Dyżury

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się  lista dyżurów pracowników INPiSM UJ. Informacje na ten temat są dostępne również w USOS oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Informacje dotyczące dyżurów pracowników są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Wszelkie zmiany w stosunku do poniższej tabeli będą zamieszczane w dziale Ogłoszenia dydaktyczne.

 

Dyżury pracowników naukowych INPISM

Dyżury pracowników naukowych, w trybie online, w semestrze ZIMOWYM 2020/2021

(obowiązują od dnia 01.10.2020)

Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się tylko w terminach zjazdów.

Dyżury pracowników naukowych podczas sesji egzaminacyjnych znajdują się na stronie INPiSM  w Aktualnościach w zakładce Ogłoszenia dydaktyczne.

 

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

Prof. dr hab. Marek Bankowicz

środa  

ul. Jabłonowskich 5, pok. 14

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

poniedziałek

 

al. Mickiewicza 3, pok. 229

Dr hab. Piotr Borowiec,prof.UJ

poniedziałek  

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Prof. dr hab.  Ewa Bujwid – Kurek

poniedziałek  

al. Mickiewicza 3, pok. 319

Dr hab. Piotr Bajor

(po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym: piotr.bajor@uj.edu.pl)  

 

Dr Edyta Chwiej środa   al. Mickiewicza 3, pok.213a

Dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof.UJ

wtorek   ul.Jabłonowskich 5, pok.5

Dr hab. Marek Czajkowski, prof.UJ

środa  

 

Dr Agnieszka Czubik

   

al. Mickiewicza 3, pok. 225

Dr Zbigniew Czubiński

poniedziałek  

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Piotr Dardziński

 

 

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Michał Dulak  wtorek    
Dr Dominika Dziwisz wtorek   al. Mickiewicza 3, s. 225
Dr hab. Paweł Frankowski, prof.UJ poniedziałek  

 

Dr Maksymilian Galon 

czwartek

piątek (w terminach zjazdów)

 

 

ul. Jabłonowskich 5, s.12 

al/Mickiewicza 3, sala 6

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof.UJ

poniedziałek  

 

Dr Irena Głuszyńska

czwartek  

 

Dr Arkadiusz Górnisiewicz czwartek  

al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr hab. Marcin Grabowski

wtorek  

 

Dr hab. Olgierd Grott, prof.UJ

poniedziałek   al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof.dr hab. Artur Gruszczak

   

 

Dr Wiktor Hebda piątek   al. Mickiewicza 3, pok. 319

Dr hab. Łukasz Jakubiak

środa  

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Mgr Dominik Jurczak (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym dominik.jurczak@interia.pl)   al. Mickiewicza 3, sala 6

Dr hab. Agnieszka Kastory,prof.UJ

poniedziałek  

 

Dr hab. Piotr Kimla, prof.UJ

wtorek   al. Mickiewicza 3, pok. 208

Dr Adam Kirpsza

piątek    

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof.UJ

czwartek  

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Prof. dr hab. Robert Kłosowicz

   

ul. Jabłonowskich 5, pok. 6

Dr Mateusz Kolaszyński    

 

Dr hab. Mirella Korzeniewska –Wiszniewska

czwartek  

 

Dr hab. Beata Kosowska – Gąstoł, prof.UJ

poniedziałek  

ul. Jabłonowskich 5, pok. 13

Dr hab.Bogdan Kosowski, prof.UJ wtorek  

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

poniedziałek

   
Dr Magdalena Kozub-Karkut środa   ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Dr Renata Król – Mazur

środa   al. Mickiewicza 3, pok. 122
Dr Anna Kucharska      

Dr Małgorzata Kułakowska


środa
12:30 - 13:30

platforma MS Teams

Dr Iwona Krzyżanowska –Skowronek

 

 

 

al. Mickiewicza 3, pok. 212

Dr Ireneusz Maj     al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof. dr hab. Andrzej Mania

poniedziałek  

Rynek Główny 34, pok. 2

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

czwartek  

al. Mickiewicza 3, pok. 122

Dr Krzysztof Mazur     al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr hab. Tomasz Młynarski,prof.UJ

urlop  

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Joanna Mormul  wtorek   al. Mickiewicza 3, pok. 212 

Dr Agnieszka Nitszke

poniedziałek    
Dr Arkadiusz Nyzio      
Mgr Piotr Orłowski      

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ

środa  

al. Mickiewicza 3, pok. 217

Dr Marta Polaczek - Bigaj wtorek  

 

 

Dr Tomasz Pugacewicz

wtorek    

Red. Leszek Rafalski

środa   al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

urlop   al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Błażej Sajduk

czwartek    

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

środa   

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Dr Jacek Sokołowski

   

 

Prof. dr hab. Irena Stawowy –Kawka

czwartek 12:45-13:45 platforma MS Teams

Prof.dr hab. Barbara Stoczewska

czwartek  

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Dr Dariusz Stolicki     ul. Jabłonowskich 5,pok.11

Dr Ewa Szczepankiewicz – Rudzka

wtorek   al. Mickiewicza 3, sala 226

Prof. dr hab. Krzysztof Szczerski

 

 

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

wtorek  

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Paweł Ścigaj

poniedziałek  

ul. Jabłonowskich 5, pok.8

Dr hab. Monika Ślufińska, prof.UJ

środa  

al. Mickiewicza 3, pok. 221

Dr Magdalena Trzcionka

czwartek  

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr hab.Adrian Tyszkiewicz,prof.UJ

środa  

ul. Jabłonowskich 5,pok. 8

Prof. dr hab. Janusz Węc

urlop  

 

Dr hab.Tomasz Wieciech, prof.UJ

   

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Dr hab.Rafał Wordliczek

piątek  

 

Dr Rafał Woźnica

czwartek  

 

Dr Katarzyna du Vall

środa   al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Beata Zając

   

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Jakub Żurawski czwartek  

al. Mickiewicza 3, pok. 222

 

Współpracownicy i doktoranci prowadzący zajęcia w semestrze letnim 2020

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

ppłk Tomasz Artemiak

 

semestr letni   kontakt przez system USOS

Tomasz Joniec

tjoniec@op.pl

semestr letni    

Mgr Jan Niemiec

jan.p.w.niemiec@gmail.com

     

Mgr Łukasz Rabiasz

    al. Mickiewicza 3, sala 104