02.19 - 14.06.2019)

Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się tylko w terminach zjazdów.

Dyżury pracowników naukowych podczas sesji egzaminacyjnych znajdują się na stronie INPiSM  w Aktualnościach w zakładce Ogłoszenia dydaktyczne.

 

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

Dr Piotr Bajor

wtorek

10:00-11:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 8

Prof. dr hab. Marek Bankowicz

środa

12:00-13:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 14

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

poniedziałek

10:30-11:30

al. Mickiewicza 3, pok. 229

Dr hab. Piotr Borowiec

poniedziałek

12:00-13:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Prof. dr hab.  Ewa Bujwid – Kurek

poniedziałek

12:00-13:00

al. Mickiewicza 3, pok. 319

Prof. dr hab. Michał Chorośnicki

czwartek 

13:00-14:00

ul. Wenecja 2, pok. 9

Dr Edyta Chwiej

urlop naukowy w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof.UJ

wtorek

12:00-13:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Dr hab. Marek Czajkowski

wtorek

17:45-18:45

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Agnieszka Czubik

środa

8:45 - 9:45

al. Mickiewicza 3, pok. 225

Dr Zbigniew Czubiński

poniedziałek 13:30-14:30

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Piotr Dardziński

 

 

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Michał Dulak  czwartek 9:00-10:00 ul. Wenecja 2, pok. 20
Dr Dominika Dziwisz

poniedziałek

11:15-12:15

al. Mickiewicza 3, s. 225
Dr hab. Paweł Frankowski

wtorek

8:30-9:30

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Maksymilian Galon  czwartek 11:00-12:00 ul. Jabłonowskich 5, s.12 

Dr hab. Aleksander Głogowski

czwartek

15:00-16:00

ul. Wenecja 2/9

Dr Irena Głuszyńska

czwartek

17:00-18:00

ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr Arkadiusz Górnisiewicz czwartek 7:45-8:45

al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Marcin Grabowski

czwartek 14:15-15:15

ul. Sławkowska 17, pok. 109-110

Dr hab. Olgierd Grott

czwartek

7:00-8:00

al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof.dr hab. Artur Gruszczak

piątek

15:00-16:00

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Wiktor Hebda środa 12:00-13:00 al.Mickiewicza 3, pok. 319

Dr hab. Łukasz Jakubiak

piątek

11:30-12:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Mgr Dominik Jurczak środa (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym dominik.jurczak@interia.pl) 20:00-21:00 al.Mickiewicza 3, sala 6

Dr hab. Agnieszka Kastory

poniedziałek

11:30-12:30

ul. Sławkowska 17, pok. 27

Dr hab. Piotr Kimla, prof.UJ

wtorek

16:30-17:30

al. Mickiewicza 3, pok. 227

Dr Adam Kirpsza

wtorek

13:45-14:45 ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

czwartek

10.15-11.15

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

poniedziałek

10:30-11:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 6

Dr Mateusz Kolaszyński

środa

8:45-9:45

ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr hab. Mirella Korzeniewska –Wiszniewska

czwartek

10:30-11:30

ul. Sławkowska 17, pok. 27

Dr hab. Beata Kosowska – Gąstoł

poniedziałek 10:00-11:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 13

Dr hab.Bogdan Kosowski, prof.UJ

wtorek

10:30-11:30

ul.Sławkowska 17, pok.28 lub 29

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

4.03.2019,25.03.2019,

15.04.2019,29.04.2019,

6.05.2019,27.05.2019

3.06.2019

13:30-14:30 ul.Sławkowska 17, pok. 29
Dr Magdalena Kozub-Karkut wtorek 11:45-12:45 ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

środa

13:30-14:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Dr Renata Król – Mazur

środa

16:30-17:30

al.Mickiewicza 3, pok. 122

Dr Małgorzata Kułakowska

wtorek

14:45 - 15:45

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Dr Iwona Krzyżanowska –Skowronek

wtorek

sobota

06.50-07.50

09.30-10.00

al. Mickiewicza 3, pok. 212

Dr Magdalena Lisińska wtorek 15:00-16:00 ul. Sławkowska 17, pok. 109-110
Dr Ireneusz Maj

czwartek

17:00-18:00 al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof. dr hab. Andrzej Mania

poniedziałek 8:30-9:30

Rynek Główny 34, pok. 2

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

czwartek 12:00-13:00

al.Mickiewicza 3, pok. 122

Dr Krzysztof Mazur czwartek 9:30-10:30 al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Maciej Miżejewski

 

wtorek

8:30-9:30

al. Mickiewicza 3, pok. 222

Dr hab. Tomasz Młynarski,prof.UJ

URLOP

 

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Joanna Mormul  środa 8:45-9:45 al. Mickiewicza 3, pok. 212 

Dr Agnieszka Nitszke

 

poniedziałek

10:00-11:00

ul. Wenecja 2 pok. 20

Dr Arkadiusz Nyzio środa 18:00-19:00 ul. Sławkowska 17, pok. 28
Mgr Piotr Orłowski wtorek   ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ

wtorek

10.15-11.15

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Marta Polaczek - Bigaj

czwartek

niedziela

11:15-12:00

9:30-10:30

al. Mickiewicza 3, pok.211

al.Mickiewicza 3,s.3

Dr Tomasz Pugacewicz

poniedziałek  15:00-16:00 ul. Sławkowska 17, pok.110

Red. Leszek Rafalski

piątek 11:15-12:15 al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

URLOP

  al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Błażej Sajduk

wtorek 14:45-15:45

al.Mickiewicza 3, pok.229

Dr hab. Dominik Sieklucki

 środa 

13:15-14:15

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Dr Jacek Sokołowski

piątek

11:30-12:30

ul.Wenecja 2, pok.26

(Centrum Badań Ilościowych nad Polityką)

Prof. dr hab. Irena Stawowy –Kawka

czwartek (po 21 marca br.)

9:45-10:45 ul. Sławkowska 17, pok. 27
Dr Małgorzata Stefanowicz

piątek

10.30-11:30 al. Mickiewicza 3, pok.  213

Prof.dr hab. Barbara Stoczewska

czwartek

14:00-15:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Dr Dariusz Stolicki środa 12:15-13:15 ul.Jabłonowskich 5,pok.11

Dr Ewa Szczepankiewicz – Rudzka

czwartek

14:00-15:00 al. Mickiewicza 3, sala 225

Dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

URLOP

 

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

poniedziałek 16:30-17:00

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Płk.mgr Marcin Szymański poniedziałek   ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr Paweł Ścigaj

urlop naukowy w roku akademickim 2018/19

 

ul. Jabłonowskich 5, pok.8

Dr hab. Monika Ślufińska

środa

14:45 - 15:45

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Marcin Tarnawski

środa 18:30-19:30

al. Mickiewicza 3, pok.226

Dr Magdalena Trzcionka

wtorek

8:00-9:00

al. Mickiewicza 3, pok. 5

Dr hab.Adrian Tyszkiewicz

środa 10:15-11:15

ul. Jabłonowskich 5,pok. 8

Prof. dr hab. Janusz Węc

poniedziałek

12:15-13:15

ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab.Tomasz Wieciech

wtorek

9:30-10:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Dr Rafał Wordliczek

czwartek

8:30-9:30

ul.Sławkowska 17, pok. 110

Dr Rafał Woźnica

czwartek 13:00-14:00

ul. Sławkowska 17,pok. 27

Dr Beata Zając

czwartek 11:15-12:15

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Jakub Żurawski

środa (od 22. maja)

11:45-12:45

al. Mickiewicza 3, pok. 222 lub 220

 

Współpracownicy i doktoranci prowadzący zajęcia w semestrze letnim 2018/2019

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

ppłk Tomasz Artemiak

 

    kontakt przez system USOS
Mgr Robert Brzęk wtorek, co drugi tydzień, począwszy od dnia 19.03 20:00-21:00 ul.Sławkowska 17, s.23

Dr Kazimierz Bujak

e-mail: kazbu@wp.pl

czwartek

16:00-16:45

Instytut Spraw Publicznych UJ, ul. Łojasiewicza 4, pok. 3.318.

Tomasz Joniec

tjoniec@op.pl

     

Mgr Anna Kucharska

anna.maria.kucharska@doctoral.uj.edu.pl

     

Dr Jolanta Mikołajczyk

ujk.jmik@gmail.com

 

     

Mgr Jan Niemiec

jan.p.w.niemiec@gmail.com

     

Dr Katarzyna du Vall

kontakt przez USOS lub e-mail katarzyna.duvall@uj.edu.pl

 

 

 

 
Mgr Łukasz Paw

czwartek

 

11:30-12:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15.