Dyżury

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się  lista dyżurów pracowników INPiSM UJ. Informacje na ten temat są dostępne również w USOS oraz na podstronach katedr i zakładów naszego Instytutu.

Informacje dotyczące dyżurów pracowników są na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Wszelkie zmiany w stosunku do poniższej tabeli będą zamieszczane w dziale Ogłoszenia dydaktyczne.

 

Dyżury pracowników naukowych INPISM

Dyżury pracowników naukowych w semestrze zimowym 2018/2019

(obowiązują od dnia 02.10.2018 do dnia 27.01.2019)

Dyżury dla studentów niestacjonarnych odbywają się tylko w terminach zjazdów.

Dyżury pracowników naukowych podczas sesji egzaminacyjnych znajdują się na stronie INPiSM  w Aktualnościach w zakładce Ogłoszenia dydaktyczne.

 

 

Imię i nazwisko

Dzień dyżuru

Godzina

Miejsce dyżuru

Dr Piotr Bajor

poniedziałek

12:00-13:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 8

Prof. dr hab. Marek Bankowicz

środa

13:00-14:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 14

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki

poniedziałek

13:15-14:15

al. Mickiewicza 3, pok. 229

Dr hab. Piotr Borowiec

poniedziałek

9:30-10:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Prof. dr hab.  Ewa Bujwid – Kurek

poniedziałek

11:30-12:30

al. Mickiewicza 3, pok. 319

Prof. dr hab. Michał Chorośnicki

czwartek 

11:30-12:30

ul. Wenecja 2, pok. 9

Dr Edyta Chwiej

urlop naukowy w roku akademickim 2018/2019

 

 

 

Dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof.UJ

wtorek

14:00-15:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Dr hab. Marek Czajkowski

poniedziałek

12:45-13:45

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Agnieszka Czubik

poniedziałek

 

al. Mickiewicza 3, pok. 225

Dr Zbigniew Czubiński

poniedziałek

18:00-19:00

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Piotr Dardziński

poniedziałek

 

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Michał Dulak  czwartek 14:30-15:30 ul. Wenecja 2, pok. 20
Dr Dominika Dziwisz

czwartek

11:00-12:00

al. Mickiewicza 3, s. 225
Dr hab. Paweł Frankowski

poniedziałek

13:45-14:45

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Maksymilian Galon  środa 12:30-13:30 ul. Jabłonowskich 5, s.12 

Dr hab. Aleksander Głogowski

czwartek

16:00-17:00

ul. Wenecja 2/9

Dr Irena Głuszyńska

wtorek

12:00-13:00

ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr Arkadiusz Górnisiewicz

środa

 

al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Marcin Grabowski

poniedziałek 15:30-16:30

ul. Sławkowska 17, pok. 109-110

Dr hab. Olgierd Grott

poniedziałek

15:30-16:30

al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof.dr hab. Artur Gruszczak

 

poniedziałek

 

11:15-12:15

ul. Sławkowska 17, pok. 29

Dr Wiktor Hebda wtorek 12:40-13:40 al.Mickiewicza 3, pok. 319

Dr Łukasz Jakubiak

czwartek

14:00-15:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Mgr Dominik Jurczak      

Dr hab. Agnieszka Kastory

piątek

9:30-10:30

ul. Sławkowska 17, pok. 27

Dr hab. Piotr Kimla, prof.UJ

poniedziałek

16:30-17:15

al. Mickiewicza 3, pok. 227

Dr Adam Kirpsza

środa

11:00-12:00 ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo

środa

9:45-10:45

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Dr hab. Robert Kłosowicz,prof. UJ

od 15.10.br. poniedziałek

13:30-14:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 6

Dr Mateusz Kolaszyński

środa

niedziela (w terminach zjazdów)

16:00-17:00

10:30-11:30

ul. Sławkowska 17, pok. 28

al.Mickiewicza 3, s.7

Dr hab. Mirella Korzeniewska –Wiszniewska

czwartek

16:30-17:30

ul. Sławkowska 17, pok. 27

Dr hab. Beata Kosowska – Gąstoł

środa 9:30-10:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 13

Dr hab.Bogdan Kosowski, prof.UJ

wtorek

11:00-12:00

ul.Sławkowska 17, pok.28 lub 29

Dr Magdalena Kozub-Karkut

środa

16:15-17:15 ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

 

 

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Dr Renata Król – Mazur

czwartek

9:30-10:30

al.Mickiewicza 3, pok. 122

Dr Małgorzata Kułakowska

poniedziałek

13:00-14:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 15

Dr Iwona Krzyżanowska –Skowronek

środa

6:40-7:40

al. Mickiewicza 3, pok. 212

Dr Magdalena Lisińska wtorek 11:00-12:00 ul. Sławkowska 17, pok. 109-110
Dr Ireneusz Maj piątek 12:30-13:30 al. Mickiewicza 3, pok. 211

Prof. dr hab. Andrzej Mania

poniedziałek

9:00-10:00

Rynek Główny 34, pok. 2

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

czwartek 16:00-17:00

al.Mickiewicza 3, pok. 122

Dr Krzysztof Mazur czwartek   al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Maciej Miżejewski

 

wtorek

8:30-9:30

al. Mickiewicza 3, pok. 222

Dr hab. Tomasz Młynarski,prof.UJ

URLOP

 

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr Joanna Mormul  czwartek 12:30-13:30 al. Mickiewicza 3, pok. 212 

Dr Agnieszka Nitszke

 

wtorek od 16.10.br.

 

12:45-13:45

ul. Wenecja 2 pok. 20/21

Dr Arkadiusz Nyzio środa (od 24 października) 13:00-14:00 ul. Sławkowska 17, pok. 28
Mgr Piotr Orłowski      

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves,prof.UJ

środa

10:00-11:00

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Dr Marta Polaczek - Bigaj środa   al. Mickiewicza 3, pok. 211

Dr Tomasz Pugacewicz

środa   ul. Sławkowska, pok. 110

Red. Leszek Rafalski

piątek

  al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr hab. Arkady Rzegocki, prof. UJ

URLOP

  al. Mickiewicza 3, pok. 216

Dr Błażej Sajduk

czwartek  

ul. Sławkowska 17, s. 24

Dr hab. Dominik Sieklucki

piątek

11:15 - 12:15

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Dr Jacek Sokołowski

piątek

12:45-13:45

ul.Wenecja 2, pok.6

(Centrum Badań Ilościowych nad Polityką)

Prof. dr hab. Irena Stawowy –Kawka

czwartek

11:15-12:00 ul. Sławkowska 17, pok. 27
Dr Małgorzata Stefanowicz

czwartek

14:00-15:00 al. Mickiewicza 3, pok.  213

Prof.dr hab. Barbara Stoczewska

czwartek

12:00-13:00

ul. Jabłonowskich 5, pok. 5

Dr Dariusz Stolicki środa 12:45-13:45 ul.Jabłonowskich 5,pok.11

Dr Ewa Szczepankiewicz – Rudzka

piątek

10:00-11:00 al. Mickiewicza 3, sala 226

Dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

URLOP

 

ul. Jabłonowskich 5, pok. 12

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

poniedziałek od 22.10.br

16:30-17:15

al. Mickiewicza 3, pok. 215

Płk.mgr Marcin Szymański     ul. Sławkowska 17, pok. 28

Dr Paweł Ścigaj

urlop naukowy w roku akademickim 2018/19

 

ul. Jabłonowskich 5, pok.8

Dr hab. Monika Ślufińska

czwartek

11:15-12:15

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Marcin Tarnawski

wtorek 18:00-19:00

al. Mickiewicza 3, sala 226

Dr Magdalena Trzcionka

czwartek

10:00-11:00

al. Mickiewicza 3, pok. 213

Dr hab.Adrian Tyszkiewicz

środa 12:45-13:45

ul. Jabłonowskich 5,pok. 8

Prof. dr hab. Janusz Węc

poniedziałek

16:15-17:15

ul. Wenecja 2, pok. 20

Dr hab.Tomasz Wieciech

czwartek

12:30-13:30

ul. Jabłonowskich 5, pok. 11

Dr Rafał Wordliczek

piątek

8:30-9:30

ul.Sławkowska 17, pok. 110

Dr Rafał Woźnica

piątek 7:00-8:00

ul. Sławkowska 17,pok. 27

Dr Beata Zając

środa 13:00-14:00

al. Mickiewicza 3, pok. 220

Dr Jakub Żurawski środa 11:00-12:00

al. Mickiewicza 3, pok. 222