Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej

Obszar zainteresowań badawczych

Zainteresowania badawcze oraz prowadzone przez pracowników Zakładu Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej badania naukowe dotyczą szerokiego spektrum zjawisk sytuujących się w obszarach nauk politycznych, prawnych, językoznawstwa, historii i medioznawstwa. Przedmiotem badań są relacje między mediami a polityką, prawne aspekty funkcjonowania mediów i zawodu dziennikarza, dziennikarstwo polityczne, systemy medialne państw zachodnich, teoria komunikowania masowego i politycznego, rola nowych mediów w komunikacji politycznej, problematyka marketingu politycznego, komunikacji strategicznej oraz języka mediów i polityki.

Zakład Komunikowania POlitycznego i Polityki Medialnej pełni kluczową rolę w organizowaniu specjalności „dziennikarstwo polityczne" dla I i II stopnia politologii. Oferujemy w związku z tym szereg przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych, w tym wiele zajęć o charakterze warsztatowym, prowadzonych przez praktyków dziennikarstwa prasowego czy telewizyjnego. Istotne znaczenie ma też oferta przedmiotów prawniczych, o różnym stopniu trudności oraz zajęcia poświecone językowi mediów, gatunkom dziennikarskim oraz dziennikarstwu internetowemu i znaczeniu mediów cyfrowych dla współczesnego społeczeństwa.

Pracownicy Zakładu prowadzą łącznie blisko 50 przedmiotów na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia, tj. na politologii, stosunkach międzynarodowych i bezpieczeństwie narodowym.

Kontakt

Zakład Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej
INPiSM UJ
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków
pok. 414

tel. 12 663 25 23

Korespondencję prosimy kierować na adres:

Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
Sekretariat, pok. 433
ul. Reymonta 4
30-059 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownicy Zakładu

Kierownik Zakładu: dr hab. Monika Ślufińska prof. UJ

Stanowisko: adiunkt z dr hab.

Zainteresowania badawcze:

Teoria komunikowania społecznego, historia środków masowej komunikacji, teorie doktryn politycznych i prawnych, historia powszechna i Polski XX wieku.

Wizytówka w USOSWeb

dr Beata Zając

Stanowisko: starszy wykładowca z dr

Zainteresowania badawcze:

język polityki, retoryka polityczna, dyskurs publiczny

Wizytówka w USOSWeb

dr Jakub Żurawski

Koordynator ds. strony internetowej INPiSM UJ

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

W ramach badań nad komunikowaniem politycznym interesuje się kwestią roli nowych mediów w przebiegu procesów politycznych, w szczególności kampanii wyborczych oraz problematyki politycznego public relations i politycznego marketingu. Podejmowane badania obejmują także kwestie związane z uwarunkowaniami kampanii wyborczych w Polsce i za granicą. Wiele prowadzonych projektów, jak i zajęć dydaktycznych, koncentruje się wokół znaczenia rozwoju nowych form komunikacji cyfrowej dla demokratycznego państwa i nowoczesnego społeczeństwa, w tym powstającego społeczeństwa informacyjnego. Na szczególną uwagę zasługują tu kwestie wpływu technologii cyfrowej na funkcjonowanie jednego z konstytutywnych elementów państwa demokratycznego – wyborów powszechnych.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Katarzyna du Vall

Stanowisko: asystent z dr

Zainteresowania badawcze:

Prawo mediów, prawo wobec ustrojów totalitarnych,

Wizytówka w USOSWeb

red. Leszek Rafalski

Stanowisko: wykładowca

Zainteresowania badawcze:

Prasa i współczesne media elektroniczne. Ich rola w kształtowaniu opinii publicznej i wpływ na życie społeczne. Ewolucja rynku prasowego, zmiany w gazetach w kontekście rozwoju portali internetowych i komunikatorów. Rola dziennikarza we współczesnych mediach, jego odpowiedzialność za słowo. Standardy pracy w redakcjach w wymiarze etycznym i materialnym. Dostosowywanie programu nauczania dziennikarstwa do wymogów zmieniającego się rynku medialnego. Doskonalenie formuły zajęć warsztatowych przybliżających studenta do współpracy z mediami.

Wizytówka w USOSWeb

Publikacje i więcej informacji

dr Bartosz Kwieciński

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania badawcze:

Adiunkt w Zakładzie Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Historyk filmu, medioznawca, badacz propagandy antysemickiej. Autor monografii "Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady". główny wykonawca dwóch grantów NPRH dotyczących pamięci kulturowej Zagłady i pogromów.

Wizytówka w USOSWeb