Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie roku

Zgodnie z Regulaminem studiów student powinien rozliczyć rok do dnia 30 września danego roku akademickiego.

Należy zamknąć konta w bibliotekach, wypełnić i dostarczyć do odpowiedniego sekretariatu poniższe zestawienie ocen właściwe dla kierunku studiów, roku oraz specjalności (student uzupełnia wszystkie oceny, które otrzymał oraz wpisuje przedmioty, które powtarzał bądź realizował awansem), przy  niespełnieniu wymagań potrzebnych do zaliczenia roku należy dodatkowo dołączyć odpowiednie podanie: https://studiuje.uj.edu.pl/studenci/wzory-pism,  w obu przypadkach (studia stacjonarne i niestacjonarne) adresowane do Dyrektora ds. dydaktycznych).

Prośba o naliczenie opłaty za powtarzane przedmioty

Zestawienia

Bezpieczeństwo narodowe 

I stopień

Nowy program WSMP-0107A-1SO

zestawienie_ocen_bn_1r_2223_nowy_program 

zestawienie_ocen_bn_2r_2223_nowy_program

zestawienie_ocen_bn_3r_2324_nowy_program

„Schodzący” program (od 19/20 do 22/23) WSMP-0107-1SO

bn_zest_1r_2021 

bn_zest_2r_2122 

bn_zest_3r_2223 

II stopień

Nowy program WSMP-0107A-2SO

zestawienie_ocen_bn_1r_SUM_2223 

zestawienie_ocen_bn_2r_SUM_2223

Stary program (od 19/20 do 21/22) WSMP-0107-2SO

1r_BN_SUM_2021 

2r_BN_SUM_2122

 

Stosunki międzynarodowe

I stopień

1 rok2 rok3 rok

II stopień

1 rok studia strategiczne 18/19

1 rok studia nad rozwojem 18/19

2 rok studia strategiczne 19/20

2 rok studia nad rozwojem 19/20

 

Politologia

I stopień

I rok 19/20,

II rok 19/20 (ogólna);   II rok dop 19/20;   II rok dzp;

III rok (ogólna);   III rok dop;   III rok dzp

II stopień

zest_1_IZP_SUM;   1_DP_SUM;

zest_2_DP_SUM;   zest_2_IZP_SUM;