Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy w sesji letniej POPRAWKOWEJ 2022/2023

 

Dr hab. Piotr Borowiec, prof. UJ

Metodologia bezpieczeństwa - I BN

04.09.23 r. godz.8:30, ul.Reymonta 4, sala 0.27.

Ruchy społeczne  - II P II st.

04.09.23 r. godz.8:30, ul.Reymonta 4, sala 0.27.

Socjologia - I P

04.09.23 r. godz.8:30, ul.Reymonta 4, sala 0.27.

Socjologia - I SM

04.09.23 r. godz.8:30, ul.Reymonta 4, sala 0.27.

Dyżury w sesji: poniedziałek: 11.15-12.15 sala 422, ul. Reymonta 4.

 

Dr hab. Jan Brzozowski, prof. UJ

Ekonomia rozwoju - I SM II st.

14.09.23 r. godz.11:00-12:30, sala 435.

 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek

Polityka społeczna - II P

12.09.23 r. godz. 10:00-11:00, sala 424.

 

 

Dr Edyta Chwiej

Statystyka i demografia - III P

4.09.2023 r. g. 13:00-15:00 s. 435

Statystyka i demografia - I P II st.

 4.09.2023 r. g. 13:00-15:00 s. 435

Egzaminy poprawkowe i drugie terminy:

4.09.2023 r. g. 13:00-15:00 s. 435

 

Dr hab. Marek Czajkowski, prof UJ

Dyżur: on-line w dowolnych godzinach ustalonych drogą mailową

 

Dr Katarzyna du Vall

Wprowadzenie do prawa (P, I rok I st.)

15.09.2023 r., godz. 12-12:30, sala 435 - (stacjonarnie / pegaz-egzaminy dla osób przebywających na Erasmusie lub które uzyskały zgodę prowadzących)

Media i polityka informacyjna w sferze bezpieczeństwa (BN, II rok II st.)

15.09.2023 r., godz. 13-13:30, sala 435 -  (stacjonarnie / pegaz-egzaminy dla osób przebywających na Erasmusie lub które uzyskały zgodę prowadzącej)

 
 

Dr Dominika Dziwisz, dr Wojciech Michnik

Międzynarodowe Strategie Bezpieczeństwa - IBN

06.09.23 r. godz.10:00-11:00, sala 202.

 

Dr Dominika Dziwisz, dr Ewa Szczepankiewicz- Rudzka

Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa - III SM

06.09.23 r. godz.10:00-11:00, sala 202.

 

 

Dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa  – I BN

13.09.23 r. godz.15:30, sala 142

Systemy i modele bezpieczeństwa międzynarodowego –  I BN, III SM

13.09.23 r. godz.14:00, sala 142

 

Dr Maksymilian Galon

Dyżur: każdy wtorek sesji godz. 15:00-16:00

 

Dr hab. Aleksander Głogowski, prof. UJ

15.09.23 godz.17:00-18:00, sala 435.

Powyższe terminy są ustalone dla wszystkich przedmiotów prowadzonych przez Profesora Głogowskiego.

Dyżury w sesji w dniu egzaminów o 16.00. W pozostale dni na teams po kontakcie mailowym.

 

Dr  Irena Głuszyńska

Międzynarodowe stosunki kulturalne - III SM

II termin  05 wrzesień br. godz.10:00-11:30, sala 0.27.

 

Dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz

Dyżur:

 

Dr hab. Marcin Grabowski

Współczesne stosunki międzynarodowe po 1945 roku - I SM

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - II SM

World Politics since 1945 (przedmiot CSMiR)

Egzaminy poprawkowe: 01.09.23 r. w sali 0.27 o godz.10:00.

 

Dr hab.Olgierd Grott prof.UJ

Uprzejmie informujemy, że dr hab.Olgierd Grott, prof. UJ w  dniu 14.09.2023 r., godz. 10.00 - 11.00 przeprowadzi egzamin z kursu „Polska myśl polityczna” s. 415.
 

Dnia 14.09.2023 r., godz. 10.00 - 11.00 odbędzie się również dyżur Profesora w s. 415.

 

Prof. dr hab.Artur Gruszczak

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - III BN

11.09.23 r. godz.9:30-11:45, sala 142.

Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej - III BN s.niestacjonarne

10.09.23 r. godz.9:15-10:30, sala 142.

 

Dr Wiktor Hebda

Ewolucja polityki zagranicznej i bezpieczeństwa w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej (WSM.INP-BPSLa-13)

04.09.2023, godz. 10.00, sala 142.

Mniejszości narodowe i religijne - wpływ na politykę i bezpieczeństwo (WSM.INP-BDMa-12) - II BN II st.

04.09.2023, godz. 11.00, sala 142.

Dyżury w sesji:

​04.09.23, godz. 11.30-12.30, s. 317

 

Dr hab. Łukasz Jakubiak, prof. UJ

Prawa i wolności obywatelskie - III P

12.09.2023 r., godz.10:00, sala 0.27.

Nauka o państwie i prawie - I BN

12.09.2023 r., godz.11:30, sala 0.27.

Podstawy prawa karnego w Polsce - I BN II st. s.niestacjonarne

01.09.2023 r., godz.18:00, sala 142.

 

Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ

Polityczne i logistyczne aspekty klęsk żywiołowych i katastrof - I BN II st.

4 września 2023  od 9:00 do 10:00, sala 435.

Szlaki żeglugowe w polityce międzynarodowej - I SM

4 września  od 10:15 do 11:15, sala 435.

Dyżur w sesji, 4 września od godz.10:45 do 11:45 w sali 420.

 

Dr Krzysztof Kil

Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP - I BN II st.

 

Prof. dr hab. Piotr Kimla

Egzaminy poprawkowe, środa,  06.09.23 r. w sali 435:

godz.10:00 - Stosunki międzynarodowe w myśli politycznej - I SM

godz.11:00 - Realizm polityczny - I P

 

Dr Adam Kirpsza

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (SM, II rok)

01.09. godz.9:00-10:00, sala 142.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE (SM, III rok)

01.09. godz.9:00-10:00, sala 142.

Międzynarodowe Prawo Humanitarne i Konfliktów Zbrojnych (BN, I rok)

01.09. godz. 9:00-10:00, sala 142.

Dyżury w sesji:

1.09 w godz. 10:00-11:00 w sali 418

 

Dr hab. Małgorzata Kiwior-Filo, prof. UJ

Myśl polityczna - historia i współczesność - I P

05.09.23 r. godz.10:00, sala 435.

Dyżury

 
 

Dr Mateusz Kolaszyński

8.09: godz. 17.45 - System służb specjalnych w Polsce (s. niestacjonarne) - III BN, sala 142,

8.09: godz. 17.45 - Studia nad inwigilacją, II BN, sala 142,

8.09: godz. 17.45 - Organizacja służb specjalnych RP, I BN II st., sala 142.

 

Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, prof. UJ

Kulturowy wymiar bezpieczeństwa - zaliczenie (1st. 1 rok BN) -

Mniejszości narodowe i religijne i ich wpływ na politykę w wybranych państwach świata - egzamin (2.st. 1 rok SM)

Ruchy separatystyczne na świecie - egzamin (2.st. 1 rok SM)

 

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł, prof. UJ

Dyzury

 

Dr hab.inż. Bogdan Kosowski, prof. UJ

Monitorowanie zagrożeń (BDLa-3bw) - zaliczenie na ocenę:

II termin: 4.09. godz. 9.30, sala 434.

Zarzadzania kryzysami politycznymi i społecznymi (BDMa-4zk) - zaliczenie na ocenę:

II termin: 4.09. godz. 10.30, sala 434.

Planowanie cywilne i ochrona ludności (BDMa-8bp) - zaliczenie na ocenę:

II termin: 4.09. godz. 11.30, sala 434.  

Teoretyczne podstawy systemu zarządzania kryzysowego (BDLa-9o) - egzamin:

II termin: 4.09. godz. 13.00, sala 0.27 09.09. godz.9:30 s.0.27.

Zarządzanie i ochrona informacji (BDMa-8zk) - zaliczenie na ocenę: 

II termin: 4.09. godz. 14.30, sala 434.

Studia niestacjonarne:

Zarządzanie kryzysami politycznymi (BZM-4.2o) - zaliczenie na ocenę:

II termin: 9.09. godz. 9.00, sala 0.27.

Krajowy system zarządzania kryzysowego (BZM-2.2o) - zaliczenie na ocenę:

II termin: 9.09.godz. 10.00, sala 0.27.

 

Prof. dr hab. Dariusz Kozerawski

Bezpieczeństwo i obronność państwa - egzamin pisemny - IBN II st.

04.09.2023 r. godz.13:00, sala 0.25.

Działania pokojowe i stabilizacyjne - egzamin pisemny - IIBN II st.

04.09.2023 r. godz.14:00, sala 0.25.

Dla studentów ERAZMUS'a, terminy wrześniowe będą terminami pierwszymi.

 

Dr hab. Renata Król-Mazur

Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego.

Dyżur w sesji: czwartek, 16:00-17:00; platforma MS Teams, po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym

 

Dr Małgorzata Kułakowska

Dyżury w sesji:

14 września, 16:00 - 17:00, w formie zdalnej MS Teams.

 

Dr Bartosz Kwieciński

Dyżur: środa 13:30-15:00

 

Dr Piotr Łubiński

Prawo Unii Europejskiej 2 r. SM

Prawo UE - 2 rok Politologii 2 st.

Prawo UE -  SM III r. - licencjat

Dyżur: środa, 6 września br. godz.13:00-15:00, pokój 318.

 

Dr Alicija Malevska

Ekonomia -  IP

II termin  5.09: 11:00-12:00, sala 0.38.  14.09. godz.11:00-12:00 sala 142
 
 

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Historia polityczna Polski XX wieku - 07.09.2023 - godzina 11:30-13:00 - sala 0.27.

Dyżur: 07.09.2023, godz.13:00-14:00, w gab.415.

Esej zaliczeniowy do przedmiotu Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku prosimy przesyłać na adres mailowy Pana Profesora: g.mazur@uj.edu.pl.

Dodatkowy dyżur: 14.09.2023 r. godz.13:00, w gab.415.
 

Dr Krzysztof Mazur

Polityka gospodarcza - III P, egzamin pisemny,

Polityka gospodarcza - III SM, egzamin pisemny,

Historia doktryn ekonomicznych - I SM, egzamin ustny,

Zaliczenie kursu "Doradztwo polityczne praktyce" odbędzie się na podstawie projektów przygotowanych przez studentów w trakcie semestru.

Dyżury

 

Dr Wojciech Michnik

Egzamin z Wars in the Middle East i Military Operations and Technology

Dyżur w sesji poprawkowej odbędzie się we wtorek 12 września o godzinie 18:00 na Teamsach. Indywidualne konsultacje możliwe są po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 

 Dr hab. Tomasz Młynarski, prof. UJ

Organizacja i technika służby zagranicznej - III SM

14.09.23 r. godz.15:00, sala 435.

Spotkanie dla zainteresowanych ,, Protokół dyplomatyczny'' 14.09.23 r. godz.15:00, sala 435 ul.Reymonta 4.

Dyżur : 14.09.23 r. godz.14:00-14:30, sala 435.

 

Dr Joanna Mormul

Dyżur:

 

Dr Agnieszka Nitszke

Sesja poprawkowa:

Polityki europejskie, I rok II st. Politologia

4 września godz. 10.00, sala 0.21.

Globalizacja i regionalizacja, I rok II st. Stosunki Międzynarodowe

4 września godz. 10.00, sala 0.21.

Integracja europejska, III rok I st. Politologia

4 września godz. 10.00, sala 0.21.

Dyżur w sesji poprawkowej: 4 wrzśnia godz. 11.00 gab. 418.

 

Dr Piotr Obacz

Polska w stosunkach międzynarodowych XX wieku - I SM (obie grupy - kolokwium ustne)

II termin: 1 września (piątek), godz. 8:00 – 10:00, sala 101.

Procesy globalizacyjne - I SM (egzamin pisemny - test)

II termin: 1 września (piątek), godz. 10:15 – 11:00, sala 101.

Historia polityczna Polski XX wieku - I P (kolokwium pisemne dla wszystkich trzech grup)

II termin: 1 września (piątek), godz. 11:15 – 12:45, sala 142..

Dyżur

 

Dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves, prof. UJ

Ethics and International Relations - przedmiot fakultatywny, ogólnoinstytutowy w j. obcym dla studiów II stopnia

11.09.23 r. godz.9:00-10:30, sala 435.

 

 

Dr hab. Dominik Sieklucki, prof.UJ

System bezpieczeństwa RP - s.niestacjonarne, I BN II st.

09.09.23 r. (sobota), godz.9:00-10:00, sala 142.

System bezpieczeństwa RP - s.stacjonarne, I BN II st.

13.09.23 r. (środa), godz.9:00-10:00, sala 142.

Bezpieczeństwo lokalne RP - I BN II st.

06.09.23 r. (środa), godz.9:00-10:00, sala 142.

Samorząd terytorialny - II P

06.09.23 r. (środa), godz.10:00-11:00, sala 142.

Dyżury w sesji i sesji poprawkowej (pok.nr 412 ul. Reymonta 4):

6 września 2023 r. (środa) w godz.11.00 – 12.00,

13 września 2023 r. (środa) w godz.10.00 – 11.00.

 

Dr Dariusz Stolicki

Współczesne systemy polityczne dla II roku BN.

11.09.23 r. godz.12:00, sala 0.25.

 

Dr Ewa Szczepankiewicz- Rudzka

Terroryzm współczesny a bezpieczeństwo międzynarodowe - III BN

06.09.23 r. godz.11:00-12:00, sala 202.

 

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Filozoficzny wymiar bezpieczeństwa - IBN

07.09.23 r. godz.11:00-12:30, Aula 0.38.

Problemy wielokulturowości -

Dyżury w sesji:

 

Dr Paweł Ścigaj

Teoria polityki - I P II st.

Egzamin poprawkowy: 12.09.23 r. godz.9:00-11:00, sala 435.

 

Dr hab.Monika Ślufińska, prof. UJ

Media i komunikowanie społeczne, I rok Politologia:

Egzamin sesja poprawkowa   - 4 września, godz. 10.30, sala 0.25.

Dyżur w sesji poprawkowej - 4 września, godz. 11:00-12:00, gab.414.

 

Dr Olesia Tkachuk

 

Dr hab. Adrian Tyszkiewicz

Geografia polityczna - II SM

12.09.23 r. godz.10:30-11:30, s.0.25.

Siły zbrojne we współczesnym świecie - II BN

12.09.23 r. godz.11:30-12:30, s.0.25.

Dyżur w sesji poprawkowej 11.09.23 r. godz.10:00-11:00 9:00-10:00, pok.429.

 
 

Prof. dr hab. Janusz Węc

Instytucje Unii Europejskiej  (II r. SM)

4 września 2023 r. godz. 17:00-18:00 aula 038.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (III r. BN s.stacjonarne)

4 września 2023 r. godz. 17:00-18:00 aula 038.

Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (III r. BN s.niestacjonarne)

4 września 2023 r. godz. 17:00-18:00 aula 038.

 

Dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ

Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja (WSM.INP-BZM-15) -

 

Dr hab. Rafał Wordliczek

Egzaminy poprawkowe - 8.09.br.  piątek, w sali 238, ul.Reymonta 4:

godz. 8:30 - 9:30 dyżur,

godz. 9:30 - 10:00 Strategie państw Morza Śródziemnego, 

godz.10:00 - 10:30 Siły zbrojne we współczesnym świecie, 

godz.10:45 - 11:15 Region śródziemnomorski w polityce międzynarodowej, .

godz. 11.15 - 11.45 Teoria wojny i pokoju - I SM.

 

Dr Rafał Woźnica

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji -

 

Dr Beata Zając

Dyżury w gabinecie nr 414 i online MS Teams

czwartek 7 września, g. 9.00

środa 13 września, g. 9.00

czwartek 14 września, g. 9.00

 

Dr Magdalena Zajączkowska

Międzynarodowe rynki finansowe

Egzamin poprawkowy: 05.09. godz. 10:00-11:30, sala 0.25.

 

Dr Jakub Żurawski

Dyżury w sesji: online, po wcześniejszym umówieniu; proszę o kontakt przez e-mail lub czat Teams.