dr Dominika Dziwisz

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ (2009) oraz Zarządzania i Marketingu (na specjalności Zarządzanie w Administracji Publicznej) w Instytucie Spraw Publicznych UJ (2006). W 2014 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. Międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w konfrontacji technologicznej. Od początku pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim związania z Katedrą Strategii Stosunków Międzynarodowych. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół bezpieczeństwa cybernetycznego, polityki bezpieczeństwa USA, a ostatnio nowoczesnych metod analizy danych.

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:
Cyberbezpieczeństwo, formy współczesnego terroryzmu, w tym przede wszystkim te związane z rozwojem nowoczesnych technologii, polityka bezpieczeństwa USA, strategie bezpieczeństwa narodowego, nowoczesne metody analizy danych, Big Data.

Wybrane publikacje

Monografie naukowe:

 1. A. Czubik, D. Dziwisz, E Szczepankiewicz-Rudzka, M. Tarnawski, Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka, Księgarnia Akademicka 2017.
 2. Stany Zjednoczone a międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne, Sowa, Kraków 2015.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach:

 1. Algorytmiczna przyszłość – ucieczka od wolności ku „opcji domyślnej”, [w:] P. Szymczyk, K. Maciąg (red.), Człowiek a technologia cyfrowa – przegląd aktualnych doniesień, Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2018, s. 56-57.
 2. Polityka cyberbezpieczeństwa Baracka Obamy - próba oceny [w:] M. Górka, U. Soler (red.), Wybrane determinanty polityki bezpieczeństwa XX wieku. Terroryzm cyberbezpieczeństwo,  Media-Expo, Poznań 2017, s. 237-259.
 3. Cyberszpiegostwo - chiński atak, amerykańska obrona, [w:] M. Górka (red.) Wywiad i kontrwywiad w polityce międzynarodowej na przełomie XX i XXi wieku, Difin, Warszawa 2016, ss. 101-117.
 4. The methodology of governing collaboration forums for critical infrastructure protection, [w:] J. Świątkowska (red.), Critical infrastructure security - the ICT Dimension, Kosciuszko Institute, Kraków 2014, s. 51-57.
 5. Tallinn Manual – próba interpretacji prawa międzynarodowego dla cyberprzestrzeni, [w:] R. Kłosowicz, B. Szlachta, J. J. Węc (red.), Dylematy strategiczne XXI w. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Michałowi Chorośnickiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej, Księgarnia Akademicka Kraków 2013, s. 65-74. 

 6. Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - priorytet strategii obrony USA, [w:] A. Podraza, P. Potakowski, K. Wiak (red.), Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2013, s. 85-98. 

 7. Cyberwojna – budowa strategii defensywy cybernetycznej USA, [w:] M. Chorośnicki i inni (red.), Nowe strategie na nowy wiek. Granice i możliwości integracji regionalnych i globalnych, Kraków 2013, s. 513-524.
 8. Stany Zjednoczone Ameryki – strażnik światowego cyberbezpieczeństwa?, [w:] M. Rączkiewicz (red.), Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, Łódź 2012, s. 85-101.
Cyberbezpieczeństwo – nowy priorytet strategii obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki?, „Sprawy międzynarodowe”, nr 3 (2011), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2011, s. 103-122.

Recenzje naukowe:

 1. Miron Lakomy, Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, “Sprawy międzynarodowe”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016.
 2. Richard A. Clarke, Robert K. Knake, Cyber War. The Next Threat to National Security and What to Do About It, „Polski przegląd dyplomatyczny”, nr 1(63), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2012, s. 149-157.

Artykuły publicystyczne:

 1. Portal Cyberdefence24, Państwo powinno wzmocnić cyberochronę infrastruktury krytycznej, http://www.cyberdefence24.pl/348353,ekspert-instytutu-kosciuszki-panstwo-powinno-wzmocnic-cyberochrone-infrastruktury-krytycznej, 14.04.2016.
 2. Rozmowa z Martinem C. Libickim ekspertem ds. bezpieczeństwa RAND Corporation, „Kwartalnik Bezpieczeństwa Narodowego”, nr II (26) 2013, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2013, s. 147-155.
 3. Rozmowa z Jasonem J. Healey'em, ekspertem ds. bezpieczeństwa Atlantic Council, portal Academic Security Forum, http://asecforum.org/czy-czeka- nas-cybernetyczne-pearl-harbour/, 24.11.2013.

Wybrane wystąpienia na konferencjach międzynarodowych

 1. Cybersecurity in the context of International Relations, Association of International and Area Studies at Jagiellonian University, Uniwersytet Jagielloński, grudzień 2016.
 2. [Cyber]Securing Ukrainian Energy Infrastructure, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, Warszawa, luty 2016.
 3. Cyber Security: A Matter of National Security or Law Enforcement? Government Responsibility vs Corporate Governance Liability, 1st Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security Studies Institute, Praga, czerwiec 2015.
 4. Cyber Security: Risk Mitigation - A Cost of Protection and Insurance, 2nd Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security Studies Institute, Praga, wrzesień 2015.
 5. The European Cybersecurity Forum – CYBERSEC, Kraków, wrzesień 2015.
 6. Cyber Security and Critical Infrastructure Protection, 3rd Roundtable on Cyber Security - 2015 Series, Prague Security Studies Institute, Praga, październik 2015.

Staże badawcze i granty naukowe

 1. The Advanced Research Workshop, Strengthening Cybersecurity for Critical Infrastructure, projekt finansowany przez NATO for Science for Peace and Security Program, Kijów, listopad 2014.
 2. Critical Information Infrastructure Protection, NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, Tallinn, Estonia, listopad 2016.
 3. Grant naukowy Narodowego Centrum Nauki (2011-2014) na finansowanie projektu badawczego pt. Międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne. Rola Stanów Zjednoczonych Ameryki w konfrontacji technologicznej
 4. Staż naukowy, Center for International and Security Studies at Maryland (CISSM), School of Public Policy, University of Maryland, College Park, Maryland, USA, październik 2014.
 5. Kwerenda w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, Waszyngton, D.C., październik 2014.