Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy stypendialne

Dzisiejsze studiowanie to nie tylko książki. W trakcie trwania studiów kładzie się również nacisk na zbieranie doświadczeń oraz nabywanie umiejętności poruszania się w globalizującym się świecie. Jedną z możliwości uczenia się mobilności jest udział w programach oferujących wyjazdy zagraniczne.

Studiujący w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, mają możliwość wzięcia udziału w toku studiów w różnych programach stypendialnych zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Poniżej znajdują się krótkie informacje o tych najcześciej wybieranych  przez naszych studentów. Oferta stypendialna jest oczywiście znacznie bogatsza.

Aby zasięgnąć więcej informacji należy odwiedzić strony jednostek UJ sprawujących opiekę nad programami oraz biorącymi w nich udział studentami. Należą do nich przede wszystkim Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych, Dział Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Miedzynarodowej. Odnośniki do wyżej wspomnianych znajdują się po prawej stronie w menu "Zobacz również".

Warto również śledzić newslettery oraz tablice ogloszeń, gdyż w trakcie roku akademickiego nierzadko pojawiają się oferty wyjazdowe nie mieszczące się w ramach cyklicznych programów. Z całą pewnością każdy studiujący w INPiSM znajdzie coś dla siebie.

Erasmus+

Od początku swojego istnienia program Erasmus zakładał rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy uczelniami oraz umożliwianie studentom odbywania części studiów poza granicami kraju. Jednocześnie propaguje on mobilność studentów oraz pozwala poznawać świat w sposób aktywny. W programie biorą udział wszystkie kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria a także Turcja. Warto pamiętać, że od niedawna oprócz programu Erasmus istnieje również możliwość wzięcia udziału w programie Erasmus Praktyki.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać u koordynatora instytutowego (podczas organizowanych spotkań lub kontaktując się bezpośrednio).Informacje o programie wraz z aktualnymi regulaminami i obowiązującymi terminami można odnaleźć także na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych, na stronie programu:  https://erasmus.uj.edu.pl/.

Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus+ (for incoming Erasmus+ students)

Dr Agata Karbowska - Wydziałowy Koordynator ds. obsługi przyjeżdżających studentów Erasmus

Koordynator Wydziałowy służy przyjeżdżającym studentom pomocą w wyborze kursów oraz zaznajomieniu się z USOSemoraz podpisuje Learning Agreements Studentów przyjeżdżających.

Kontakt z Koordynatorem Wydziałowym dla studentów przyjeżdżających: erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Incoming Erasmus + Students Coordinator (switch to English version of our site)

Dr Agata Karbowska - erasmus.wsmip@uj.edu.pl

Courses for incoming Students

Rejestracja dla studentów programu Erasmus na zajęcia w INPiSM rozpocznie się 23.02.2024 i zakończy 3.03.2024

Registration for Erasmus students for classes at IPSIR will start on February 23, 2024 and end on March 3, 2024

The list of courses offered in English by the Institute of Political Science and International Relations for students visiting us as part of the Erasmus+ programme

Students affiliated at the Institute of Political Science and International Relations are welcome to enrol on courses offered by other Faculty units. You will find more information on the faculty website - https://wsmip.uj.edu.pl/en_GB/erasmus.

 

Instytutowy Koordynator (studenci wyjeżdżający w ramach Erasmus+)

Dr Małgorzata Kułakowska - Koordynator ds. Programu Erasmus

erasmus.inpism@uj.edu.pl

Terminy dyżurów: podane na stronie Instytutu oraz w systemie USOSweb

Rekrutacja na wyjazdy na rok akademicki 2024/2025

W dniu 13 maja o godzinie 16:00 uruchomiona zostanie dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus plus na semestr letni roku akademickiego 2024/2025.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie wniosku w systemie USOSweb oraz dodatkowo wypełnienie formularza MS, dostępnego pod następującym odnośnikiem - https://forms.office.com/e/PnC2EB16tg

Wniosek w systemie USOSweb znajdą Państwo w zakładce dla Studentów, wymiana studencka

Czas trwania rekrutacji: 13.05 – 27.05.2024

Rekrutacja w INPiSM odbywa się tylko w formie elektronicznej – należy złożyć wniosek przez system USOSweb oraz odpowiedni formularz MS Forms.

Proszę wybrać tylko te uczelnie, które będą dostępne w rekrutacji w systemie USOSweb, jak również są odpowiednie pod kątem programu i poziomu studiów oraz wymogów językowych.

Dokumenty przewidziane w kryteriach kwalifikacyjnych (poniżej) proszę przesłać poprzez formularz MS Forms. Doświadczenie i kwalifikacje nieudokumentowane nie zostaną uwzględnione przy sporządzaniu listy rankingowej. Informacje przesłane w systemie USOSweb nie będą brane pod uwagę, proszę nie przesyłać ani nie dołączać żadnych dokumentów w systemie USOSweb.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z dokumentami i wskazówkami poniżej

Program MOST

Strony internetowe MOST UJ

Informacje ogólne o programie MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Działający od prawie 15 lat Program umożliwia studiowanie na jednym z ponad dwudziestu najlepszych ośrodków akademickich w Polsce, a każda zainteresowana osoba z pewnością znajdzie w nim ofertę dla siebie. „MOST" ma ich ponad 1000 na studiach licencjackich oraz kolejny 1000 na studiach uzupełniających magisterskich. Oczywiście także osoby studiujące w systemie jednolitych studiów magisterskich znajdą coś dla siebie, a pakiet ponad 200 ofert skierowany jest wyłącznie do doktorantów.

Co najistotniejsze Program „MOST" umożliwia studiowanie na uczelni przyjmującej nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty Programu jest możliwe nawet wtedy, gdy było się już uczestnikiem Programu Erasmus. Zasada oczywiście działa również w drugą stronę – bycie MOST-owiczem nie uniemożliwi wyjazdu „na Erasmusa".

Rekrutacja do programu MOST

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)  -TRWA!
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni).

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Aby skorzystać z udziału w Programie MOST, należy zapoznać się z aktualną ofertą miejsc na poszczególnych uniwersytetach, przygotowywaną przez UKK, która dostępna jest pod adresem: https://irkmost.amu.edu.pl/pl/ <-- rekrutacja do programu MOST

Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników programu MOST z oferty domów studenckich

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS. jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Dziale Nauczania UJ.

Dokumenty do programu MOST

Porozumienie o programie zajęć studenta

Aneks do Porozumienia o programie zajęć studenta

Karta okresowych osiągnięć studenta

Koordynatorzy programu MOST

Koordynatorzy uczelniani:

  • Studentki i studenci

mgr Paulina Popowicz

Dział Nauczania UJ
31-007 Kraków ul. Gołębia 24, pok. 5
tel. 12 663-11-35

  •  Doktorantki i doktoranci

mgr Agnieszka Łagan

Dział Nauczania UJ
31-007 Kraków ul. Gołębia 24 
tel. 12 663-10-24

  • Koordynator w INPiSM UJ

mgr Agnieszka Dębska

INPiSM UJ
30-059 Kraków, ul. W. Reymonta 4, pok. 433
tel. 12 663-27-94